Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

garchar

garchar

Ys gwn i beth ddaeth ag ef i garchar Rhuthun?

Pe câi ei ddal fe gâi flynyddoedd o garchar.

Ysgytwol yw eu cyhoeddi'n blaen fel hyn: erlynwyd dros 1,100 o unigolion mewn llysoedd barn yn Lloegr a Chymru am eu rhan mewn ymgyrchoedd; codwyd cyfanswm o 38,854 o ddirwyon a 26,283 o gostau llys a iawndal; a dedfrydwyd 170 o unigolion i gyfanswm o 41 mlynedd a deufis o garchar.

O gael ei rhyddhau ar brawf o garchar maen fwg ac yn dân dros wneud popeth i'w hamddiffyn - yn bennaf trwy dywallt arian i gartref cwn y mae Kevin Shepherd (Ioan Gruffudd) yn ei redeg.

Ar faterion egwyddorol o bwys, dewisodd newyddiadurwyr fynd i garchar yn hytrach na datgelu ffynhonnell eu gwybodaeth.

Hitler yn cael ei ddedfrydu i garchar ac yn ysgrifennu Mein Kampf... Fy Mrwydr, yn ystod cyfnod ei garchariad.

Felly y sefydlwyd New South Wales, ac yn ddiweddarach Van Diemen's Land a gorllewin Awstralia, yn garchar eang i drigolion yr hen wlad y mynnai'r awdurdodau eu gwaredu.

Mae'n rhaid mai dyma garchar y castell bellach.

Of nem y byddai'r crwt yn cael dwy u dair blynedd o garchar - ac fe ddywedais wrth Waldo, a ninnau'n au'n eistedd wrth y tân a'r cloc yn mynd am hanner nos .

Dyna roeddwn i'n ei olygu wrth anaeddfedrwydd: methu derbyn y sefyllfa ac addasu iddi, ei theimladau gorffwyll, melodramatig yn lliwio ei holl agwedd ar fywyd, nes bod popeth yn cyfyngu a chulhau i un pwynt caled fel haearn, na adawai yr un dewis amlwg arall iddi ond ei lladd ei hun, a dianc o garchar ei meddwl felly." "O, rwyt ti'n fodlon derbyn ei bod hi o ddifri ynglŷn a'r peth, felly?

Rheithgor Caernarfon yn methu cytuno ar ddedfryd ond rheithgor yr Old Bailey yn eu cael yn euog ac yn eu dedfrydu i naw mis o garchar.

Y bore yma, yn y - y siwt garchar yna, mae'n anodd dweud mai merch ydach chi.' Cuchiodd Lisa yn ddig am iddo siarad mor blaen.

Ai cyfeiriad at ei gyfnod yn Lerpwl, ar lan Merswy, ac at ei 'garchar' fel Catholig cudd na allai ei gyhoeddi ei hun yn agored nes marw ei dad?

O'r diwedd dedfrydwyd Sidley i ddeng mlynedd o garchar, gan roi terfyn ar y bartneriaeth rhyngddo a Harrison.

Yn nechrau'r 1990au, aeth Alun Llwyd a Branwen Nicholas i garchar i ddangos mor bwysig oedd yr ymgyrch.

Yn Llys y Goron, Caer-wynt, ddydd Llun diwethaf, cosbwyd Dr Brian Cox â blwyddyn o garchar wedi ei gohirio am fwrdro gwraig trwy roi iddi chwistrelliad marwol o botasiwm chloride.

Tua diwedd y ganrif gyntaf bwriwyd gwr i garchar ar ynys fechan ym Môr Aegea rhwng gwledydd Groeg a Thwrci.

Yn y diwedd, fe gafodd dau - Dewi Prysor Williams a Gareth Davies - eu cael yn ddieuog ond fe gafodd Sion Aubrey, yr ieuenga' o'r tri, ddeuddeng mlynedd o garchar am gynllwynio i anfon bomiau tân trwy'r post.

Bu o flaen llys fwy nag unwaith ac ym mis Rhagfyr roedd yn barod i wynebu dedfryd o garchar.

Terfysg ym Maerdy, Y Rhondda, a 33 o ddynion a thair merch yn mynd i garchar.

Agor y gwersyll-garchar cyntaf yn Dachau.

Pum mlynedd o garchar i chi am beidio â hysbysu'r awdurdodau am weithred derfysgol.

Terfysg yn y maes glo a saith dyn a phedair merch o Fedwas yn cael eu hanfon i garchar.