Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gobeithiaf

gobeithiaf

Er hynny, gobeithiaf yn fawr na fydd hyn yn amharu'n ormodol ar ddyfodol y grwp, yn enwedig gan eu bod mor frwdfrydig a gweithgar.

Gobeithiaf y bydd yn damaid bach i aros pryd ac yn ddigon i godi blys ar y darllenydd i fynd ati i chwilota drosto'i hun yn nechrau'r haf.

Mewn dau le, serch hynny, y mae'r Athro'n anghytuno a'r ffordd y'i dehonglwn i hi, a gobeithiaf na pheidiaf a chyfleu fy ngwerthfawrogiad o'r gwasanaeth hollol wych a wnaeth ef wrth ddadlennu arbenigrwydd Elphin, os gor-sylwaf ar y rheini.

Gobeithiaf y bydd rhywfaint o'r sylwadau hyn at eich archwaeth arddio!

gobeithiaf y bydd hwn yn helpu siaradwyr cymraeg i fynd i'r afael a'r her hon ychwanegodd y bydd y swyddfa gymreig yn annog colegau a chyflogwyr i gydweithio a menter a busnes.

Yn sicr, fe ddaw i'th ofal ryw ddydd a gobeithiaf y bydd o gymorth i ti.

Gobeithiaf a chredaf, serch hynny, bod safon moesau yn y cyswllt hwn yn gwella.

Gobeithiaf hefyd eich bod chi, aelodau Seilo, yn barod i'n derbyn ni, fel yr ydyn ni, i fod yn gyd-aelodau o'r eglwys yma.