Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

goffi

goffi

'Mi wna i goffi, Mr Price,' meddai Lisa'n ffug- siriol Trodd oddi wrth y llyfrau.

Mae hi yn cyrraedd at fwrdd swper gyda'r nos a chwpaned o goffi o hyd.

Cawn baned o goffi a mygyn tra'n disgwyl i'r glaw fynd heibio.

democrataidd.' Cafodd hyd i lwy a lympiau o siwgr mewn bocs, ac estynnodd goffi iddo.

Sgwrs, paned o goffi, ac fe allen ni fod wedi ei rhoi hi yn ei gwely gyda'i sicrwydd fod rhywun yna yn gofalu amdani...

'Democratiaeth wedi mynd yn wallgof, 'ddyliwn i.' Pwysodd yn ôl yn erbyn y silffoedd a oedd bron â chyrraedd y nenfwd, gan sipian ei goffi.

Erbyn iddi hi ymuno ag e, roedd wedi gorffen ei frecwast ond cynigiodd ffonio am goffi ffres.

Dychmygwch am eiliad eich bod wedi clywed Kate Crockett yn dweud wrth Branwen Niclas dros goffi yn y Cabin yn Aberystwyth ei bod nhw am fynd allan i beintio un o flychau post y dref yn binc llachar.

Toc roedd paned o goffi yn barod a galwyd ar y llanc côt dyffl i lawr atynt.

Cael dau bot enfawr o goffi Chinese.

yn ffodus roedd bar yn y stryd, a phenderfynodd hi gael cwpanaid o goffi a theisen.

Ar ôl cinio aeth y ddau i'r lolfa am goffi ac yno roedd nifer o bobl wedi ymgynnull, yn eu plith amryw o Wyddelod lleol gan gynnwys offeiriad llawn hwyl.

Ac y mae modd defnyddio sicori'n unig i wneud diod debyg i goffi.

Rydym ni erbyn hyn yn cael ein gwahodd i'r ystafelloedd am goffi, ond y duedd yw mynd i'r un ddwy ystafell bob tro, a dyna reswm arall pam bod angen ystafell arnom ni - fel y gallen nhw ddod atom ni am goffi, yn lle'n bod ni'n tarfu arnyn nhw drwy'r amser.

Fe wneuthum gwpanaid o goffi i mi fy hun tua'r un ar ddeg yma, hefo powdr llefrith.

A choffi gyda chi.' Erbyn i Kirkley gyrraedd swyddfa Andrews â mygaid o goffi yn un llaw a nifer o ffeiliau yn y llall, roedd côt Andrews yn hongian y tu cefn i'r drws ac Andrews wedi cymryd ei lle yn y gadair.

Bydd gan yr Artist hawl i doriad pryd bwyd awr o hyd ar ol pum awr o waith ac eithrio amser colur a bydd y Cynhyrchydd, yn ogystal, yn sicrhau fod yr Artist yn cael toriad te neu goffi chwarter awr ar ol tair awr o waith.

Gosodid y rhain yn rhes ar wal ystafell goffi staff y faelfa, a galw am sawl sylw - rhai'n garedig a rhai'n bigog.

Agorodd Mrs Eurwen Parry ei chartref i gynnal noson goffi, ac ar noson arbennig o braf ddiwedd Mehefin daeth tyrfa i Gae Bold i fwynhau loetran uwchben paned a sgwrs yn yr ardd.