Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gofnodwyd

gofnodwyd

Nodwch yma y data a gofnodwyd a chyflwynwch y wybodaeth ar ffurf graffiau, etc.

Er gwaethaf y perfformiad da hwn, mae amrywiaeth o ffactorau allanol a all effeithio ar y gyfradd, a bydd yn cymryd cyfnod sylweddol o amser a buddsoddiad i gynnal y cyfraddau cymeradwyaeth sy'n sylweddol uwch na'r rheini a gofnodwyd ar gyfer 1999.

Mae honno yn hen saga a gofnodwyd ers tro yn Llyfr Du'r Heddlu.

Yn y grwpiau oed ifancaf y gwelwyd y duedd fwyaf calonogol, lle'r oedd ffigurau 1991 yn dangos parhad yn y twf a gofnodwyd yn gyntaf ym 1981.