Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

garu

garu

Roedd sawl achos i'r llawenydd hwnnw, ond oy llawenydd mwyaf ohonynt i gyd o du'r beirdd oedd y llawenydd o garu'n ddilyffethair.

Pedair stori garu yn astudio sawl math o berthynas.

Dau lanc ifanc yn mynd i garu Ar lan yr afon ar i fyny Sn cacynen yn y rhedyn Trodd hwy adre'n fawr eu dychryn.

Yn stori garu hudol a doniol Donizetti, L'Elisir D'Amore (cynhyrchiad gan RM Associates i BBC Cymru) crewyd cyffro o wahanol fath gan y par gyda'u dehongliad iasol o'r darn hyfryd hwn a ddangoswyd ar BBC Two.

Ti yw'r un a garodd fwyaf erioed ac mae'n dal i'th garu yn ei ffordd ryfedd.

Vatilan, lleidr llestri hirben a diegwyddor, oedd yr unig un i Nel erioed ei garu go iawn.

Gallai pobl ifanc fynd at y goeden a sibrwd enw'r un roeddynt yn ei garu, ac yna byddai'r goeden yn lledaenu'r neges i'r pedwar gwynt.

Dechreuodd Jason garu gyda Rhian ac yn fuan iawn bu'n rhaid iddo gyfadde ei fod wedi priodi merch o Wlad Pwyl er mwyn iddi hi gael pasport i aros ym Mhrydain.

`Yr hyn yr ŷn ni'n ei garu, rŷn ni'n ei warchod.' Dyna i mi oedd hanfod y chwyldro yn Ciwba, a hwnnw'n cael ei adlewyrchu ymhobman, yn y gofal dros bobl, a thros blant yn arbennig.

Bu'n caru wedyn gyda Helen, ffrind gorau Karen, a thorrodd Helen galon Haydn ddwywaith drwy garu gyda dynion eraill.

Fel y bu myrdd o ganeuon poblogaidd yn dweud ers canrifoedd; yr ydan ni i gyd yn chwilio am rywun i'w garu.

Digwyddodd y cyfan oherwydd i Dduw garu'r byd gymaint.

Stori garu yw An Dour endro d'an Inizi (Y dr o gwmpas yr ynysoedd) hefyd.

Ddysgodd hi fawr iawn o Gymraeg yn Bodlondeb School for Girls (Dad wnaeth y gwaith da hwnnw, pan ddechreuon nhw garu) ond fe ddysgodd lawer o bethau eraill: Ffrangeg a lacro/ s a sut i ganu alto a siarad Saesneg crand.

Rwy'n dy garu.

A hithau'n ei garu, roedd hi'n barod i wynebu cyfrifoldeb eu cyfathrach.

Byddwn wedi blino cymaint ar ôl rhedeg ar ôl merch i'w dal yn y lle cyntaf y byddai'n wyrth imi fedru hyd yn oed garu efo hi - heb son am fedru rhedeg marathon wedyn.

Twpsyn, ond wy'n 'i garu fe.

Darllenais gyda chymysgedd o ryfeddod ac edmygedd am hen gariad Paddy Ashdown yn dweud yr wythnos diwethaf i'r ddau ohonyn nhw garu mewn naw eiliad a hanner.

Ond fe'i cysurai ei hun drwy gofio mai hynny oedd hanes dyn drwy'r canrifoedd er pan ddisgynnodd y duwiau yn rhith anifeiliaid, i'r ddaear i garu merched dynion.

Priodolwyd yr anniweirdeb yn arbennig i 'fwndelu' neu garu yn y gwely.

Am fod tuedd mewn dynion i garu a chasa/ u pobl o wledydd eraill.

Betsey Lewis oedd ei gariad cyntaf, 'a'i dawn i garu yn ddiarebol'.

Ar ôl bwrw ei brentisiaeth gyda Betsey, i ffwrdd ag ef ar daith garu ddiflino, bicare/ sg, a fyddai'n darllen fel dychan ar y nofel serch Victoraidd yng Nghymru oni bai am y protestio parhaus fod y cwbl er lles moesol ei gynulleidfa, yn enwedig y rheini a oedd yn tueddu at y fath ymddygiad.