Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gemau

gemau

Mae Stevens a Mark Williams wedi dychwelyd i Gymru i ymarfer cyn eu gemau ail rownd.

Traeth; Aberystwyth v Barcelona ar faes Park Avenue - dyna'r gemau sydd yn yr arfaeth ac sy'n tynnu dr o ddannedd, bid siŵr.

Gyda dyfodol y Wembley newydd yn y fantol, mae Ysgrifennydd Undeb Rygbi Cymru Dennis Gethin wedi dweud y bydd yr Undeb yn cynnal trafodaethau â'r Gymdeithas Bêl-droed ynglyn â'r posibilrwydd o ddod a mwy o brif gemau pêl-droed Pydain i Gaerdydd.

Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbir Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tîm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhaur hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.

Mae pob un o'r timau Cymreig yn wynebu gemau anodd - a neb yn fwy na Phenybont.

Abertawe a Wrecsam fydd yn cystadlu am y Cwpan Cenedlaethol y tymor hwn, ar ôl i'r ddau ennill eu gemau rownd gyn-derfynol yn eitha cyffyrddus neithiwr.

Mae Drama, Comedi, Chwaraeon, Newyddion a Materion Cyfoes, Gêmau a Chwisiau, Cerddoriaeth o bob math a Rhaglenni Plant a Phobl Ifanc yn rhan reolaidd o amserlen S4C.

94 mewn 52 o gemau prawf yn syfrdanol.

Mae Rioch yn dod yn lle John Benson, a ymddiswyddodd ar ôl i'r tîm golli yn rownd derfynol gemau ail-gyfler Ail Adran.

Yn y gemau nesa wrth i'r râs am Ewrop gyflymu tua'r diwedd bydd Castell Nedd yn chwarae ei gêm ola yn erbyn Glyn Ebwy nos Wener.

Daeth mwy o fedalau i Brydain yn y Gemau Paralympaidd yn Sydney.

Cymru ar hyn o bryd sy'n bedwerydd yng ngrwp pump, ar ôl colli ym Melarws a chael gemau cyfartal gyda Norwy a Gwlad Pwyl.

Mae trysorau, yn ôl traddodiad, o dn rai o'r meini a diben y cerrig anferth yw gwarchod yr aur a'r gemau gwerthfawr.

Roedd rhaglen lawn o gemau yn Y Cwpan Cenedlaethol heno, ac wrth i'r timau nesau at rownd yr wyth ola, mae pethau'n dechrau cymhlethu.

Ond allai ddim peidio a meddwl na fyddai ennill gemau a phencampwriaethau yn gwneud llawer iawn mwy i greu diddordeb yn eu gêm na sefyll yn noethlymun y tu ôl i faner Lloegr.

Gobaith y tîm rheoli newydd yw y bydd y gêm gyda Lloegr yn yr haf yn gychwyn patrwm newydd o gemau mwy cyson i Gymru.

Buasain bosib chwarae gemau rownd gyntaf yno.

Gemau i blant 3-6 oed sydd am ddysgu Cymraeg.

Maen amlwg fod gan Graham Henry ei amheuon o hyd ynglyn â maswr Abertawe er mor llwyddiannus yw hwnnw yn rheoli gemau a chicio cywrain nid yn unig rhwng y pyst ond i'r ystlys.

'Mae'n bwysig fod y chwaraewyr ddim yn chwarae gormod o gemau.

Gwedda arddull teledu'r cyfnod - arddull fwy theatraidd a mwy cyfyng i'r elfennau hynny o'r ddrama sydd yn chwarae gemau theatrig di-gynulleidfa mewn twll bychan ynysig.

Gwybodaeth am gemau, chwaraewyr a hanes y clwb.

Ffarwel, felly, i obeithion Wrecsam o gyrraedd y gemau ail gyfle.

Aur yn sgîl yr arian - y Gemau Olympaidd Fe wnes i fwynhaur Gemau Olympaidd, a hynny er gwaetha clochdar y cyfryngau am lwyddiannau Prydain.

O ran chwaraeon, cafwyd darllediadau cynhwysfawr o fyd pêl-droed yng Nghymru gan BBC Cymru, o'r lleol i'r rhyngwladol, yn ogystal â dangos gêmau'r ddau brif glwb rygbi, Caerdydd ac Abertawe.

'Y broblem - fel mae Dylan wedi son - yw cael pobol i ddod i'r gemau ar brynhawn Sadwrn ar y funud.

Mae'r Gymraes o Gaerdydd, Tanni Grey-Thompson, wedi ennill ei phedwaredd medal aur yn y Gemau Paralympaidd yn Sydney, Awstralia.

Mae Henry, fydd yn hyfforddi'r Llewod ar y daith i Awstralia, wedi dweud na fydd gohirio gemau Iwerddon yn amharu ar obeithion eu chwaraewyr nhw o fynd ar y daith.

mae'r ymchwiliad i honiadau o drefnu canlyniadau gemau criced wedii ohirio am ddeuddydd gan y Barnwr Edwin King.

Gall y plant chwarae'r gêmau ar eu pennau'u hunain ond bydd angen i oedolion/athrawon fod gerllaw i helpu darllen y wybodaeth ar y sgrin a darllen y stori.

Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi dweud y bydd yn rhaid iddyn nhw chwarae'r gemau hyn i gyd erbyn Mehefin 2 - tair gêm yr wythnos.

Yn sgîl hynny, o wylio gemau y dyddiau hyn, cawn berfformiad amddiffynnol cadarn am eu bod mor drefnus.

Mae gemau'r rownd gyn-derfynol dros 33 ffrâm ac yn para am dridiau.

Mae'r clwb wedi cael caniatad i chwarae eu gemau cartre ble bynnag medran nhw ddod o hyd i gae tu llan i ardal y gwaharddiad.

Mae Jenkins yn teimlo y dylid trefnu dyddiadau gemau'r cynghrair yn well.

Mae clybiau pêl-droed Cymru sydd yn chwarae yn Lloegr i gyd â gemau heno.

Graeme Thorpe fydd capten tîm criced Lloegr yn y gyfres o gemau un-dydd yn Sri Lanka fydd yn dechrau ddydd Gwener.

Mae Wrecsam wastad yn enwi timau cryf ar gyfer gemau'r Cwpan.

Bydd y gyfres o gemau criced undydd rhwng Lloegr a Sri Lanka yn dechrau ddydd Gwener.

Aur oedd ei ddefnydd ac roedd gemau gwerthfawr yn dangos y orif drefi a'r dinasoedd.

Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbi'r Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tîm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhau'r hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.

Yn ôl adroddiadau fe fydd Ryan Giggs yn holliach ar gyfer gemau Cymru gydag Armenia a'r Iwcrain yn rownd ragbrofol Cwpan y Byd.

O ganlyniad i gemau neithiwr mae Abertawe yn y 13 safle a Wrecsam yn 16ed yn yr Ail Adran.

Chwaraeir y gêm gynta mewn rhês o gemau pwysig yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd, ddydd Sul.

Mae Gareth Jenkins, hyfforddwr Clwb Rygbi Llanelli, wedi bod yn cwyno am drefn gemau'r tymor.

Roedd yn llawn o drysorau - breichledau o aur, canhwyllbrennau o arian, modrwyau di-ri a gemau gwerthfawr yn wincio arnynt, cwpanau arian a degau o watsys aur pur.

Roedd Caerdydd yn ffarwelio â hen ffefryn arall neithiwr, Mike Rayer, sy'n ymddeol ar ôl chwarae dros 350 o gemau i'r clwb.

Mae prif glybiau Cymru'n cyfarfod a'r Undeb eto heno i gytuno ar amserlen gemau'r tymor nesa.

Ar yr un pryd, fe geisiai hi chwarae gemau sylwi efo Owain, cyfri ceir melyn, ceir brown, ceir glas, lori%au a bysiau nes i'r ddau alaru ar hynny.

Wedi i'r fflach o olau gilio, gwelodd gyda syndod ei fod yn sefyll yno gan ddal clamp o gleddyf addurniedig, a gemau lliwgar ar ei charn, a'i llafn mor ddisglair nes ei bod yn goleuo'r gell gyfan.

Rydym yn arbennig o falch mai ni fydd y darlledwr cyntaf i ddangos uchafbwyntiau o gêmau Cymru.

Serch hynny, rwyn amau na fydd Caerdydd, Wrecsam nag Abertawe yn chwarae gemau cynghrair y penwythnos yna.

Rhaid cael sain i chwarae rhai o'r gêmau.

Mae batiwr Morgannwg, Jacques Kallis, wedi sgorio dwy fil a hanner o rediadau mewn gemau prawf i Dde Affrica.

Efallai fod gennym ni y stadiwm gyda'r gorau yn y byd yng Nghaerdydd i gynnal gemau rygbi, pêl-droed a chyngerddau ynddo.

mae brian flynn am i'r cochion gael cyfres o gemau llwyddiannus i gychwyn y flwyddyn er mwyn o leiaf gyrraedd y gemau ychwanegol.

Bydd carfan Cymru ar gyfer y gemau nesaf yn cael ei chyhoeddi yn ystod y dydd.

Mae Kallis am ganolbwyntio ar y gemau cartre ac oddi cartre sydd gan Dde Affrica yn erbyn Awstralia.

Gêmau ar gyfer plant rhwng tua 3 - 6 blwydd oed.

Wrth gwrs, mae yna feddwi a thrais ar y stryd gyda'r nos a sŵn miwsig rêf yn atseinio o glybiau nos yn oriau mân y bore - yn enwedig adeg gemau rygbi cartre' - ond, yn ôl pobol leol, mae pethau yn waeth yn Abertawe a Llanelli.

Rhaid bod Flash 4 Player Macromedia gennych i chwarae'r gêmau hyn.

Hitler yn agor gemau Olympaidd Berlin.

Ymunwch â'r cymeriad doniol Bowns i chwarae gêmau difyr ac i ddarllen stori.

Ar ôl colli yn eu gemau agoriadol, llwyddodd Llanelli a Chaerdydd i ennill.

'Fe ddwedon nhw wrthon ni ddeg diwnod yn ôl, gan fod cynifer o gemau 'da ni ar ôl 'tasan ni'n cael hyd i gae 'basan nhw'n fodlon i ni chwarae fanno.

Tommie Smith a John Carlos yn rhoi cyfarchiad 'black power' wrth dderbyn eu medalau yn y Gemau Olympaidd.

Mae gemau Cwpan Heineken Ewrop yn dechrau heno gyda Llanelli a Chaerdydd yn chwarae.

Mae trefnwyr amserlen y gemau wedi cael pen tost pellach am fod Caerdydd wedi gwrthod ad-drefnu'u gêm gynghrair gydag Abertawe.

Sweden a Twrci, a gollodd eu gemau agoriadol yng Ngrwp B syn chwarae heno.

"Mae yna lot o bethe r'yn ni'n gallu uniaethu 'da," meddai un arall o'r cymeriadau canolog, Dafydd Huws, sy'n arwain eisteddfod yn arddull gemau teledu.

Dywedodd Ymgynghorydd Chwaraeon S4C, Gareth Davies: "Rydym yn falch y gallwn gynnig uchafbwyntiau llawn o gêmau Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd.

Parhau i fethu ennill eu gemau cartre mae Wrecsam.

Bolton a Preston fydd yn rownd derfynol gemau ail gyfle'r Adran Gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd wythnos i ddydd Llun.

Dyw'r ymosodwyr ddim yn ddigon galluog i ddryllior amddiffyn ac yn dilyn hyn gwelwch gemau anniddorol syn ein suo i gysgu.

Mae'r gêmau ar gyfer plant rhwng tua 3 - 6 blwydd oed.

Dyna drefn gemau rownd gyn-derfynol Euro 2000.

Lynn Davies yn ennill medal aur yn y gemau Olympaidd yn Tokyo.

Gallaf ddweud fy mod yn cofio y gwibiwr, Peter Radford, medal efydd yn Gemau Olympaidd Rhufain yn 1960, yn dod i'r coleg.

ond, os gohirir mwy o gemau bydd yn rhaid ysgwyddo'r baich yn hwyrach yn y tymor.

Bun synod i lawer ohonom na chymerodd hyfforddwr o allu Graham Henry y maswr bach hwn dan ei adain o'r cychwyn cyntaf ai feithrin yn y fath fodd y byddai nid yn unig yn ennill gemau i Gymru ond yn goleuo gemau a'i fflachiadau o athrylith naturiol.

Mi ffoniodd Syr Alex Ferguson o hefyd i ganmol y syniad o gael sesiwn ymarfer yn hytrach na chael gemau cyfeillgar ac i ymddiheurio na fydd Ryan Giggs yn La Manga.

MAE tîm rygbi'r gynghrair Cymru yn gobeithio teithio i De Affrica yr haf nesaf i chwarae tair neu bedair o gemau.

Mae cyn-gapten tîm criced India, Mohammed Azzaradin, wedi gwadu fod ganddo unrhyw gysylltiad â threfnu canlyniadau gemau criced.

Wn i ddim amdano chi ond yr ydw i wedi cael llond bol ar bwndit ar ôl pwndit yn siarad am gemau cyfartal gyda't un afiaith a phe bydden nhw yn gemau wedi eu hennill.

Mae Henry yn poeni fod chwaraewyr yn gorfod chwarae gormod o gemau mewn tymor.

Mae Zulema a'i dillad, gemau a phersawr drud, a moethusrwydd y plant Carlitos a Zulemita, yn wrthun i'r werin dlawd.

Roedd yna rhywbeth hudolus, arall-fydol bron am weld y gemau'n fyw o Mexico yn gynnar yn y bore -- roedd o'n fyd cyffrous, lliwgar, a safon y pêl-droed yn wefreiddiol.

Taboo. Gemau gwych i ddarganfod beth yw safon iaith y ddau.

Fydd Andrew Flintoff, sy'n bowlio a batio, ddim yn chwarae i Loegr yn y gyfres o Gemau Prawf ym Mhacistan oherwydd anaf i'w gefn.

I ddechrau fe wnaeth Prydain yn well nag mewn unrhyw gemau ers 80 mlynedd.

Brwydr fawr Mark Taylor fydd bod yn holliach ar gyfer gemau Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad fydd yn dechrau fis Chwefror.

Mae fyny i ni wneud yn siwr na fyddan nhw'n dod i wylio gemau Chelsea yn y dyfodol, meddai.

Y maent yn ddiweddar yn codi a chânt eu cario i'r Ysgol; y maent yn chwarae gemau cyfrifiadurol, yn gwylio'r teledu, ac yn aros i fyny'n hwyr y nos.

Rhoddwyd sylw rheolaidd i bêl-droed Cymru gydol y tymor drwy gyfrwng gemau byw yng Nghwpan Premier Cymru ac adroddiadau ar Gynghrair Cymru.

Rhaid iddyn nawr wella tipyn yn y gemau undydd.

Yn y gemau eraill yn y Cynghrair Cenedlaethol curodd Cei Connah Dderwyddon Flexsys Cefn 2 - 0 a churodd Caersws Y Rhaeadr oddi cartref hefyd 2 - 0.

Gymanwlad yn Kuala Lumpur ymgymerodd y darlledwr chwaraeon Iolo ap Dafydd â swyddogaeth darlledwr newyddion yn gwbl ddidrafferth, gan aros ymlaen wedi'r Gêmau i adrodd yn ôl ar y sefyllfa wleidyddol a'r terfysgoedd ym Malaysia.

Martina Hingis yn erbyn Mary Pierce ac Arantcha Sanchez-Vicario yn erbyn Conchita Martinez fydd gemau rownd gyn-derfynol y merched ym Mhencampwriaeth Tenis Agored Ffrainc ym Mharis.

Yn awr, pan fydd chwaraewyr gwyddbwyll yn siarad am gemau, ac un yn gofyn i'r llall, "Pa agoriad ddefnyddiest ti?" Ac os bydd yr uchod wedi ei ddefnyddio, yr ateb fydd, "Y Ruy Lopez".

Dydyn nhw ddim wedi penderfynu eto ai un clwb fydd yn mynd lan ac un yn disgyn, neu a fydd yna gemau ail-chwarae.