Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gartre

gartre

Castell Nedd, felly, yn colli gartre yn y Gynghrair am y tro cynta ers blwyddyn a mwy a Chaerdydd er yr holl newiadau yn y tîm yn aros ac yn cynnal eu sialens ar y brig.

Gadawodd Craig Ryall ei gartre yn Heol Illtyd, Pentre'r Eglwys, Pontypridd, am naw o'r gloch nos Iau.

Chwalodd hyn fyd Emma a rhedodd i ffwrdd o gartre.

'Hanner awr wedi naw - i ni gael bod gartre erbyn y curfew deg newydd 'ma.

Falle eu bod nhw i gyd yn edrych yr un fath i bobl gartre, ond i ni sy'n treulio cymaint o amser yn eu cwmni, maen nhw i gyd yn wahanol.

Byddai'n well iddo fod gartre heno rhag ofn y byddai Sam Llongau yn teimlo fel rhoi cweir i'w wraig.

Hefyd bydd yn rhaid i'r bobol hynny syn gwneud y penderfyniade wneud yn siwr bod Cymrun whare gartre.

Symudodd ymlaen gan ofalu cadw i'r un cyflymdra â'r dorf, er ei fod o'n teimlo fel rhedeg a rhedeg er mwyn cyrraedd ei gartre a'i daid a'r llyfrau.

Roedd hi'n ddiwrnod hanesyddol ar Stadiwm y Mileniwm a diwrnod pan ddaeth Rygbi 13 i gartre Rygbi'r Undeb am y tro cynta.

Mae Caerdydd wedi ildio'r fantais gartre am fod tîm Cymru angen ymarfer ar Barc Ninian y noson honno.

Gallai aros gartre i ddarllen llyfr neu roi help llaw i halio cratiau cwrw.

Fe ddigwydd lot o bethe oddi ar y bêl, hefyd, ac yr oedd yn amlwg oddi wrth sylwadau'r Saeson ar ôl y gêm bod nhw wedi cael tipyn o siom o golli gartre.

Flwyddyn yn ôl cododd Abertawe i'r Ail Adran, ond yn ôl i'r Drydedd maen nhw'n mynd ar ôl colli gartre 2 - 1 i Oldham ddydd Sadwrn.

Gartre' roeddwn i wrth gwrs, nid ar y môr na dim felly .

Dim ond pan aeth ati i gyfri'r arian a gosod trefn ar ei lyfrau ar ol cyrraedd gartre y gwelodd golli ei waled.

Mwynhaodd y sylw a llithro'n ôl i'w blynyddoedd melyn - cysgu yn yr un ystafell fechan lle y gwelsai wyneb Duw yn y lleuad a chlywed Evan Moses yn mwmian am Ei gartre i fyny rywle yn yr awyr.

Bydd Northampton yn hyderus ar ôl curo un o dimau gorau'r adran, Wigan, gartre, y Sadwrn diwetha.

Fe gollon nhw ddydd Sadwrn yn erbyn Reading - y tro cynta iddyn nhw golli gartre ers mis Tachwedd.

Wedi cyrraedd at ddau ddeg, fe wyddai ei fod gyferbyn â drws ei gartre.

'Ti gartre o'r ysgol yn barod?

Yn rownd yr wyth ola fis nesa bydd Lerpwl oddi cartre yn Southampton neu Tranmere, Arsenal gartre yn erbyn Bolton neu Blackburn, West Ham yn wynebu Tottenham a Chaerlyr yn erbyn Wycombe neu Wimbledon.

Llong wedi ei gwneud gartre oedd hi.

Gall Caerdydd edrych ymlaen at gêm gartre yn erbyn Cheltenham yn yr ail rownd fis nesa a chroesawu'r amddiffynnwr Rhys Weston o Arsenal i Barc Ninian.

Ond, ac yntau'n un o dras amaethyddol ac, o ran anian, yn gredwr mewn datblygiad a chynnydd, mae ei adroddiadau hefyd yn taflu goleuni ar America'r wlad fawr, flaengar, gyda'i diwydiannau cotwm ac olew, ei ffatri%oedd caws a'i bwydydd anghyfarwydd; roedd hefyd yn anelu at roi gwybod i'r Cymry gartre' am fywyd eu cyd-wladwyr a ymfudodd tros yr Iwerydd.

Y mathemateg cymharol syml i Gaerdydd yw os enillan nhw eu dwy gêm gartre bydd neb arall yn y grwp yn gallu eu cyffwrdd nhw.

Mi roisoch gartre i Aled a'i fam er mwyn cael howscipar ar y cheap, a rydach chi am dynnu Aled o'r ysgol er mwyn cael gwas yn y siop ar y cheap!" Nid atebodd Matthew.

Yn 1996 cyrhaeddodd Nia, merch Llew, ac achosodd Nia helyntion di-ri iddo wrth iddi yn gynta redeg i ffwrdd o gartre ac yna cael ei hun yn feichiog gyda phlentyn Hywel Llewelyn.

Mae Silvinho wedi aros gartre oherwydd anaf i'w goes.

Mae gan bawb rhyw Anti Lora na fedar hi ddim gwneud pethau yr unf ath ag y mae nhw yn cael eu gwneud gartre un sâl am wneud bwyd ond yn ddigon parod i hen gusanu gwirion pan fydd rhywun yn mynd i'r t.

Ond roedd o eisio mynd yn ôl i'w gartre yn fwy na dim.

Pe bai hi'n mynd yn dwll arno a gorfod mynd i gartre' henoed, ni welai yn ei fyw pam y dylai dalu mwy yno am ei fod wedi cadw rhyw geiniog neu ddwy.

Ond roedd 'i hen gartre wedi cal 'i rentu yn union ar ol y briodas a doedd unman y galle hi fynd iddo fe.

Maen nhw wedi syrthio lawr i'r Drydedd Adran ar ôl colli gartre 2 - 1 yn erbyn Wycombe.

Collodd Arsenal gartre, hefyd, 2 - 1 i Ipswich.

Pan gyrhaeddodd ei gartre dywedodd wrth ei wraig na fyddai byth yn derbyn galwad i bregethu yn yr eglwysi hynny wedyn.

Mae angen iddyn nhw ennill heno a'r gêm gartre yn erbyn Reading ddydd Sadwrn.

Mae gêm galed yn wynebu Wrecsam gartre yn erbyn Wycombe.

At bwy y trodd o am gysur wrth ddianc o'i gartre gwag?

'Beth 'wnawn i yn y fath le a dy gartre di?'

'Ar ben hynny mae'n ddeniadol iddyn nhw gael chwarae gartre.

Roedd angen gôl yn yr eiliadau olaf i warchod record gartre ddi-guro Caerdydd.

Lawer noson, pan oedd Dave fy ffrind a minnau gartre ar wyliau o'r coleg ac allan dipyn yn hwyr fe ddeuem i gyfarfod Miss Jones Bach ar ei phererindod hithau.

'Oes rhaid i rywun fod gartre?' Ailadroddodd Dan Din y geiriau mewn llais main gwawdus.

Enillodd Wrecsam gartre yn erbyn Caerfyrddin yn Ngrwp A yn y Cwpan Cenedlaethol neithiwr.

Cafodd Belarus fuddugoliaeth, 2 - 1, yn erbyn Armenia a chollodd Norwy gartre, 1 - 0, yn erbyn Ukraine.

Ond bydd angen taro'n ôl yn y ddwy gêm gartre nesa.

(Teg yw dweud i helynt y cefn gilio'n llwyr o dan ei ofal.) A dyna'r canol bore hwnnw gartre, a ninnau'n cael te ddeg.

Y clwb di-gartre enillodd yn hawdd o 85 i 10 gyda Neil Jenkins yn trosi naw cais.

Wrth gwrs, ni'n whare gartre a mae'r enw 'da ni o fod yn dîm caled i'w faeddu ar Barc Ninian.

Oherwydd bod Casnewydd yn whare gartre dwi'n meddwl bydd hyn'na yn gwneud gwahaniaeth, ond pwy a wyr.

Cweir gartre o bedair gôl i ddim gafodd Gogledd Iwerddon gan Norwy.

Fe gollon nhw 2 - 0 yn Sbaen neithiwr ond fe lwyddo nhw i ddal gafael diolch i'w buddugoliaeth 3 - 0 gartre a sicrhau gêm gyda Valencia ddechrau Mai.

Pan adawodd Kath gartre yn 1994 oherwydd ymddygiad Mark arhosodd Stacey ar ôl a symudodd i fyw i Lys Helyg at Doreen.

'Oes rhaid i rywun fod gartre?'

Dywed Heddlu De Cymru eu bod yn chwilio am fachgen 15 oed sy wedi diflannu o'i gartre" ers bron i wythnos.

Pan ar ei wyliau yn ei hen gartre hoffai fynd draw i'r sgwâr i ymweld â hen gyfaill.

Na'r rhyddhad o'i chlywed yn dychwelyd gartre bob pnawn.

Roedd hi'n cal aros gartre os oedd 'i mam yn waeth nag arfer, yn cal mynd adre'n gynnar bob nos a dechre'n hwyr yn y bore.

'Aethon nhw 2 - 0 ar y blaen i Iwcrain gartre cyn colli'r gêm.

Datblygu wnaeth perthynas Reg a Diane - yn arbennig felly wrth i Emma redeg i ffwrdd o gartre.

Dene'r bachgen ene yn mynd i'r college; ond mi fydde yn llawer ffitiach iddo aros gartre a helpio Miss Hughes os oes rhw deimlad ynddo.' ' ``Neiff Rhys Lewis ddim meddwl, tybed, am adael Miss Hughes yn yr helynt y mae hi ynddo yrŵan?