Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gap

gap

Sgoriodd Matthew Elliott 62 i Forgannwg - sgôr uchaf y batiad, ac yn ystod y prynhawn fe gafodd y batiwr agoriadol o Awstralia ei gap gan Matthew Maynard.

Yn y fynwent, fe safodd yn stond a thynnu ei gap o flaen un o'r meini coffa.

Mae Saunders, felly, yn debygol o ennill ei gap rhif 74.

Ond cofiaf yr un mor dda hefyd sylwi mai gwrando'n astud ar ei gap¨en wnaeth lan.

Rhoddodd blwc i'w het dros un llygad fel y gwnai gyda'i gap a cherddodd fel ewig i gyfeiriad y Tŵr a godai'n saeth o ser i'r awyr.

Bydd Tom Shanklin o glwb y Saracens yn ennill ei gap cynta i Gymru yn Yr Ail Brawf yn Siapan Ddydd Sul.

A lleidr y perthi yn ei gap du a'i wasgod sgarlad, cythraul mewn croen yn ôl y garddwyr ond wiw ei ddifa.

Fe ddywedodd nhad lawer gwaith yn gyhoeddus nad oedd y tŷ o'r gwneuthuriad gorau, a fod yna gap rhwng y ffenest a'r parad.

Camodd drwy fwlch yn y clawdd drain yn gap stabal i gyd, a hen sach dros ei war.

Yn y gêm honno yn erbyn y Gwyddelod gyda llaw y gwnaeth Ian Rush ei ymddangosiad llawn cynta i Gymru, ar ôl ennill ei gap cynta fel eilydd ddeuddydd ynghynt yn yr Alban.

Ond rhywsut, collais ef - neu mi es ar ol gap coch o ddosbarth arall.

en.nill ei gap cynta.

Roedden nhw wrth eu bodd pan welsant eu meistr yn gafael yn ei sgarffa'i gap yn barod i fynd allan.

Bydd prop y Saracens, Julian White, yn ennill ei gap cyntaf i Loegr yn erbyn De Affrica yn Pretoria ddydd Sadwrn.

Rwan y tro yma sgiwch i lawr y lifft yna ac arhoswch!" Dilynais Richard - un o'r dosbarth - yn ei gap coch, y tro yma.

Cofiai fel ddoe y diwrnod y daeth yntau i'r eil o'r buarth y bore gwlyb hwnnw dros ddeuddeng mlynedd yn ol - y diferynion glaw yn treiglo'n bistyll tros gantel ei gap a'r sach ar ei war yn sopa diferu.

A rwan, Wil, estyn gap Emrys iddo fo.

Mi fyddai Tom, yr hogyn hyna, wrth roi'i gap ar yr hoel, er yn ddyn tal, yn codi ar flaenau'i draed heb fod yn rhaid iddo.

Pan symudodd Ifan Parry o Eil o Man i Benrhos, ty bychan ar ben lon Cerrigcamog, dyma John Rowlans yn cyfeirio at Ifan Parry fel 'Arglwydd y Penrhos'.Dyna Catrin Owan, Lon Las gwraig John Owan a wisgai gap pig gloyw bob amser, er mwyn i bawb wybod mai enjiniar oedd o ar y mor, ac nid llongwr.

Bachwr o Wynedd yn ennill ei gap cyntaf dros Gymru

Aeth tair blynedd heibio ers i gefnwr Clwb Rygbi Abertawe, Kevin Morgan, gael ei gap diwetha i Gymru.

Tynnodd ei gap yn is am ei ben, gan dynhau ei sgarff i gadw ei hun yn weddol gynnes.

Byddan nhw heb Robert Croft syn paratoi am ei ail gap ar bymtheg i Loegr yn erbyn Indiar Gorllewin yn Lords yfory.