Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gellwch

gellwch

Efallai fel rhan o'ch arhwiliad, gellwch awgrymu ffyrdd o wella ardaloedd lle ceir amgylchedd o safon isel.

Gellwch ddefnyddio'r cyfleuster chwilio i ddod o hyd i dudalennau unigol drwy glicio yma.

Gellwch gerdded yn hawdd o aber yr afon Ogwr ar hyd y traeth am tua dwy filltir a hanner nes cyrraedd Trwyn y Witsh dan Gastell Dunraven.

Gellwch brynu un arbennig ar gyfer eich car, a chael y garej sy'n arfer trin y car i'w osod, ond rhaid cofio fod y rheini yn tueddu i fod yn llawer drutach.

Paratowch ymlaen llaw ar gyfer y cyfarfod hwn drwy gasglu cymaint o wybodaeth ag y gellwch am weithrediadau'r cwmni.

Gellwch newid hyd neu ogwydd y llinell trwy roi'r saeth ar un o'r bachau a llusgo (sef symud y llygoden a'r botwm wedi ei bwyso).

Gellwch lwytho estyniad Shockwave i lawr o safle Macromedia.com.

'Yn y wlad hon, gellwch lywodraethu gyda'r fyddin, ond nid hebddyn nhw,' meddai.

Gellwch symud y llinell o gwmpas ar y sgrîn trwy roi'r saeth ar y llinell (nid ar y bachau) a llusgo.

Oherwydd hynny, rydym wedi cynnwys cyfleuster chwilio a map o'r safle. Gellwch ddefnyddio'r cyfleuster chwilio i ddod o hyd i dudalennau unigol drwy glicio yma.

Gellwch chwi wneud dangosydd i ddangos pa rai yw'r asidau a'r alcaliau yn eich cegin.

Fel y gwelwch mae'r gair Untitled wedi ei ddewis yn barod felly gellwch deipio'r teitl newydd i mewn yn syth.

Faint o wahanol ffyrdd o ddefnyddio afonydd y gellwch chi feddwl amdanynt?

Uwchben Bae Rhosili gellwch weld y gefnen o'r Hen Dywodfaen Goch ar dwyndir Rhosili.

Os niweidir y retina mewn damwain, gellwch fynd yn ddall neu'n wan eich golwg.

Gellwch feddwl ein bod ni braidd yn gyndyn i fynd am yr archwiliad yma ar ôl gwrando ar hanesion yr hen ddynion yn y chwarel.

Gellwch gael rhagor o wybodaeth:

Sut y gellwch chi annog gwahanol rywogaethau o adar i nythu ynddyn nhw.

Y mae distawrwydd y carchar yn debyg i ddistawrwydd mynwent ar ganol nos, y distawrwydd ofnus annaearol hwnnw y gellwch wrando arno a'i glywed; y distawrwydd dirgel, dyrys sydd yn eich amgylchu ac yn araf y eich gorthrechu; yn myned drwy dyllau'r croen i'r corff, yn cerdded drwy'r gwaed i'r galon ac i'r ymennydd.

Fel y gellwch goelio, roeddwn i mewn cryn benbleth.

Gellwch chi gadw cofnod o'r ymchwil.

Gyda'r ychwanegiad hwn i ddilyn: 'Gellwch chi gwisgo'ch crys cyn mynd allan.' Wrth chwarae pêl-droed gyda thîm eithaf truenus o egin-weinidogion yng Ngholeg y Bala, cefais ddolur llym tua gwaelod fy nghefn.

Brysiodd yn ffrwcslyd tua'r sêt fawr, agor y llyfr emynau, ledio pennill a dweud wrth y gynulleidfa, 'Gellwch chi canu hwn ar eich tina.' Ar ganol ei bregeth un pnawn trymaidd, tynnodd o boced ei wasgod ffiol fechan o wydr.

* pryd y gellwch chi fynd ar y lleoliad?

Gellwch ddod o hyd i safleoedd drwy ddefnyddio A -Y sy'n fap o'n safle cyfan, drwy glicio yma.

Gellwch lwytho RealPlayer i lawr o wefan cwmni Real.com.

Ar yr ystadau hyn gellwch gael cymysgedd o wahanol fathau o dai.

Gellwch gasglu'r alabaster sydd wedi syrthio o'r clogwyn ar y traeth.

Daeth cymydog i'r drws ac meddai â'i anadl yn fyr o frysio yma, "Mae dy adwy isaf yn agored cofia ac mae'r defaid oddi yma i Pen Llyn acw ac yn y ffarm arall." Gellwch ddychmygu'r llifeiriant geiriau a ddaeth yn sgîl y sylw, "Pwy sy'n gyfrifol am hyn tybed?" Yn sydyn clywem sŵn traed yn llusgo am y t^y.

Gellwch ddychmygu'r sefyllfa!

Ydych chi'n credu y gellwch chi feistroli'r cwrs addysg?' Wedyn aeth at y rhestr lyfrau a roddais ar y ffurflen: '...

Gellwch wneud swigen efo gwelltyn plastig.

Gellwch ddod o hyd i'r cwrel mawr unigol Palaeosimila murchisoni yma a'r gragen gastropod Euomphalus.

O ben y clogwyn gellwch weld draw dros Fôr Hafren at Wlad yr Haf neu eistedd ger y garreg galch i edrych am esiamplau o'r wystrysen 'Liostrea'.

Yn wir, gellwch gael gwybodaeth ar amrywiaeth eang o faterion bob dydd megis gyrfaoedd, busnes, iechyd, teithio ac addysg.

Gellwch ychwanegu eich syniadau eich hun, hefyd.