Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gardd

gardd

Mae criafolen yn ein gardd ni a byddaf yn mynd ati ambell dro a rhoi fy nhalcen ar y rhisgl.

Roedd tŷ'r gweinidog -Bodathro, fel y gelwid ef - yn ffermdy, mewn gwirionedd, gyda nifer o dai allan, gardd a pherllan fawr lle y cadwai ei dad nifer o ieir.

Hanes gardd yn troi'n anialwch, breuddwyd yn troi'n hunllef.

(iii)Anfon y sylwadau canlynol at Awdurdod y Parc ar ôl ymgynghori â'r aelod lleol:- Cais llawn - addasiadau a newidiadau yn cynnwys porth blaen, ystafell wydr cefn, wal gardd, newidiadau i ffenestri - dim gwrthwynebiad.

Gardd ffrwythlon fyddai Paradwys un arall.

Os ydych chi am weld un o olygfeydd hardda natur sy wedi cael ei chreu gan law dyn, yna ewch i weld Cloc Blodau mewn parc neu mewn gardd gyhoeddus sy'n perthyn i dre fawr.

Felly, y mae diogelwch yr epil yn sicrach o lawer mewn tir âr neu resi gardd gyfagos.

Ymhlith y planhigion prin sydd mewn perygl, rhestrir lili'r Wyddfa, a'r lafant mor unigryw, Dewi Sant.GARDD SGWARIAU NEU ARDD AROGLAU

Y lladron yna wnaeth ddwyn gardd gyfan o dy ar gyrion un o drefi Lloegr.

Roedden nhw'n honni na allen nhw aros yn eu gardd oherwydd y swn.

O leia, roedd mwy o gomisiynau'n dod i'w rhan erbyn hyn nag y gallent obeithio eu cyflenwi, byth er pan fu newyddiadurwyr 'Tŷ a Gardd' o Gaerdydd yn tynnu lluniau o Lety'r Bugail ar gyfer tudalennau'r cylchgrawn dethol hwnnw.

Gallai osgoi gorfod eu bwyta nhw trwy bledio'u bod yn anghytuno ag ef, a gallai gadw allan o bob cegin a phob gardd fel nad oedd raid iddo eu gweld.

Y mae'r rhan fwyaf ohonynt â gardd ac â garej, ac y mae'r rhai ohonynt â gwres canolog a system insiwleiddio da.

Un haen o fysg llawer oedd ffrwythlonedd cnydau, perthi aeron, llysiau gardd a'r byd llysieuol yn gyffredinol.

O dan bentyrrau o rwbel a chwyn nid nepell o Landeilo roedd cyfrinachau anhygoel yn cuddio: twnnel ywen hynafol, gardd bwll, gardd glwysty fendigedig a gardd furiog syn cael ei gosod gan y dylunydd garddio byd enwog Penelope Hobhouse.

Gosododd y Brenin Affos ddarn helaeth o dir yn union y tu allan i furiau ei balas i fod yn Lotments, a chyhoeddodd fod traean o bob gardd trwy'r deyrnas, gan gynnwys pob lotment, i dyfu wynwyn.

Honnir iddi orchymyn llysgennad Ariannin yn Awstralia i ddanfon cangarw adre er mwyn addurno gardd y palas arlywyddol.

Aeth y llancie 'ne ar eu beics reit drwy'i gardd gefn hi.