Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ges

ges

'Yng nghapel Bethesda yn y Wyddgrug ges i'r cyfle cynta', a mae'n rhaid i mi gyfadde bod fy nyled i i'r gweinidog, Eirian Davies, yn enfawr.

"Sut mae Owen?" "Reid dda; mi ges lythyr y bore yma, yn licio i le'n iawn." "Da iawn bod rhywun yn hapus." "Ond cofiwch, 'dydi i gyflog yntau ddim hanner digon, a chysidro'r gost sy wedi bod efo fo." "Nag ydi, mae'n siŵr." "Mae o'n talu chweugian yn yr wsnos am lodging ac yn prynu i fwyd i hun." "Gwared y gwirion!" "Ydi, a mae'r criadur bach yn tri%o anfon rhyw 'chydig adre bob mis." "Chwarae teg iddo fo.

Roeddwn i wedi clywed sibrydion am y mater hwn cyn mynd i UEFA yn Amsterdam, ond yno fe gês i air efo Llywydd De Iwerddon ac oedd on ffyddiog iawn y bysen ni'n cwrdd i fynd ar syniad ymhellach, meddai J. O. Hughes, Llywydd Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Roedd'i chyfnither hi ar fynd, ac fe ges i fynd i miwn yn syth.

Mi ges i hwyl yn yr eglwys, achos mi oedd y bobl yn codi ar 'u traed ac yn eistedd i lawr ac yna'n codi wedyn, nes 'mod i ddim yn gwybod lle'r o'n i.

Dychmygwch y sioc a ges i pan ddarllenais i erthygl am lyfr Chapman Pincher am yr "Apostles''(y grŵp o ysbiwyr yn cynnwys Blunt, Burgess a Maclean) mewn papur Sul ychydig o flynyddoedd yn ôl a gweld llun o'r dyn y bum i'n rhannu swyddfa ag o yn eu plith!

"Fe gês i bob anogaeth a chefnogaeth gerddorol gyda mam pan oeddwn i'n blentyn," meddai Cale, sy'n awr yn 55 oed.

"Mi rydw i'n cofio amsar," medda fi, pan ges i gyfla i dorri ar ei draws o, "pan oeddwn i'n mynd hyd y ffyrdd yma hefo ceffyl a throl, ac wrth ddad adra, yn gorfadd ar wastad fy nghefn yng ngwaelod y trwmbal yn sbio ar y cymyla, a'r gasag yn mynd ei hun, a phan fydda'r drol yn dechra sgytian, roeddwn i'n gwybod fy mod i wrth T Gwyn, achos doeddan nhw ddim wedi tario ddim pellach na'r fan honno." "Rwyt ti'n drysu yn y fan yna," medda fo.

Ond ar ôl amser hir pan ges i hyd iddo roedd yna hen liw afiach arno, am ei fod wedi mynd gyn hen ac wedi llwydo.

Yn y Gaiman fe gês i'r profiad o ymweld â chymdeithas dynion Y Bwthyn.

'Yn Corsica ges i'r cyfle cynta i drio scuba diving, ac mi ges i nghyfareddu gan yr holl beth,' meddai.

I ffwrdd â mi i chwilio am blatfform un deg pedwar, yn cario cesys, a'm dau ges bach yn trotian yn tu ôl i mi, y ddau'n falch iawn o bobo rycsac ar eu cefnau yn cynnwys eu pyjamas ac ati.

Ges i lond bol o fon.

Fe gês i ngwarchod yn ofalus iawn.

'Mi ges i gynnig i ymuno efo'r cwmni, ac mi fu'n lwyddiant ysgubol,' meddai.

Daeth plismon mewn i'r bws a dod yn fygythiol ata i - fe gês i dipyn o fraw ond wedi iddo weld fy mhasport i roedd e'n llawer mwy cyfeillgar.

Beth bynnag, croesawyd ein penderfyniad yn fawr, ac fe ges i fy hun hyd yn oed fwy byth o gymeradwyaeth a diolch yn ystod ac wedi'r gêm ei hun.

'Fe ges i amser caled mâs yn Sri Lanka - a thipyn bach o lwyddiant hefyd.

Gwir y gair, roedd pawb yn perthyn i bawb, ond ches i ddim munud o drafferth, chwarae teg John Jones, Bron Aber, wedyn, y bugail, a phencampwr y treialon cŵn defaid, ynte'n dweud - 'Pobl y mynydd ydyn ni' roedd hynny'n berffaith wir, ond doedd dim o oerfel y mynydd yn perthyn iddyn nhw chwaith - cynhesrwydd ges i ar bob llaw.

Mi es i ati, ond dim ond cael gwersi unwaith yr wythnos yn Llangollen, ond wedi symud i Manafon mi ges i afael ar Weinidog nepell o Lanbrynmair, Llanfair Caereinion ac mi es ati o ddifri wedyn i ddysgu.

'A fe gês i lot mwy o gyfle.

Fe ges fenthyg cyllell gan Nedi Pen-dre Hi naddiff fel nedde o chwith ac o dde Rhaid gwasgu'n bur gethin cyn torro bren crin Ni waeth iddi lawer y cefen na'r min.

Fe'i gwele~ yn dod a llwyddais i guddio r,~ poteli fel na fydde ganddo'r darlun yn ei bapur newydd y diwrnod wedyn danlinellu'r beirniadaethe cyson oedd yn y papure arn y GwyddelodSylwodd y dorf ar yr hyn wnes i ac fe ges i gymeradwyaeth aruthrol.

Yn y Stiwt ges i'r ymdeimlad gynta 'rioed o fod mewn 'Theatr' go iawn.

A ma' 'i hannar o wedi colli i fy sgidia' i.' 'Hidiwch befo, mi ges i lond pisar o beth berwedig yn y ty pen, yn y rhes tai sy tu ôl i'r bus 'ma.' 'Tewch, welis i mo'r rheini,' meddai Ifan, yn teimlo'i hun wedi cael cawell.

Methais â chael lle ymhle yr oedd hi yn gweithio, ond yn y diwedd mi ges gynnig mynd i dde India.

Ac mae yna eraill, druan bach, a'u hunig sgwrs nhw ydi 'Fy operation gynta' a 'Yr operation fawr ges i 'mhen dwy flynedd wedyn'.

"Y peth mawr cynta' i fi wneud ar y teledu oedd y ffilm gomedi Smithfield ac wedyn fe ges i lot o rannau bach.

Ond ma' rhaid ichi ddod nol nawr am dipyn bach at weddill y wyllys, ac fe ges i'r hanes gan y ficer 'i hunan.

Ychydig wythnose wedi'r gêm fe ges i Iythyr diolch o Iwerddon gan fachgen ifanc oedd yn amlwg wrth ei fodd.

Fe ges i fraw pan welais eich gwely chi'n wag..." Hyd hynny, roedd hi wedi meddwl mai ei gweld hi ar y traeth a wnaeth, ar ôl mynd i'r feranda o'r ystafell fyw.

'Rhyw bum munud oedd yn weddill cyn diwedd y 90 mund pan gês i gyfle i sgorio.

Ni oedd y cynta' i wneud y fath beth yn Ciwba a dyna'r ymateb mwya' a ges i i unrhyw raglen erioed - roedd fel pe bai naws Ciwba wedi cydio yn nychymyg pobl.

Mae 'na un peth y dylwn dynnu sylw ato yma, gan mai efo mi y bydda fo'n trafod ei waith fwyaf Mi ges i wybod pethau na chafodd pobl eraill.

ond wel...fe ges i fy anfon i ofyn i chi...y...'

Y refferendwm, sgwâr Llangefni ar ôl ethol Keith Best yn 1979 a chyfarfod cyhoeddus i gefnogi Gwynfor yn ei safiad dros Sianel ydi rhai o'r 'profiadau mawr' cynta dwi'n cofio eu cael, a gan nad oedda ni yn deulu am fynd o steddfod i steddfod mae'n debyg mae steddfod Llangefni a champio yng ngardd gefn Anti Jini oedd un o'r cyfleoedd cynta ges i i ymaelodi.

Roeddwn i ynghanol ynman, yn adnabod neb, ond fyddai hi'n waeth petawn i'n gwybod pam ges i fy restio!

Ynghyd â'r tri newyddiadurwr arall a gyrhaeddodd y bore hwnnw, fe ges fy ngorfodi i newid cerbyd ddwywaith cyn croesi o ogledd y ddinas i'r de.

Wedi i mi droi i'r Saesneg mi ges wybod fy mod i newydd fynd heibio'r drofa.

Mi fydd gan gymunedau Cymru yr hawl i ddweud wrth John Walter Jones am bacio ei gês.

Ar y pryd, doedd gen i ddim syniad pam ges i fy arestio.

mi ges i athrawes mathemateg arbennig o dda.' ' Fu dim troi'n ôl wedyn.