Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gei

gei

Rhoddodd ei gadw-mi-gei'n ôl yn ei le ar ben y gist ddreir a brysio i lawr i'r pasej, lle'r oedd Mam yn disgwyl amdano a Mali eisoes wedi'i chlymu yn y bygi.

Fe gei di fynd rşan.'

'Fydd petha'n well 'leni, gei di weld.' Cysurodd Marian ei gŵr yn obeithiol.

Wedyn fe gei di ffermio.

'Dere ma ac fe gei di ysgub ar dy din?' galwodd Vera gan blygu i godi'r bag o'r palmant.

Fe gei lawer o'r hanes yn fy llyfr.

Mi gei lonydd bellach." Pan oeddwn yn cael te y prynhawn hwnnw a minnau'n ceisio ateb cwestiynau Mam ynghylch yr ysgol a chelu oddi wrthi hanes yr ymladdfa, daeth cnoc ar y drws.

Rhoddodd y darnau'n ôl yn y cadw-mi-gei a'i bwyso yn ei law.

Tyd, mi gei baned gnesol a bechdan grasu ac mi ddoi di wedyn, fyddi di ddim yr un un.

O hynny y tyfodd y casgliad anferth a arddangosir mewn hen warws ar gei Caerloyw.

"Mi gei di weld." Brysiodd Douglas i orffen ei fwyd.

Fe gei di siarad Cymraeg, os wnei di ddisgwyl… a disgwyl.

O'r gorau,' meddyliodd Glyn, mi gei di lonydd yr hen foi.' Eisteddodd yn ôl yn ei sedd i edrych ar y sêr drwy'r ffenestri yn nho ac yn nhrwyn yr awyren.

Fe gei di wthio'r bygi a ga i ddal tennyn Cli%o,' eglurodd yn ansicr.

Mis o amser i'w cyflawni, ac os byddi di'n llwyddiannus mi gei ddod yn aelod.

Yna ymhen dipyn fe gei di ddringo i ran uchaf un o'r mastiau er mwyn edrych allan am dy ffrind." Yn anffodus, doedd yr un awyren ar gael.

Ond fydd dim, mi gei di weld.

Mi gei ddechra bora Llun.

Tyd şan, mi gei di ddweud wrtha'i...'

Mi gei di weld!' 'Hy!' wfftiodd Mam.

Mi gei di ddod hefo ni.'

Mi fydd yn powlio crio 'gei di weld.' 'Dwi inna isio crio, ond 'mod i yn methu 'te.' Rhyfel Annibyniaeth America ac ymyrraeth y Ffrancwyr a alwodd y Capten Timothy Edwards yn ôl i'r môr, a hynny wedi tair blynedd ar ddeg o fod yn llongwr tir sych.

Tyrd i 'molchi a bwyta dy frecwast,' meddai Pierre, 'mi gei fynd allan wedyn i weld y fferm.' Dilynodd yntau Pierre i lawr y grisiau i'r ystafell ymolchi.

Mi gei di'r manylion gen i eto.

Mi gei di fynd yn ôl at y lawnt 'na rwan.'

'Mae dy fachyn di'n sownd mewn brigyn neu garreg o dan y dw^r, fe gei di weld!

Arllwysodd Rhys y pres o'i gadw-mi-gei ar y gwely a'i gyfri'n ofalus er ei fod o'n gwybod i'r ddimai faint oedd ganddo oherwydd iddo gyfri'r pres y Sadwrn diwethaf hefyd a'r Sadwrn cyn hynny.

mi symuda i o rw ^ an, gei di weld.

Gall diod a haelioni a hapchwarae wacau cadw-mi-gei yn gyflym iawn.

Mi gei di fwydo'r ieir os lici di.'

Wannwl dad, rwyt ti'n wlyb soc, fachgen, cer i'r cefn i dynnu'r hen garpiau gwlybion yna oddi amdanat mewn dau funud, mi gei di ddigon o dyweli yn y cwpwr cynnes, dyna chdi.

Gad ti lonydd iddo fo ac mi gei di weld!

Gei roi help llaw i mi.

Rhyddhaodd Alun ei hun o freichiau Nia ac meddai wrthi: "Tyrd, mi awn ni i ofyn i dy dad gei di fenthyg y car i fynd â mi i Berth y Felin." "I beth?" "I ddweud wrth Jenkins y twrne nad ydw i am werthu'r fferm." "Dwyt ti ddim ffit i fynd allan a tithau newydd godi o dy wely," meddai ei fam .

"Os na fyddi di'n hogyn da, mi gei di fynd i'r wyrcws." Dyna fyddai bygythiad Mam wrthyf lawer gwaith wedi i mi ei digio.

Tyrd, rho hi am dy arddwrn, mi gei honna am fod yn hogyn da.'

Neu fe gei di yr unig ateb amlwg, ac mae hwnnw'n un anodd i'w dderbyn.

'Ti isio bwyd?' 'Jest te.' 'Mi gei di jips a ffish hefyd rhag ofn i chdi udo'n bod ni wedi dy lwgu di.' Daeth y sglodion a'r sgodyn yn fôr o saim mewn papur newydd.

Fe wna i fargen â ti - os caf i ddod gyda ti i edrych ar yr Afal Aur, a chael un cipolwg arno, fe gei dithe dy ddewis o'r tegane hyn.'