Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gobeithion

gobeithion

Ni wireddwyd gobeithion Caerdydd am eu blaenwyr 'chwaith, gan i Delme Thomas godi'n uwch~nag erioed yn y llinelle y prynhawn hwnnw.

Yn y gyfres 16-rhan, byddair cyfranwyr hyn yn adrodd hanesion oedd yn emosiynol ar brydiau, o'r ffordd yr arferent fyw ddegawdau yn ôl, ar modd yr oedd moesau cyfnewidiol a dyfeisiadau technolegol wedi effeithio ar eu bywydau, tra y bur cyfranwyr iau yn trafod eu gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Ond ergyd Walter Boyd yn yr eiliadau olaf oedd coron y cyfan ac y mae gobeithion Abertawe o aros yn yr ail Adran yn dal yn fyw.

Roedd hon yn fuddugoliaeth bwysig i Gaerfyrddin, un sy'n cadw'u gobeithion yn fyw am le yn wyth ola'r Cwpan.

Wedi diweddu gobeithion Leyton Orient o esgyn i'r Ail Adran ddydd Sadwrn siawns nad yw Mansfield bellach wedi rhoi pen ar obeithion Caerdydd o ennill y bencampwriaeth.

Roedd un o storïau mwyaf dwys y flwyddyn, hanes dychrynllyd Josie Russell ond un sy'n rhoi hwb i'n gobeithion yn bwnc rhaglenni radio a theledu rhwydwaith: adroddodd Josie's Story yr hanes ar BBC Un a defnyddiodd BBC Radio 4 ddyddiaduron personol a theimladwy Shaun a Josie Russell yn Life with Josie.

Gyda'r canlyniad yna, pell iawn oedd y gobeithion am gyrraedd y rownd derfynol, ond fe'n tynnwyd i wynebu Pen-y-bont yn rownd yr wyth ola, a hynny ar y Strade.

'Roedd hyder a gobeithion y Cymry yn isel ar ddechrau'r wythdegau.

Ar ôl colli yn erbyn Gwlad Pwyl yng Nghaerdydd mae gobeithion Cymru o gyrraedd y rowndiau terfynol wedi pylu, Ond nid yw Ryan Giggs wedi anobeithio'n llwyr.

Mae gobeithion Leeds United o le yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr wedi'u chwalu - ar ôl iddyn nhw golli 3 - 0 yn Valencia.

Gobeithion am heddwch yng Ngogledd Iwerddon wedi i bleidiau o'r ddwy ochr gytuno ar gyfamod all arwain at ffyrfio cynulliad.

Yn y gyfres 16-rhan, byddai'r cyfranwyr hyn yn adrodd hanesion oedd yn emosiynol ar brydiau, o'r ffordd yr arferent fyw ddegawdau yn ôl, a'r modd yr oedd moesau cyfnewidiol a dyfeisiadau technolegol wedi effeithio ar eu bywydau, tra y bu'r cyfranwyr iau yn trafod eu gobeithion ar gyfer y dyfodol.

'Gobeithion y clwb oedd cael chwara yn y Cynghrair Cenedlaethol.

Rhannent bopeth â'i gilydd, cyrsiau ysgol a choleg, siomedigaethau, hwyl, gobeithion, rhannent freuddwydion a chyfrinachau, a hyd yn oed gariadon.

Ond 'roedd hyder a gobeithion y Cymry yn isel ar dechrau'r wythdegau.

Cyn diwedd yr hanner cynta roedden nhw wedi rhwydo ddwyaith a fflam gobeithion Y Barri wedi diffodd.

Yn ail, ei bod yn amherthnasol ac yn wir yn anfoesol, mabwysiadu polisi%au i warchod yr amgylchfyd os ydynt yn tanseilio gobeithion y tlawd a'r anghennus (yn unrhyw wlad) am hanfodion bywyd gwâr, sef bwyd llesol, cartref clyd a dillad addas, parch cymdeithasol, gwaith, a gwarchodaeth rhag gorthrwm.

Ond rwyn gobeithion fawr nad yw dan y camargraff mai dim ond oherwydd ei fod on foel y collodd yn erbyn Thatcher a Major.

Rhaid bod Iesu trwy ei febyd wedi clywed llawer o drafod ar iawnderau a gobeithion Israel.

Rhag ei tharfu a chwalu gobeithion, doedd ganddyn nhw ddim dewis ond ei sodro yn y car a chychwyn.

Mae gobeithion Manchester United o ail-adrodd llwyddiant 1999, pan enillon nhw Gynghrair y Pencampwyr, ar ben.

Effeithiodd y dull hwn o feddwl yn ei dro ar ei gobeithion Mesianaidd, a'r pennaf o'i disgwyliadau oedd gweld adfer brenhiniaeth Dafydd.

Gwelodd beth o'r proffwyd yn Ceiriog: Os cododd Ceiriog y llen lwydoer oddi ar Gymru Fu, safodd hefyd yn y ffenestr ddeheuol i weld gobeithion Cymru Fydd.

Yn y cyfamser mae Bayern Munich wedi cael hwb i'w gobeithion.

Yn yr Uwch-gynghrair Pêl-droed mae gobeithion Ipswich o gyrraedd Cynghrair y Pencampwyr wedi dod i ben.

Eu gobeithion am y cynhaeaf, i raddau helaeth, a gâi'r bai am drythyllwch a maswedd Calan Mai.

Thema ganolog: Oes y Brotest: cyfnod y protestio mawr yng Nghymru ac ym Mharis, America, a mannau eraill; yr Arwisgo yng Nghymru yn chwalu gobeithion llawer ond yn caledu cenedlaetholdeb, protestio mawr gan Gymdeithas yr Iaith ar faes yr Eisteddfod, ond y cyfan yn diweddau mewn siom gyda phleidlais negyddol Cymru yn y Refferendwm ar Ddatganoli ym 1979, ac ymateb T.James Jones yng nghystadleuaeth y Goron.

Roedd yn fuddugoliaeth bwysig a gobeithion Aberystwyth am le yn yr Intertoto a gêm yn Sweden yn dal yn fyw.

Roedd rhaid i Gymru ennill i gadw'i gobeithion o chwarae yng Nghwpan y Byd yn fyw.

Cafodd gobeithion Lerpwl o orffen yn nhri ucha'r Uwch Gynghrair - ac o chwarae yng Nghynghrair y Pencampwyr y tymor nesa - hwb neithiwr.

Fel mam, yn naturiol, 'dwi yn llawn dyheadau a gobeithion wrth iddo fentro i'r sustem addysg a chymryd un o'r camau mwyaf yn ei fywyd.

Mae gobeithion Castell Nedd o gyrraedd Cwpan Rygbi Heineken y tymor nesa yn fyw o hyd.

Os digwydd hynny, De Affrica syn debygol o gael tair pleidlais De America a gallai chwalu gobeithion Lloegr o ddenur gystadleuaeth.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol, llwyddodd Bangor i wella ychydig ar eu gobeithion nhw o osgoi disgyn o'r Cynghrair.