Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

geirfa

geirfa

Y 'beatniks' yn dod i'r amlwg gyda'u geirfa newydd: cats, dig,hip a groovy.

At hynny, rhaid dehongli geirfa'r Dyneiddwyr.

Yr un wythnos y dywedwyd hynny datgelwyd hefyd fod merched gyda geirfa dda yn cael eu hystyried yn fwy secsi gan ddynion na merched llai rhugl.

Mae'n canmol y Gymraeg am symlrwydd ei gramadeg, ei thebygrwydd i'r Hebraeg a phurdeb ei geirfa.

Yn aml iawn, yr oedd hi'n gyfoethocach ei geirfa a'i llenyddiaeth ac yn cael ei siarad tros rannau helaethach o'r byd na'r iaith leiafrifol.

Dyma un o dermau mawr gwleidyddiaeth gyfansoddiadol y ganrif newydd yn dod i mewn i'n geirfa.

Gan mai Cymraeg y ddeunawfed ganrif yw Cymraeg yr anterliwtiau cynhwyswyd geirfa yn y cefn sydd yn hwyluso'r darllen gymaint.

Nofelau wedi eu hysgrifennu'n arbennig ar gyfer dysgwyr, gyda geirfa.

Fersiwn o'r stori wedi ei symleiddio ar gyfer dysgwyr, gyda geirfa yn y cefn.

Pa siawns sydd ganddo i fod yn wahanol mewn oes nad yw tawelwch yn ei geirfa mwyach?

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn dueddol o feddwl mai adrodd rhyw fymryn o linellau ydi'r hyn mae rapwyr yn ei wneud ond gwelir yma fod meistrolaeth o rhythm a geirfa yn hanfodol hefyd.

Ym meddwl John Davies nid oedd amheuaeth o gwbl ynglyn ag "urddas diamheuol" y Gymraeg ac y mae Ceri Davies yn fawr ei edmygedd nid yn unig o'i lafur oes "yn ymboeni am urddas y Gymraeg' ond hefyd o'i feistrolaeth "ryfeddol o lwyr" ar adnoddau'r Gymraeg, ei hidiomau a'i geirfa.

Graddio geirfa.

Yn unol a'r egwyddor hon ceir Salesbury yn gyson yn arfer geirfa hynafol, yn rhoi'r flaenoriaeth i eiriau Lladin eu tras ac yn amrywio'i eirfa, ei ffurfiant a'i gystrawennau hyd eithaf adnoddau'r Gymraeg.