Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gl

gl

Cafodd y prif ddiwydiannau eu gwladoli, roedd perthynas gls rhwng y wladwriaeth a'r undebau llafur, a chrewyd gwladwriaeth les enfawr.

GL Mae yna ddiffyg cyfathrach rhwng y cwmniau ar lefel Cyfarwyddwyr Artistig cyn penderfynnu ar eu cynyrchiadau.

Ym 1984, aeth y glwyr ar streic -- nid am gyflogau gwell, ond i gadw gwaith ar gyfer dyfodol eu cymunedau.

Bu Cymdeithas yr Iaith yn eu cefnogi trwy gyhoeddusrwydd, picedu, codi arian a threfnu gwyliau i deuluoedd glwyr.

'Rydw i'n gorfod shafio a gl'nhau 'nannadd bob bora cyn brecwast!

Ag yntau wedi'i ailenwi i adlewyrchu ei le hanfodol ym mywyd cerddorol Cymru a'i berthynas gls â Cherddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, mae'r Corws yn cynnwys 160 o gantorion gwirfoddol o bob lliw a llun.

Ysbrydolwyd y gerdd gan farwolaeth glwr 48 oed, aelod o gapel y bardd a chyfaill iddo, a fu farw o glefyd y llwch.

GL Efallai cyfarfod yn y bore i'r cwmniau gael unioni eu darpariaethau a chyfarfod gyda'r chynrychiolwyr y canolfannau yn y pnawn.

'Roedd y pyllau wedi cau a chymdeithas wedi ei chwalu, a'r ddelwedd o Gymru fel gwlad y glwr wedi colli ei hystyr.

Cerdd hynod sydd yn mynd â ni yn ôl yn hiraethus mewn atgof plentyn at gymdeithas gls y cymoedd glofaol, y cyd-chware, y cyd-addoli a'r cyd-ddioddef; ond mae ing yn yr hiraeth am fod y bardd yn edrych yn ôl ar fyd dewr a dedwydd o safbwynt cymdeithas wedi ei chwalu gan ddiweithdra.

Dyffryn cul yw Cwm Garw, a thai gl**owyr wedi'u codi yn rhesi ar hyd bob ochor; yn wir, yr unig le fflat yw'r ffordd fawr sy'n arwain at bentref Blaengarw ym mhen ucha'r cwm, y rheilffordd a'r afon a oedd, yn nyddiau fy mhlentyndod, yn ddu, ddu o lwch y glo.