Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gerdyn

gerdyn

Gwnewch gerdyn ar ffurf ffenestr liw.

Beth, tybed, a fyddai adwaith ei gydweithwyr pan dderbynient ei gerdyn ef o Baris?...

Agoraf gerdyn y Scrabl ar y bwrdd.

Rhoddodd gerdyn i Ian Boobyer ddoe, bum niwrnod ar ôl y gêm yng Nghasnewydd.

Diffoddwch y goleuadau, a daliwch ddarn o gerdyn gwyn y tu ol i'r bowlen yr ochr arall i'r gannwyll.Dyma fydd y retina.

Yr unig nodyn di-galon i Gymru oedd ail gerdyn melyn i Robbie Savage sy'n golygu ei fod wedi ei wahardd rhag chwarae yn y gêm nesa yn Armenia ym mis Mawrth.

Ond gellid prynu rhagor o nwyddau tebyg, heb gerdyn, am brisiau uwch.

Mae'r teitl yn addas dros ben oblegid yn yr adroddiadau a gawn gan Emma Walford o bellafoedd byd mae'r swm o wybodaeth yn depycach i'r hyn y gellir ei gynnwys ar gerdyn post yn hytrach nag mewn arweinlyfr.

Cysylltwch a chyfeillion trwy anfon e-gerdyn gwladgarol.

Yna gwnewch dwll bychan mewn darn o gerdyn du (i gynrychioli cannwyll eich llygad).

Ysgrifennai ambell gerdyn i'm cymell i gadw fy ffydd ac i barhau i fwrw pen yn erbyn y wal, oherwydd byddai rhywbeth yn siwr o roi yn rhywle!

Fel arfer, fi ydy'r un sy'n rhuthro'n orffwyll o Oxfam i Mencap ac yn ôl i Achu'o y Plant (mae angen Achub Rhieni adeg y 'Dolig, heb sôn am blant) yn chwilio am gerdyn rhad i'w yrru at Glenda a Bryn a gofiodd amdanom eleni er i ni eu croesi oddi ar y rhestr ers tair blynedd bellach.

Tynnodd gerdyn o boced ei siaced siarcol a'i roi i mi.

Rhaid prynu clamp o gerdyn yn dangos golygfa ganoloesol yn yr eira gan Breughel yr ieuenga'.

Ni welwyd unrhyw gerdyn yn eu plith a stamp tramor arno, gan i drefniadau'r sawl a arfaethasai fwrw'u gwyliau ym Majorca fynd i'r gwellt trwy fethiant alaethus y cwmni gwyliau.