Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

genedligrwydd

genedligrwydd

Nid gwir genedligrwydd sydd yn bod yma ond, 'dichonoldeb cenedligrwydd'.

"Rwy'n gobeithio codi a dyfnhau eu hymwybyddiaeth o genedligrwydd," meddai.

mae'n amlwg fod Bouchard gyda'i wallt du afreolus, ei aeliau dramatig a'i Ffrangeg delweddus wedi cymryd mantell Rene Levesque, fel ymgorfforiad o genedligrwydd Que/ bec.

Nid yn unig yr oedd heb ganolbwynt dinesig a grisialai ymdeimlad o genedligrwydd; yr oedd heb drefi o unrhyw faint.

Yr oedd gan genedligrwydd ei nodweddion arbennig; neu'n fwy cywir efallai, yr oedd am ei fynegi ei hunan mewn sefydliadau.

Yr oedd teyrngarwch i'r duw cenedlaethol yn rhan o'r ymwybyddiaeth o genedligrwydd.

Y mae'r llafuryddion hynny yn ymwybodol o genedligrwydd Cymru ac o'i hawl ar eu teyrngarwch.

Roedd yn gydnabyddiaeth o genedligrwydd Cymreig, neu o leiaf o'r angen am drafod Cymru yn uned genedlaethol ar gyfer rhai gwasanaethau.

Dim ond tua diwedd eu hoes hwy y dechreuodd ymwybyddiaeth o genedligrwydd Cymru egino, a hynny yn bennaf ymhlith alltudion, y Gwyneddigion a'r Cymmrodorion yn Llundain.

Awgryma'r pwyslais hwn ar arbenigrwydd Israel, sy'n seiliedig ar y ffaith fod Duw trwy ei hethol yn ei gosod ar wahân i'r holl genhedloedd eraill ac nad ydyw ychwaith yn berthnasol i drafodaeth ar genedligrwydd fel y cyfryw.

Neu a oedd y Cymry yn adlewyrchu yn hyn o beth y brwdfrydedd a deimlid yng ngwledydd eraill Ewrop dros hanes y gorffennol pell a oedd yn porthi'r ymdeimlad o genedligrwydd?