Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gicio

gicio

Os wyt yn eu colli hwy i gyd, golyga hynny fod y ceffyl wedi'th gicio ac rwyt yn gorwedd yn anymwybodol a'th antur drosodd.

Os na ddewch chi i agor y blydi drws y funud hon, rydw i'n mynd i'w gicio fo i lawr!" Ar sūn y fath awdurdod, trodd Morfudd ar ei sawdl, a phrysuro cyn gynted ag y cariai ei chrydcymalau hi yn ôl at y drws.

"Wel," medd y milwr gan dynnu ei gleddyf o'r wain, "efallai ei fod yn farw, ond gwell i mi wneud yn siŵr," Mae'n codi'r cleddyf uwch ei ben ac ar fin dy drywanu pan wyt yn troi'n sydyn, yn codi dy goesau ac yn ei gicio yn ei stumog.

Yna clywodd ddrws y cwt yn cael ei gicio yn agored.

Yn aml, bydd y canolwr yn taro'r smotyn ar ganol y cae dair gwaith cyn i'r gêm ddechrau a bydd gôl-geidwad yn cyffwrdd neu gicio pyst y gôl yr un adeg.

Doedd y morwyr ddim yn or-hoff o gicio'u sodlau ar dir dieithr.

'Yndach,' meddai Nel a dyma hi'n ei gicio yn ei ffêr.

Gwaeddai, crochlefai a rhuai nerth esgyrn ei ben, a phan aeth i gicio drws ei gell, clywodd y ceidwad ef.

Hi oedd yr unig fuwch a welswn a allai gicio fel ceffyl.

Mae Graham Henry wedi dweud ei fod e eisiau rhedeg y bêl yn ôl at y Ffrancwyr fory - yn lle chwarae gêm gicio.

Mae yna lot o gicio yn y stori hon ac os ydach chi ddim yn licio cicio peidiwch â darllan gam ymhellach.

"Ches i ddim fy lladd gan y siarc, a dydech chwithau ddim am gael cyfle i'm mygu i farwolaeth chwaith!" gwaeddodd, gan gicio eto a tharo yn eu herbyn.

Rhoddodd Richard yr awenau i'r gwas a dilynodd hi yn ol tuag at y ty yn anfodlon ac araf gan gicio ambell garreg o'i ffordd.

Crafangodd am ei lyfryn oedd ar agor a'i ddalennau'n chwifio'n y gwynt lathen neu ddwy oddi wrtho ar ganol y ffordd ond roedd Nel yno o'i flaen i'w gicio dan olwynion lori a'i sbydodd yn dipiau.

Er ei fychander, mae ef yn gefnwr rhagorol ar wahân i'w gicio - deil y ciciau uchel yn ddi-feth, a rhed yn gyflym a threiddgar pan fydd yn gwrthymosod.