Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gem

gem

Dwin gwbod fod Caerloyw wedi bod yn Lords ac ennill dau gwpan llynedd - maen nhw'n dîm da yn y gêm undydd, maen nhw'n whare gyda digon o hyder a maen nhw'n wharen dda gydai gilydd.

Fe greodd Cymru y cyfleon ac fe ddylser gêm fod yn sâff ymhell cyn yr egwyl.

Aeth Y Barri ymlaen i ennill y gem 2 - 1.

Nid yw'r anaf i'w ben-glîn wedi gwella'n iawn ond mae e'n disgwyl bod 'nôl yn y tîm ar gyfer y gêm gynta yn y Cynghrair Un-dydd ddydd Sul - yn erbyn Sir Darbi.

Craig White, sydd heb chwarae gêm dosbarth cynta ers chwe wythnos, yw'r ffefryn i chwaraen ei le.

Doedd yna ddim goliau yn y gêm rhwng Cymru a Gwlad Pwyl yn Warsaw, neithiwr.

Bydd y gêm yn dechre am bump o'r gloch ein hamser ni.

Ni fydd David Romo na Jason Price yn nhîm Abertawe ar gyfer y gêm yn erbyn Bristol Rovers.

Mae'r gêm rhwng Wrecsam ac Aberystwyth yn sicr o gael ei chwarae.

Enillodd Kelly Morgan o Donteg ger Caerdydd, ei gêm rownd gyntaf ym mhencampwriaeth Agored Siapan.

Ni fydde gwleidyddion ond yn gwneud pethau'n waeth, yn ei dyb ef, a'u lle nhw oedd cadw'r gem gydwladol i fynd ymhell oddi wrth lefel gwir anghenion y bobl.

Hon oedd ei gêm gynta ers saith wythnos, eto oherwydd anaf.

Gêm gyfartal, felly, a digon i Alan Cork gnoi cil yn ei gylch.

Dim mwy o fefus a hufen i Greg Rusedski wrth iddo golli marathon o gêm bedair awr ar y diwrnod cynta i Americanwr o'r Vince Spadea.

Mae Gweinidog Amaeth Ffrainc wedi cyhoeddi'n swyddogol y bydd gêm Ffrainc a Chymru ym Mharis ddydd Sadwrn.

Chwaraeir dwy gêm yng nghystadleuaeth Y Cwpan Cenedlaethol heno.

Bydd Arsenal yn chwarae Valencia yn ail gymal y gêm rownd wyth ola yng Nghynghrair y Pencampwyr.

Ond roedd y gêm ar Rodney Parade ymhell o fod yn glasur.

Gweddnewidiwyd y gêm gan ddiffyg disgyblaeth difrifol Nigel Jemson, capten Yr Amwythig, a gafodd ei hel o'r maes eiliadau cyn yr egwyl.

Ar y llaw arall fe dorrodd Phil Price 70 am y trydydd diwrnod yn olynol efo rownd arbennig o dda - 68 - mewn gêm gyfartal efo Retief Goosen.

mae'r gêm yn dechrau am ddeg munud wedi pedwar.

Ac, wrth gwrs, hon oedd gêm ola Mike Rayer.

Gêm baratoi ar gyfer Cwpan y Byd yw hon.

Bydd yn gêm ddiddorol, ychydig yn anos na'r gynta ond gêm ddylai'r Llewod ennill.

Mae Gwlad Pwyl wedi enwi 8 o'r 11 a ddechreuodd y gêm yn erbyn Cymru ym mis Hydref ar gyfer y gêm nesaf rhwng y ddwy wlad yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd ar Fehefin 2.

Byddan nhw'n wynebu Lloegr yn eu gêm gynta.

Bydd Simon Easterby, blaen-asgellwr Llanelli ac Iwerddon, allan o'r gêm tan tua'r Nadolig.

Morgannwg sy'n batio yn y gêm undydd yng nghystadleuaeth Benson & Hedges yn erbyn Sir Gaerloyw ym Mryste.

Bydd capten Lloegr yn cael canlyniadaur sgan heddiw ond mae on ffyddiog y bydd yn holliach ar gyfer gêm gynta Lloegr yn erbyn Portiwgal yn Eindhoven nos Lun.

Chwaraeir y gêm brawf gynta rhwng Lloegr a Phacistan ddydd Iau, ac y mae pryder ynglyn â ffitrwydd Craig White Fe gollodd e seswn hyfforddi ddoe gydag anaf i'w gefn.

Deg dyn yn unig oedd gan Abertawe am y rhan fwya o'r gêm.

Cipiodd bowlwyr Morgannwg chwech o wicedi Essex ar ddiwrnod cyntaf y gêm Bencampwriaeth ar Erddi Sophia.

Bydd Mark Jones yn chwaraei ail gêm ar yr asgell a Duncan Jones ei ail ar y pen tynn ar ôl i Chris Anthony anafui goes.

'Ond gêm broffesiynol yw criced ac os yw'r bowlwyr yn meddwl bod batiwr allan maen nhw'n mynd i ofyn.

Gwelsom hyn yn digwydd droeon a thro yn ystod y gêm yn erbyn De Affrica a maen elfen a barodd loes imi.

Ond gwadwyd hyn i gyd gan y rheolwr/gyfarwyddwr, Mike Lewis, cyn y gêm yn Port Vale ddoe.

Ar ôl y gêm arall yn rownd yr wyth ola neithiwr, mae gan Galatasaray fantais o 3 - 2 dros y deiliaid Real Madrid.

Ond os yw Johnson i ddioddef yn sgîl awydd eraill i gosbin hallt bob trosedd fechan yna mae'r gêm wedi colli ei phersbectif.

Heno mae'r gêm bwysig a 'does dim dwywaith y bydd Iwcrain yn dipyn gwell tîm nag oedd Armenia.

Mae Sri Lanka, felly, wedi ennill y ddwy gêm gynta a bydd y drydedd - a gêm ola'r daith yn dechrau yn Colombo yfory.

Mae llawer o lyfrau wedi eu hysgrifennu ar y rhan olaf, neu'r TERFYNIAD hefyd, ond go ychydig ar y GEM GANOL.

Fydd y prop, David Whittle, ddim yn chwarae eto yn y gystadleuaeth ar ôl cael anaf i'w wddf yn ystod y gêm yn erbyn Seland Newydd.

Doedd dim clem gan Gaerdydd yn ystod y gêm, gydag 11 o newidiadau i'r tîm ers gêm dydd Sadwrn.

Bydd y gêm i'w gweld mewn dros 200 o wledydd, wrth i'r gêm gael ei chynnal y tu allan i Wembley am y tro cynta er 1922 a thu allan i Loegr am y tro cyntaf erioed.

Mae Lazio, y ffefrynnau cyn cychwyn cystadleuaeth Pencampwyr Ewrop, felly, heb yr un pwynt wedi dwy gêm yn ail ran y gystadleuaeth.

Mewn gwirionedd, cyn ambell gêm rygbi 13, roedd ofn mynd mâs ar y cae arna i.

Mae Penybont yn dal ar frig y Cynghrair - wedi colli dim ond tair gêm hyd yn hyn.

Er i Loegr fod ar y blaen 2 - 0 yn erbyn Portiwgal ymhen ychydig dros chwarter awr mynd rhagddynt i golli wnaethon 3 - 2 yn eu gêm gyntaf yn Euro 2000.

Hurling yw gêm genedlaethol Iwerddon, nid pêl droed na rygbi.

Bydd y gêm yn y rownd nesaf yn erbyn Swydd Warwick yn Edgbaston.

'Ond fe fydd hon yn gêm galed.

Er i Essex ddechraun dda, roedden nhw yn 113 am ddwy, fe ddaeth Keith Newell ymlaen i gipio tair wiced am 36, ei ffigurau gorau mewn gêm undydd.

Fe wnaeth e ddinistrio'r gêm - dim gadael iddi lifo o gwbwl.

Apeliodd Y Barri yn erbyn y penderfyniad i ail-chwarae'r gêm yn Llansantffraid.

Heno chwaraeir gêm gynta tîm datblygu Cymru ar eu taith yn Canada.

Dychwelodd Stevens yn sionc i Sheffield neithiwr ac fe ddylai fod yn dawel hyderus ynglyn â'i obeithion yn y gêm.

Mae chwarae ail ddiwrnod gêm griced Lloegr yn erbyn Bwrdd Criced Pakistan wedi'i ohirio oherwydd glaw.

Llwyddodd Danish Kaneria, y troellwr coes deunaw oed, i gipio'i wiced gyntaf mewn gêm brawf pan dwyllodd Marcus Trescothick am 30 rhediad.

Abertawe yn erbyn Merthyr oedd y gêm arall, a thîm John Hollins yn ennill 2 - 0 ar y noson, a 4 - 0 dros y ddau gymal.

'Ond falle bod e'n arwydd o'r pwyse sy ar y swydd bellach â'r gêm yn broffesiynol.

Maen bosib i'r ffaith fod Peter de Villiers wedi torri ei asennau yn y gêm yn erbyn Abertawe a bod e mâs o'r gêm am dair wythnos wedi rhoi mwy o bwyse arnyn nhw i gosbi Garin yn fwy nag Andy Moore.

Mae Bayern trwodd i'r pedwar olaf, felly, lle byddan nhw'n chwarae Real Madrid, gurodd Galatasaray 3 - 0 neithiwr; 5 - 3 dros y ddwy gêm.

Maen nhw wedi codi i'r pumed safle efo chwe phwynt yn llai nag Ipswich sy'n drydydd - ond maen nhw wedi chwarae dwy gêm yn llai.

Gyda'r llain yn debygol o barhaun araf drwyr gêm fe fydd Essex yn gobeithio cyrraedd sgôr sylweddol yn ei batiad cyntaf.

Fe gafodd y gêm rhwng Lloegr a'r Alban ei chwarae er gwaetha clwy'r traed a'r genau.

Mae Peter Ebdon ar y blaen o naw ffrâm i chwech yn erbyn James Wattana a phencampwr 1997, Ken Doherty, wedi ennill pedair ffrâm gynta ei gêm o yn erbyn Nick Dyson.

Mae James Thomas ar fin creu record newydd drwy chwarae'i ddeunawfed gêm dros y tîm.

Enillodd Lloegr eu gêm gynta yn y gyfres griced un-dydd yn erbyn Pakistan.

Mae John Higgins yn arwain Graham Dott o chwe ffrâm i dair ar ôl sesiwn gynta'u gêm nhw.

Bydd cefnwr de Manchester United a Lloegr, Gary Neville, yn apelio yn erbyn penderfyniad Cymdeithas Pêl-droed Lloegr i'w wahardd rhag chwarae am ddwy gêm.

'Ni'n ei chael yn anodd i gadw ar ein gêm.

Chwaraeir gêm brawf undydd Lloegr a Pacistan yn Edgebaston heddiw.

Ond allai ddim peidio a meddwl na fyddai ennill gemau a phencampwriaethau yn gwneud llawer iawn mwy i greu diddordeb yn eu gêm na sefyll yn noethlymun y tu ôl i faner Lloegr.

Casnewydd enillodd y gêm fawr ar frig Cynghrair Rygbi Cymru a'r Alban neithiwr.

Gobaith y tîm rheoli newydd yw y bydd y gêm gyda Lloegr yn yr haf yn gychwyn patrwm newydd o gemau mwy cyson i Gymru.

'Gêm Lloegr oedd tro cynta i fi ddechrau gêm yng Nghystadleuaeth y Chwe Gwlad.

Felly, os bydd y gêm yn cael ei chwarae, mae prynhawn anodd yn wynebu Cymru.

Mae dwy gêm arall heddiw, Norwy yn erbyn Sbaen y prynhawn yma a Iwgoslafia yn erbyn Slovenia heno.

Mwynheuais i'r gêm yn fawr iawn.

Er gwaetha'r ansicrwydd oherwydd clwy'r taed a genau mae gêm fawr y penwythnos ymlaen - Cymru yn erbyn Ffrainc yng Nghystadleuaeth y Chwe Gwlad.

'Bydde Mai 5 yn anodd achos bod gêm derfynol Cwpan yr FA yr wythnos wedyn.

Ond o edrych ar sefyllfa Bangor, sydd eisoes wedi chwarae pedair gêm yn llai na phob clwb arall, 'dyw'r dyddiad yna ddim yn ymddangos yn ymarferol iawn.

Mae carfan ddatblygu Cymru o fewn un gêm i adael Canada gyda record gant y cant ar ôl buddugoliaeth 32 - 17 dros Canada Ifanc yn Calgary neithiwr.

Bu raid i dri o aelodau tîm Libanus gael triniaeth am oerfel ar ôl eu gêm yn erbyn Seland Newydd yng Nghaerloyw.

Doedd e dim ar gael yn y ddwy gêm gyntaf oherwydd anaf i'w ben-glin.

Effeithiodd nifer o newidiadau eraill yn weladwy ar lif y gêm yn union fel a ddigwyddodd pan fu newidiadau tebyg tuag at ddiwedd y gêm yn erbyn yr Unol Daleithiau.

Fe ddigwydd lot o bethe oddi ar y bêl, hefyd, ac yr oedd yn amlwg oddi wrth sylwadau'r Saeson ar ôl y gêm bod nhw wedi cael tipyn o siom o golli gartre.

Mewn cyfres bwysig o'r enw Y Byd Hirgrwn (chwaer raglen The Union Game a gynhyrchwyd gan BBC Cymru ar gyfer BBC Two), bu Huw Llewelyn Davies yn olrhain hanes rygbi ac yn amlinellu sut y datblygodd y gêm o fewn ffiniau gwleidyddol a diwylliannol sawl gwlad.

Nid ar Y Strade ond ar Barc Stebonheath - a phêl-droed oedd y gêm.

Ond os daw hi'n frathu ewinedd heddiw, profodd David Park, gyda rownd o 65 ar ei ymddangosiad cynta yn y gystadleuaeth fod ganddo fo'r gêm i gario Cymru dros y llinell derfyn.

Mae'r gêm hon yn rhan hollbwysig o gynllunie Graham Henry ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad a Chwpan y Byd nesa.

Cafodd y Saeson eu bowlio allan am 182 yn eu gêm rownd go-gyn-derfynol yn erbyn De Affrica.

Mae tîm pêl-droed Cymru yng Ngwlad Pwyl ac yn paratoi am ei gêm yn Warsaw nos yfory.

Gyda Barry John yn hynod hael ei ganmoliaeth i Arwel Thomas yn dilyn y gêm yn erbyn Samoa yr oedd yn anodd deall pam y bu Graham Henry mor grintachlyd â disgrifio perfformiad y maswr bach fel adequate yn unig.

Fe wedodd Stephen wrtha i wedi'r gêm ma'r potio pell oedd wedi gwneud hi i fi ddoe - oedd e'n anhygoel, medde fe.

Mae tîm datblygu rygbi Cymru wedi cyrraedd Calgary ar gyfer eu gêm yn erbyn tîm Canada Ifanc heno.

Mae'r paratoadau wedi mynd yn dda ar gyfer y gêm.

Mae blwyddyn a mwy ers i Gymru guro De Affrica yn y gêm gynta yn Stadiwm y Mileniwm.

Credir mai un newid fydd yn yr uned oedd i fod i ddechrau'r gêm yn erbyn Iwerddon wythnos yn ôl.

Diwrnod Robert Croft oedd diwrnod cyntaf y gêm rhwng Morgannwg ag Indiar Gorllewin yng Ngerddi Sophia ddoe.