Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

glwb

glwb

Ni fydd yr ymosodwr Steve Watkin - gynt o Wrecsam - yn chwarae yn erbyn ei hen glwb.

Mae amheuaeth mawr ynglyn â ffitrwydd Robbie Savage sy'n parhau i gael triniaeth gan ei glwb.

Byddai'n groes i'w hanian hwy ymffurfio'n glwb a chyhoeddi'u cylchgrawn eu hunain.

O ran chwaraeon, cafwyd darllediadau cynhwysfawr o fyd pêl-droed yng Nghymru gan BBC Cymru, o'r lleol i'r rhyngwladol, yn ogystal â dangos gêmau'r ddau brif glwb rygbi, Caerdydd ac Abertawe.

Cynhyddu mae trafferthion rheolwr newydd Lloegr, Sven-Goran Eriksson, a'i glwb Lazio.

Blackburn Rovers oedd y ffefrynnau i'w arwyddo, ar ôl i'r ddau glwb gytuno ar bris o 2,750,000 am y chwaraewr ugain oed o Lanelli.

Bydd Tom Shanklin o glwb y Saracens yn ennill ei gap cynta i Gymru yn Yr Ail Brawf yn Siapan Ddydd Sul.

Mae Sam Hammam wedi rhoi cymaint o arian mewn i'r clwb - a mae bob amser angen arian ar glwb proffesiynol.

Bryd hynny, yn chwarae i glwb Caer ac ond yn ddeunaw oed, fe

Hon yw gêm ola'r tymor i'r ddau glwb, a gallwn ddisgwyl tipyn o barti.

Dywed mai o'r Alban yr oedd ef wedi cyrraedd Rhydychen ac mai pobl yr Alban a oedd wedi gofalu amdano; oni bai amdanynt hwy, mi fuasai wedi bod fel 'brân gloff ar yr adlodd oblegid 'nid oedd y Cymry wedi arfer ymgyfarfod, ac ychydig iawn o drafferth oedd neb yn gymeryd i ddangos mai Cymro oedd' Y gwir yw, petasai OM wedi mynd o Aberystwyth yn syth i Rydychen yn hytrach na via Glasgow, mi fuasai wedi bod ymhlith cyd Gymry o'r dechrau cyntaf, ac odid na fuasai wedi clywed am Glwb Coleg Aberystwyth.

Mae'n rhywfaint o syndod nad yw asgellwr dawnus Caerdydd, Craig Morgan, yn cael ffafriaeth ar ôl disglleirio a sgorio dau gais gwych dros ei glwb echdoe.

Does nar un rheolwr rhyngwladol yn rhannui amser rhwng chwarae i glwb a rheolir tîm cenedlaethol.

Mae Undeb Rygbi'r Alban wedi bod yn anhapus â'r syniad o glwb newydd.

Adeilad pedwar llawr yw e gyda'r ddau lawr cyntaf yn fwyty Fietnamaidd a lloriau tri a phedwar yn glwb preifat.

Sgoriodd Colin Charvis a Matthew Robinson ddau gais yr un i Abertawe, a daeth cais hefyd i'r cefnwr Kevin Morgan - yn erbyn ei hen glwb.

Mae ei glwb, St Helens, wedi cadarnhau bod Abertawe wedi gwneud ymholiadau ynglyn â'i arwyddo ar gyfer y tymor nesaf.

Mae Barry Williams - oedd yn aelod o garfan y Llewod aeth i Dde Affrica - yn gadael clwb Bryste ac yn ymuno â Chastell Nedd, ei hen glwb.

Fe/ ddaeth haul y gwanwyn â gwên i bob un o gefnogwyr brwd y Strade a holl aelode'r tîm fel ei gilydd, yn arbennig felly o gofio i bedwarawd o Glwb Llanelli grwydro oddi ar y llwybr cul, ac ymuno â Chlwb Caerdydd yn ystod diwedd y chwedege--Robert Morgan, D.

Bydd y maswr Cerith Rees, a adawodd Gastell Nedd ac ymuno ag Abertawe cyn dechrau'r tymor yn ail ymuno dros-dro â'i hen glwb.

Beth mae Graham Henry yn mynd i'w wneud yn awr efo Arwel Thomas wedi i faswr Abertawe achub y dydd i'w glwb mewn dwy gêm bwysig mewn pythefnos.

Y bygythiad mwyaf fydd Emanuel Olisadabe o glwb Panathinaikos.

Penderfynodd y Gymdeithas y bydd unrhyw glwb sy'n dymuno parhau i chwarae yn Lloegr y tymor nesaf yn cael ei ddi-arddel o FA Cymru.

Tybed a oes gwahaniaeth rhwng derbyn a darllen cylchgrawn sy'n cyrraedd person fel rhan o dâl aelodaeth i glwb neu gymdeithas ?

Mae'n ymddangos bod rheolwr Cymru, Mark Hughes, a'i glwb Blackburn Rovers ar eu ffordd 'nôl i'r Uwch Gynghrair.

Unwaith, mi wnes i beth gwirion trwy fynd allan, gydag eraill, i glwb nos.

Ond mae'r ddau'n aelodau o glwb dethol yr hanner cant - clwb fydd â deg Cymro'n aelodau ohono erbyn nos Sul.

Ar yr wyneb, fe fydd y filltir neu ddwy nesa' trwy fideoland Sgiwen yn cadarnhau rhagfarnau: Does yna ddim byd o werth yng Nghwm-nedd heblaw am y rygbi - a byddai Crysau Duon Gareth Llewelyn yn glwb ceiniog a dime heblaw am gyfraniad ffermwyr ifanc cyhyrog Cymraeg o sir Benfro.

Bu Jimmy Maher yn ymarfer gyda'i glwb newydd ddoe, a mae'r capten, Steve James, yn hyderus bod gan Forgannwg y chwaraewyr i sicrhau llwyddiant y tymor hwn.

Bydd Casnewydd - hen glwb Peter Rogers - yn wynebu Caerfaddon ar faes Rodney Parade, heno.

Mae traddodiad gwyddonol cryf i Glwb Swb-Acwa Prydain, ac mae'r nofiwr tanddwr ym Mhrydain yn ymwybodol o bwysigrwydd diogelu adnoddau tanddwr.

Bu yn y Dwyrain Canol, lle roedd gan y Cymry a oedd yn y lluoedd arfog Glwb Cymraeg yn Cairo.

Ond i fod yn deg, yn Ewrop, maen nhw wedi bod cystal ag unrhyw glwb a hynny'n bennaf am eu bod nhw'n sgorio goliau.

Llanelli, wrth gwrs, yw fy hen glwb i - fel chwaraewr ac fel hyfforddwr.

pryd: Nel Llwyn Gwalch, Mena Garth, Margaret Tŷ Coch, Wenda Geufron, Helen Hafod Rhisgl, Helen Castell, Madge o Glwb Penygroes, Diana a Dafydd Noble, RE Jones Pengwern, Idwal Helfa Fawr, Huw Caer Loda, John Tŷ Mawr o Glwb Pistyll, Harland Greenshields a John Bach Rhiw.

Y gêm gynta fydd honno rhwng y ddau glwb o Went, Glyn Ebwy a Chasnewydd.

Mae John Deveraux, oedd yn nhîm Cymru yn y Gystadleuaeth Cwpan y Byd ddiwetha, ac sy'n awr yn chwarae Rygbi Undeb i Benybont, wedi cael caniatad ei glwb i chwarae yn gêm ddydd Sul.

Mae dyfodol Queens Park Rangers, a'i chwaer-glwb, clwb rygbi Wasps, yn ansicr ar ôl i'r gweinyddwyr gael eu galw i fewn gan y perchnogion, Loftus Road Cyfyngedig.

Y tro arall oedd gweld Miss Parry, Neigwl Ganol, o Glwb Llangian yn dod i mewn a bachgen ysgol yn gyd-gynrychiolydd.

Yr oedd hefyd yn aelod o Glwb yr Efail ac o Gylch Cinio Bangor.

Cafodd Delyth Rowlands o Glwb Llangoed gyntaf am osod blodau ar y thema 'Cwpan y Byd' a daeth Gwen Peters o'r un clwb yn drydydd am addurno wy.

Nid oes angen atgoffa neb a'i hadnabu mai un o fechgyn Bangor ydoedd HS Yr oedd acen y ddinas ar ei dafod, a chanddo feddwl uchel o'r ddinas a'i phobl, a hyd y diwedd bu yn gefnogwr brwd i glwb pel-droed y ddinas.

Ar hyn o bryd, mae'n chwarae i glwb Abertawe ar ôl cyfnod yn chwarae i glwb yr Wyddgrug.

Disgwylir y bydd gan glwb y Barri berchnogion newydd erbyn fory.

Bu chwaer Miss Williams, sef Miss Margaret Lloyd Williams, Plas Llecheiddior, hefyd yn aelod o Glwb Bryncir, ac yr oedd ar y Pwyllgor Gwaith yn ystod y blynyddoedd cynnar.

Mae'r ddau glwb yn disgwyl clywed a fyddan nhw'n cael eu cosbi gan banel disgyblu Cymdeithas Pêl-droed Lloegr.

Felly byddai trefniadau wedi eu gwneud i gyfarfod mewn rhyw glwb arbennig ymhellach ymlaen.

Mae Emyr Lewis wedi profi gêm Caerdydd a Llanelli o'r ddwy ochr ac i'r ddau glwb.

Mae disgwyl i glwb rygbi Casnewydd gyfarfod heddiw i drafod olynydd i Gary Teichmann, a chwaraeodd ei gem olaf i'r clwb yn rownd olaf Cwpan Principality.

Fel y clywe aelode o Glwb Caerdydd am y paratoi rhyfeddol yma, daethant i'r casgliad mai adlewyrchiad o banic ar y Strade oedd hyn i gyd, a bod hyn yn cadarnhau eu cryfder nhw fel tîm oedd yn siwr o fuddugoliaeth.

Cafodd gosb llys am roi dyrnod i Ioan Bebb, cefnwr Cross Keys, mewn gêm glwb flwyddyn yn ôl.

Rheolwr arall oedd yn dychwelyd i'w hen glwb neithiwr oedd Tomi Morgan, rheolwr Caerfyrddin.

Fe'i dewiswyd hi a'r diweddar Robert Lloyd Edwards o Glwb Ysbyty Ifan i fynd i Ffrainc i gynrychioli Sir Gaernarfon gydag aelodau eraill o Gymru, Lloegr a'r Alban.

Ni fydd y capten Steve James yn chwarae i Glwb Criced Morgannwg yn erbyn Gwlad yr Haf heddiw.

Disgwylir y bydd Jason Koumas yn cyrraedd heddiw - roedd e'n chwarae i'w glwb, Tranmere Rovers, ddoe.

Ond beth am ein tri prif glwb - Abertawe, Caerdydd a Wrecsam?

Y mae'r ysbryd grasol a milwriaethus hwn tuag at anghredinwyr a'r argyhoeddiad fod yr Efengyl yn rhodd amhrisiadwy i'w rhannu â phawb sydd o fewn cyrraedd yn anhepgor onid yw'r Eglwys Gristionogol i ddirywio'n glwb caee%dig.

Y pryder yw y byddai hynny'n gwanhau'r ddau'r glwb presennol.

Fe fydd hi'n gêm galed dros ben, heno, rwyn siwr o hynny, meddai Peter Manning sy'n sgowt dros Glwb Caerfaddon.