Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gannwyll

gannwyll

Goleuodd gannwyll wedyn gan barhau i groniclo yn y memrwn.

Yn nes ymlaen byddai'r holl gwmni yn gorymdeithio tua'r eglwys pob un a'i gannwyll ynghynn i ganu moliant i faban bach a anwyd mewn preseb.

Mae goleuni'n tasgu'n ol o'r drych ac yn mynd drwy'r gannwyll.

Fe ofynnai RT yn syml, dybiwn i, pa bryd y bu Cymru'n gannwyll brenhinoedd a pha bryd y bu ei gwerin hi'n rhydd.

Cyfres Dal y Gannwyll.

Diffoddwch y goleuadau, a daliwch ddarn o gerdyn gwyn y tu ol i'r bowlen yr ochr arall i'r gannwyll.Dyma fydd y retina.

Bydd golau'r gannwyll yn pasio trwy'r twll yn y cerdyn, trwy'r bowlen, gan ffurfio delwedd ar y cerdyn gwyn.

Daeth y trydan hwylus i oleuo'r fro, a bellach, ymysg casgliad o 'hen bethau', y gwelir llusern y gannwyll wêr.

mae'r huddygl a gynhyrchir wrth i fflam y gannwyll losgi, neu wrth losgi bensen, yn ffynhonnell bwysig o'r ffwlerenau yma.

Llosgai dwy gannwyll yn simsan ar y ford o dan y ffenestr fach sgwâr.

Roedd y tafarnwr wedi ei ddanfon i'r stabal ac roedd wedi gweld yng ngolau'r gannwyll nad oedd yr un dyn byw arall yno heblaw amdano ef.

Agoriad yw'r gannwyll mewn gwirionedd, gan fod y tu mewn i'r llygad yn dywyll.

Symudwch y cerdyn nes i chwi cael delwedd glir o'r gannwyll.

Roedd bod yn rhan o Lichterkette, pawb â'i gannwyll, yn deimlad da.

Gan fod yr ystafell yn dywyll, mae'r gannwyll yn agor led y pen er mwyn gadael cymaint o oleuni ac sydd modd i ddod i mewn.

'Gwinllan oedd', meddai, 'gannwyll ein iaith; o goed teilwng gwaed talaith'.

Efo lamp gannwyll yn ei llaw a'r golau mawr wedi'i ddiffodd 'roedd hi'n fwy na pharod i fynd i chwilio am y ddafad golledig.

Llosgodd y gannwyll yn ei deupen er mwyn bod o fudd i'w gydwladwyr: '...' .

Gosodwch gannwyll fechan yn gadarn ar darn o glai fel na fydd yn disgyn drosodd, a goleuwch hi'n ofalus gan wneud yn siwr fod y fflam gyferbyn a'r twll.

Clywsom am ei wraig a'i dri phlentyn Peter, Julie Ann a Marie - Marie yr ieuengaf yn gannwyll llygad ei thad.