Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gawson

gawson

'Ylwch be gawson ni gan Bigw.' 'Brensiach annwyl,' fydda Mam yn ei ddweud ac yn cymryd y prês oddi arnom yn syth yn barod i'w roi yn ôl i Bigw tro nesaf.

Tair gawson ni - dyna'i gyd.

Fe gawson ni ddechre da felly, gyda thy newydd i of alu amdano, yn ddi-rent, a ninne'n gyfrifol am goste trydan a gwres.

Gan iddi basio'n syth drwodd, doedd 'na ddim posib astudio'r fwled ond fe gawson ni hyd i ddarnau bychain o'r metel ar y siaced.'

'Fe gysyllton ni a'r Cynullad Cedlaethol a fe gawson ni gyngor digon cryf wrthyn nhw, fel y cawson ni o Iwerddon.

Hyd y gallaf i weld, yr oedd y Cymry huawdl yn rhy brysur yn cwyno am y trafferthion a gawson nhw i ffonio cystadleuaeth Cân i Gymru.

Ond fe gawson nhw ergyd wedi saith munud pan gafodd Lee Trundle ei gario oddi ar y maes.

Ond fe gawson ni'r cyfleon a gwneud y gore ohonyn nhw.

Fe gawson nhw lawer mwy o gyfleon ac fe fyddan nhw'n siomedig â safon cyffredinol eu gorffen.

Wrth i'r Bwrdd gyhoeddi y byddan nhw'n dosbarthu drafft o ganllawiau iaith yn yr Hydref, fe gawson nhw'u beirniadu gan Eleri Carrog o'r mudiad Cefn am lusgo'u traed.

'Roedd ychydig bach o siarad falla bydda fo'n mynd i adael - ond y tymor dwetha pan gawson nhw ddyrchafiad roedd pawb yn hapus yn Abertawe.

'Pob cyfle gawson ni, fe wnaethon nhw eu blocio nhw neu fe wnaeth eu golwr nhw arbed.

'Ydych chi'n cofio'r sgwrs a gawson ni am freuddwydio?'

Hi oedd yr olaf i ganu ac mewn cystadleuaeth lle mae'r cantorion yn tueddu i gyflwyno pump neu chwe chân mewn rhaglen o ryw ugain munud - dwy gân yn unig gawson ni gan y ferch 32 oed hon.

Cofio'r dydd gawson ni'r enw.

Mi gawson nhw'u rhyddhau'n ôl i'r dwr ar Draeth Sant Ffraid bnawn Sadwrn.

Dim un pwynt i Gymru unwaith eto ond mi gawson nhw dipyn o hyder yn y glaw di-baid.

'Ond yr oedd yn siomedig i gael hanner cynta fel yr un gawson ni.

Mae Delaney wedi mynd i Aston Villa am ryw 500,000 ond ryw 10,000 gawson ni.

'Fe gawson ni ein cychwyn gan y pentref.

Tra oedden ni yn Havana, fe gawson ni wahoddiad i ffilmio seremoni dadorchuddio cofgolofn i Lenin, y fwya' a'r hardda' o'r cofgolofnau a oedd iddo ledled y byd - ac roedd trideg- chwech o'r rheiny.

Fe gawson ni ein bygwth tra'n ceisio ffilmio gŵr oedd wrthi'n torri camel yn ddarnau, yr anifail wedi'i rannu'n goesau, pen, gwddf a thafelli o gig coch ac ar fin cael eu hongian ar un o stondinau prysur y farchnad.

Fe gawson ni gyfle i dalu'n ôl i rai ohonynt wrth rannu gwersyll ar gyrion Zacco, a rhannu crât o gwrw â nhw.

Fe gawson nhw ddigon o gyfleon i ennill y gêm yn hawdd.

Er nad oedd gêm gan Abertawe neithiwr fe gawson nhw newyddion drwg.

Roedd disgwyliadau mawr am y gêm hon ac fe gawson ni gêm oedd yn adlewyrchiad perffaith o'r gystadleuaeth, meddai cyn-gapten a golwr Cymru, Dai Davies.

Roeddan ni'n medru codi'i sgert a'i phais i fyny mor handi, a'u rhoi nhw'n sownd wrth 'i gwasg, ac mi oedd hi'n medru dod o hyd i'r cocos mor gyflym â gwylan fôr, hefo'r hen lwy bach bren 'na Mi gawson ni andros o hwyl yn hel, er na ddaru ni ddim cael gymaint â hi.

'Fe gawson nhw 'chydig o anlwc yn Northampton yn ddiweddar - colli yn y munde ola.