Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gardiau

gardiau

Dyma gardiau arbennig ar gyfer Cariadon.

Cysylltwch a chyfeillion trwy anfon un o gardiau ebost arbennig BBC Cymru'r Byd.

Troi i'r dde fan hyn a phostiodd Siân ragor o gardiau drwy'r hollt i'r ffordd fawr o'i ôl.

Dymunaf ddiolch yn fawr iawn i bawb a anfonodd gardiau a rhoddion i mi ar achlysur fy ymddeoliad.

Adroddodd yr Ysgrifennydd fod Mair Elvet Thomas wedi anfon pecyn o gardiau (a cherdd y Parch.

Defnyddiodd un dyn gyfres o ddarluniau ar gardiau chwarae plaen, gan ddefnyddio'r ddwy ochr.

e-gardiau bendigedig BBC Cymru'r Byd yn syth i'w sgrîn.

A dyna'r math o logau sydd ar gardiau credyd megis Access a Visa hefyd, wrth gwrs.

Diolch hefyd ma yr holl gardiau, llythyrau, a'r rhoddion a dderbyniwyd er cof tuag at Ymchwil y Galon.

Paid dangos dy gardiau.

Wrth i'r fen droi i'r chwith ar y groesffordd gwthiodd gardiau drwy'r hollt yn y drysau ôl.

E-gardiau arbennig.

Dilynodd Mair hi i mewn i'r adeilad ac at y ddesg lle'r oedd gwraig ganol oed yn prysur roi trefn ar gardiau mewn bocs.

Caiff personau heblaw Aelodau annerch pwyllgorau mewn ieithoedd eraill drwy gytundeb ymlaen llaw â'r cadeirydd' -- mewn lle amlwg yn ystafell y Pwyllgor neu ar gardiau bach ar y bwrdd o flaen pob aelod.

Ewch dros y llinell fantais trwy gysylltu a chyfeillion gydag un o gardiau ebost rygbi, BBC Cymru'r Byd.

Cefais gryn fraw o gofio'r wefr a'r rhuthr sydyn o adrenalin a brofais wrth brynu chwe phecyn o gardiau 'Dolig ym mis Awst.

Cafodd chwech o chwaraewyr gardiau melyn gan y dyfarnwr Graham Barber yn ystod y gêm.