Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gari

gari

Gari Williams yn cymryd ei le ar y llwyfan, yn gwisgo siwt, lawn, digon cyffredin, ond cymaint gwell nag iddo ymddangos fel boi sgowt!

(Ar yr alwad, GARI yn llamu oddi ar ei wely a chychwyn i lawr y grisiau yn eiddgar.)

WALI: (Galw) Gari!

GARI: O'ch chi'n galw?

Rhaid inni ddweud wrth Gari.

Nid oes posib clywed LIWSI o gwbl pan yw'n siarad ac nid yw GARI, sy'n gorwedd ar ei wely a'i lygaid ynghau, yn sylweddoli ei bod hi yno.) (Gwneud siâp ceg, yn gyflym) Helo Gorila.

Os gwrandwch chi yn astud mi ellwch jest glywed, yn y pellter, swn y Gorila Gwyllt, sef 'y mrawd mawr, hynod o siaradus, Gari.

(Galw) Gari!

(LIWSI yn agor drws llofft Gari.

GARI: (Wedi dod i waelod y grisiau) Ie?

Mae'r Teledu yn mwmian ymlaen yn undonog ac i fyny'r grisiau, yn y cefndir pell clywir curiad trwm cerddoriaeth Gari.) Mam!

Er mwyn cael cydweithrediad ac ymateb gennym ni, y gynulleidfa, rhaid oedd i gari uniaethu â ni, ein gwneud yn gartrefol a'n cael i'w dderbyn fel cyfaill yn hytrach nag actor/comediwr y sgrîn.

GARI: (Wrth wneud hyn) Yi..i..ipiii!

(Daw at ddrws llofft Gari.

Roedd Gari Williams yno hefyd.

DAMWAIN: Fe gafodd Gari Williams.

Ar yr un pryd daw y gerddoriaeth roc o ystafell Gari yn fwy clywadawy.)

Aethon nhw ar y blaen wedi 13 munud drwy beniad Gari Lewis.

Mae Gari Gorila yn dilyn Cwrs Adeiladu yn CAB.

(Saib fer, cyn i GARI gamu ymlaen, codi LIWSI a'i chwyrli%o o gwmpas yn ei freichiau.)

Rhybuddiwyd P:wy~ot Streic Caertydd gari we/ ithwyr Cwmni Rheilffordd y Great Western am gynllun i fewnforio cynffonwyr ar y rheilffordd er mwyn torri'r streic.

HEULWEN: (Galw) Gari!

Daliwch ati, Gari.

LIWSI: Hai, Gari.

WALI: B'le mae'r hogyn Gari 'ne?

Tra'n disgwyl ymddangosiad Gari Williams, cymrais olwg ar y set.