Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gary

gary

Dere, mae'n well i ni fynd o 'ma, yn glou.' Ar y bws y noson honno y clywodd Ifan sut yr oedd Gary wedi poenydio'i ffrind hyd nes iddo daro'n ôl.

Ail lyfr yng nghyfres Byd o Beryglon gan Gary Paulsen ydi'r Arth Grisli ac mae'r stori wedi ei chyfieithu o'r Saesneg i'r Gymraeg gan Esyllt Nest Roberts.

Gary Proctor yw rheolwr newydd Clwb Pêl-droed Llanelli.

Pwysai Gary Jones a'i feic yn erbyn y clawdd.

Bydd cefnwr de Manchester United a Lloegr, Gary Neville, yn apelio yn erbyn penderfyniad Cymdeithas Pêl-droed Lloegr i'w wahardd rhag chwarae am ddwy gêm.

Wedi mynd i ben uchaf y pentref heb i neb ddweud gair gofynnodd tad Ifan, 'A be sy'n eich pigo chi'ch dau 'te?' 'Gary Jones wedi bod yn plagio Dilwyn,' oedd ateb Ifan.

Nid oedd Gary'n perthyn i garfan y Cymry bellach.

Gary Teichmann yn ei gêm olaf gafodd y wefr o godi'r tlws.

Trosedd gan Mark Aizlewood yn y cwrt cosbi yn arwain at gic rydd anuniongyrchol ac ergyd gan Lilian Popescu yn rhoi dim cyfle i Gary Wager.

Duw a ŵyr pa ddrwg y gallai ef 'i wneud i ti 'tase fe'n mo'yn.' 'Mae e Gary wedi ymaelodi â'r ATC yn yr ysgol hefyd.' 'Pwy feddyliai - yr Army Training Corps yn eich ysgol chi o bob man.

Gafaelodd yn Gary gerfydd ei wddf a'i wthio yn erbyn un o waliau'r toiled.

Emile Heskey, Gary McAllister o'r smotyn a'r eilydd Robbie Fowler sgoriodd i Lerpwl.

Gad ti i Mami edrych ar dy ôl di a sychu dy din di,' ebe Gary eto a gwen faleisus ar ei wefusau .

Erbyn iddynt ddod allan, roedd Gary a'i feic ar ganol y ffordd.

'Mae rhywfaint o fantais gan Lerpwl, maen nhw wedi bod yn Stadiwm y Mileniwm o'r blaen a rwyn gwybod bod Gary McAllister â meddwl uchel o'r stadiwm.

Roedd popeth yn ôl y disgwyl ar hanner amser - Y Barri ar y blaen gyda gôl Gary Lloyd wedi 16 munud.

Wnaethon nhw ddim dweud mai eu rhestr Nhw oedd hi ond roedd Sam yn dweud ei bod hi'n eitha siwr mai dyna beth oedd hi.' Ar hyn tawelodd Dilwyn wrth weld Gary'n nesu tuag atynt ac yn eistedd ar y gadair wag yn ei ymyl.

Yr Arth Grisli gan Gary Paulsen (addasiad Esyllt Nest Roberts). Gwasg Carreg Gwalch.

Ceisiodd gerdded heibio i Gary tua drws y toiledau, ond camodd hwnnw'n gyflym wysg ei ochr a chafodd Dilwyn ei fod rhyngddo a'r drws.

Mae Matthew Stevens dair ffrâm i ddwy ar ôl yn erbyn Gary Ponting yn gêm 16 ola ym Mhencampwriaeth Snwcer Prydain yn Plymouth.

Meddwl oeddwn i fod pobl 'run fath â ti, rwyt ti'n gweld, bob amser i'w cael mewn tai bach - cachgi yn y cachdy, fel petai.' 'Mae'n ddrwg 'da fi nad oes gen ti ddim byd gwell i'w wneud, Gary, na'm dilyn i o gwmpas y lle, ond mae gen i.' Gwyddai Dilwyn ei bod yn rhaid iddo gadw'i dymer, beth bynnag a ddywedai'r cythraul hwn.

Welais i 'rioed ferch â chymaint o "awydd" â'ch Rhian chi.' 'Caea dy geg, y mochyn!' Ymsythodd Dilwyn wrth droi at Gary a chau'i ddyrnau ar ei lin.

Diolchwyd i Gary Holdsworth o'r Asiantaeth Fudd-Daliadau am ei bresenoldeb.Bu iddo fynychu cyfarfod o'r gweithwyr i annerch cynghorwyr ar y DSS a'r sustem fudd-daliadau.

Diolchodd i Gary Holdsworth ar ran y cynghorwyr i gyd am ei arweiniad gyda'r amrywiol ymholiadau.

Gary Sobers yn taro chwe chwech mewn un pelawd oddi ar fowlio Malcolm Nash yn Abertawe.

Cic rydd Gary McAllister yn yr eiliadau olaf enillodd y gêm pan oedd hi'n edrych yn debyg taw cyfartal 2 - 2 fyddai'r sgôr.

Mae disgwyl i glwb rygbi Casnewydd gyfarfod heddiw i drafod olynydd i Gary Teichmann, a chwaraeodd ei gem olaf i'r clwb yn rownd olaf Cwpan Principality.

Cariad pob Comi a Nash yr ochr 'ma i Glawdd Offa, boed e'n ddyn neu'n ddynes.' Gwthiodd Dilwyn ei ddwylo'n ddwfn i'w bocedi a chymryd anadl ddofn cyn troi i wynebu Gary Jones.

Os mai na fydd yr ateb, mae hi'n ddigon posib mai Gary Lloyd - y cefnwr chwith fel arfer - fydd y golwr nos fory.

Yna, ddydd Sadwrn, bydd Cymru'n wynebu'r Alban - y prif-ddetholion, a'r tîm cartre - sy'n cynnwys Montgomerie, Andrew Coltart a Gary Orr.

Roedd pawb yn weddol siwr y gallai Gary wireddu'i fygythiad, gyda help ei dad.

Y tîm yn llawn fydd: Seaman, Gary Neville, Adams, Campbell, Phil Neville, Beckham, Scholes, Ince, McManaman, Shearer ac Owen.