Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

garafan

garafan

Yn y bore, mae'n debyg y symudid y ddwy garafan hefyd ac wedyn ni fyddai dim ar ôl i ddangos i hofrennydd fynd ar goll wrth chwilio am y dringwyr.

"Ond mae gynnon ni garafan.

Yn amlwg, mae angen chwilio am dolciau a chrafiadau a all fod yn arwyddion o amarch neu'n waeth fydd a all awgrymu i'r garafan fod mewn damwain.

Hon fydd yn galluogi'r car i anfon gwefr i fatri'r garafan pan fyddwch yn teithio - sy'n hanfodol os nad oes trydan yn y garafan - ond mae hefyd yn rhwystro batri'r garafan rhag sugno bartri'r car.

Fe welwch o'r llun fod dau soced ar gyfer trydan y garafan.

Mudlosga ysgerbwd y garafan yng ngolau'r wawr.

Yn ail, mae'r garafan yn lletach na'r car, a chofiwch hefyd am y drychau ychwanegol sy'n ymestyn allan.

Diau y bydd angen prynu batri arnoch, hyd yn oed os oes trydan yn y garafan neu beidio.

Yr hyn i'w gofio yw y gall prynu annoeth olygu eich bod yn llosgi eich bysedd yn ariannol a'ch bod hefyd yn difetha eich gwyliau os nad yw'r garafan yn ateb eich gofynion personol chi.

Mae'n werth gofyn i'r trydanwr sicrhau fod lampau niwl y car yn datgysylltu wrth i'r plwg fynd i mewn, neu fel arall fe all yr adlewyrchiad ar du blaen y garafan fod yn ddiflas pe baech angen defnyddio lamp niwl y garafan.

Wrth weld unrhyw fargen, dylem fod yn ceisio dyfalu pam tybed fod y gwerthwr mor awyddus i gael gwared a'r garafan os yw hi mewn cystal cyflwr ac y mynn ei bod.

Erbyn hyn mae lle pwrpasol y tu allan i'r garafan yn y rhai diweddaraf i gadw'r batri.

Yn amlach na pheidio, mae cyflwr y gragen yn arwydd o'r gofal neu'r diffyg gofal a gafodd y garafan gan ei chyn berchnogion.

Bydd sawl sy' gosod y socedi i chi hefyd yn gosod uned fflachio newydd ar gyfer y goleuadau troi gan nad yw'r un gwreiddiol mewn car yn ddigon pwerus i ymdopi a'r garafan yn ogystal.

Gyda thrydan, bydd y cyflenwad yn gyrru gwefr cyson i'r batri i'w gadw'n iachus.Dylid prynu batri defnydd trwm ar gyfer cwch neu garafan, a gofalu cael clampiau modern i'w gysylltu yn hytrach na'r hen glipiau crocodil, sy'n gallu sbar- cio.

"Wel, blant, wedi dod i gael gwybod y newyddion diweddaraf?" holodd plismon yn llewys ei grys yn y garafan gyntaf.

Wedi i'r gwaith gael ei gwblhau, does dim raid i chi boeni pa blwg o'r garafan fydd yn ffitio i ba soced gan fod ffurf y ddau yn wahanol.

Nwy.Rhaid buddsoddi mewn poteli nwy ar gyfer y garafan, a'r hyn a ddefnyddir yw LPG.

Fel y garafan ben bore, y mae dicter yn dal i fudlosgi ym mynwes rhai o'r Gwyddelod di-aelwyd hyn.

Cewch blesio'ch hun a ydych am gario'r olwyn y tu fewn i'r garafan neu brynu ffram bwrpasol i'w chludo oddi tani.

Yng nghornel ogleddol y sioe, sut bynnag, yr oedd yna garafan wedi'i pharcio.

Bydd rhai yn darparu lle i'w chadw yn y cwpwrdd ym mlaen eu yng nghefn y garafan, ac eraill yn ei gosod oddi tani.

Yn y cae o flaen y bwthyn yr oedd dwy garafan, amryw o geir a llawer o bobl yn cerdded yn ôl ac ymlaen.

Roedd angen gwifren ychwanegol i gario pwer trydan o'r car i'r lamp niwl goch ar gefn y garafan, a doedd dim lle ar y soced.

Gwelsant y ceir yn mynd oddi yno o un i un; aeth y plismon yn y garafan i un o'r ceir a gwyliodd y bechgyn ef yn cloi'r drws cyn gadael.

Ni ddylai mwy na dwy garafan fod mewn rhes, ac os digwydd i chi ymuno a chriw o ddwy neu ragor, dylech aros.