Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gategori

gategori

m : rhaid i bobl eraill benderfynu i ba gategori mae fy ngwaith yn perthyn.

Daeth yn amlwg mai digyfeiriad ac aneffeithiol oeddynt yn hel gwybodaeth am yr ail gategori tra ymgymerent â'r ymchwil gyntaf gyda holl frwdfrydedd witch-hunt.

Diddymodd y Ddeddf hon gategori%au statudol anabledd fel sail ar gyfer addysg arbennig, gan roi system i adnabod anghenion addysgol arbennig disgyblion unigol yn eu lle, ac yna penderfynu ar y ddarpariaeth briodol o addysg arbennig sydd ei hangen er mwyn cwrdd â'r anghenion hynny.

Yn ôl ffrind sy'n dysgu'r Gymraeg ers rhyw ddwy flynedd, mae llyfrau i ddysgwyr yn syrthio, fel arfer, i un o ddau gategori.

Gellir eu gosod yn fras mewn dau gategori, yn cynrychioli yr agwedd offeiriadol a'r agwedd broffwydol.

Daw'r rhenti o dan ddau brif gategori, ac amrywiaeth sylweddol rhyngddynt.

Tri gwahanol gategori o lyfrau yn adlewyrchu tair lefel o ddarllenwyr

Mae'r gwasanaeth yn dibynnu yn bennaf ar ddau gategori o adnoddau, sef Athrawon a Gwerslyfrau/ Cyfarpar.

Os rhywbeth, mae'r ddau lyfr bach yma yng nghyfres Nofelau Nawr, Gwasg Gomer, yn tueddu i gyfeiriad yr ail gategori.

Cawsai ei lle o bryd i'w gilydd yng ngherddi'r prifeirdd, mae'n wir, ond roedd cael ei dyrchafu i gategori'r testunau deugain punt yn brofiad newydd iddi.

'Roedd Fishman fel petai'n awgrymu fod y ddwy iaith mewn sefyllfa ddwyieithog yn rhannu'n gyfleus i'r naill gategori neu'r llall, ac heb fawr o or-gyffwrdd rhyngddynt.