Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gapeli

gapeli

Ond, er bod traddodiad diwydiannau trymion De Cymru yn cael sylw mawr, anwybyddir adeiladwyr llongau a llongwyr y Gogledd i raddau helaeth, sef y bobl a sicrhaodd gyfoeth i'r ardal ac a alluogodd i lawer o gapeli, ysgolion a cholegau'r rhanbarth gael eu hadeiladu.

Dewiswyd yr emynau gan bwyllgor o'r gwahanol gapeli a'i ysgrifenyddes Mrs Helena Charles o Flaengarw.

Mae'r broblem o Gapeli yn uno yn broblem fawr iawn.

Yn yr un modd, byddai cau hanner dwsin o gapeli yn Henaduriaeth Llyn ac Eifionydd yn fwy perthnasol na chau hanner dwsin o neuaddau bingo neu glybiau yfed yng nghymoedd diwydiannol y De.

Roedd hi'n dadlau o blaid codi un capel newydd i Fangor a bod yr holl gapeli sydd yma'n barod yn cau.