Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gobeithiwn

gobeithiwn

Gobeithiwn y medrwch ennyn brwdfrydedd a chwilfrydedd yn eich disgyblion a datblygu ynddynt ffordd feirniadol a chreadigol o feddwl, yn ogystal â datblygu eu sgiliau cyfathrebu a sgiliau ymarferol labordy a gwaith maes.

Gobeithiwn y mabwysiedir y rhain yn y man.

Yn y flwyddyn o'n blaen gobeithiwn gyflogi ymchwilydd annibynnol i wneud astudiaeth fanwl o anghenion tai CiF.

Gobeithiwn y byddwch yn datblygu'n athrawon ymroddedig a brwdfrydig a fydd yn ceisio hybu dysgu gwyddoniaeth fel profiad sydd yn cyfoethogi'r unigolyn ac fel pwnc sydd o bwys yn ein bywyd beunyddiol ac yn berthnasol iddo.

Gobeithiwn y bydd y gefnogaeth a'r tywydd yn ffafriol eto eleni.

Gobeithiwn y bydd yr argraffiad newydd hwn yn ysbrydoliaeth i genhedlaeth newydd o Gymry i weithio dros eu cenedl a'u hiaith, a gobeithiwn y bydd yn rhoi hwb i eraill ail-afael yn y frwydr.

Gobeithiwn dderbyn erthygl i'r Hogwr cyn bo hir o Drelew Chubut.

Gobeithiwn y byddai hyn yn rhoi terfyn ar ddatblygiadau di-anghenraid mewn gwahanol ardaloedd.

Mater i'w drafod yn llawnach mewn Is-Bwyllgor, a gobeithiwn am arweiniad cryf yma.