Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ganran

ganran

Mae'n bwysig nodi hefyd bod i bob grwp oedran ganran uchel iawn o ddarllenwyr, e.e.

Po fwyaf y disgynnai'r ganran honno, lleiaf oll oedd y gefnogaeth.

Yn y sector cynradd mae gyda ni ganran uchel iawn o ysgolion cymunedol bychain.

Cyfraniad mwyaf unigryw Cymru i amlieithrwydd y byd yw bod yr iaith Gymraeg yn gyfrwng byw i ganran sylweddol o'r boblogaeth yma ac yn etifeddiaeth gyffredin i bawb.

Awgrymodd - - y gellid cyhoeddi rhyw ganran o'r Anghenion ddwy flynedd ymlaen llaw ond cadw rhywfaint o hyblygrwydd.

Dyna union ganran yr Aelodau Seneddol presennol o Gymru sy'n medru siarad Cymraeg.

Hefyd mae cyflogau merched lawer yn is na chyflogau dynion yng Ngwynedd, Cymru a Phrydain, gan adlewyrchu'r ganran uchel o ferched mewn gwaith rhan-amser a'r diwydiannau gwasanaeth sy'n cynnig cyflogau is.

Ac isod gwelir pa ganran o'r fitamin C gwreiddiol sydd yn y tatws ar ôl gwahanol ddulliau o goginio:

Gwelir fod y ganran o dir pori da yn lleihau mewn siroedd megis Gwynedd a Phowys, lle ceir cyfran uchel o dir mynyddig o radd isel.

Yn wahanol i ganran y sampl, dynion yw mwyafrif darllenwyr Y Casglwr.