Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gofynnai

gofynnai

Be sy gan hon o dan glust ei chap y dyddie hyn, gofynnai iddi ei hun.

Os felly gellir bod yn siwr y gofynnai fy mam iddynt ysgrifennu'n ei llyfr, ac os ydynt yno gellir bod yn siwr mai felly digwyddodd.

'Be sy'n bod arnat ti?' gofynnai ffrindiau, 'mae'r Almaen yn wlad ddemocrataidd.

Gofynnai hynny am lawer iawn o weithwyr ac o ganlyniad roedd byd amaeth a chefn gwlad yn llawer mwy lluosog eu poblogaeth.

Gofynnai llawer un i mi pan gwrddem yn nes ymlaen: 'Pam na fyddech chi wedi aros i ni roi diolch i chi?'

Yn aml wrth weld hen gyfaill gofynnai iddo ddod am dro gydag e.

gofynnai Manon wrth wnedu ryw osgo i hel y llestri ynghyd.

gofynnai fy mam gan droi ei llygaid ataf i.

Gofynnai'r ddeiseb i'r Pwyllgor ailfeddwl.

Pan tua thair neu bedair milldir o Memphis, a'r ffordd yn rhedeg drwy ganol meysydd llydain a gwastad o bob tu i ni, gofynnai Mr Eleazar Jones i deithiwr a ddigwyddai eistedd ar ei gyfer, gan gyfeirio at faes ar lechwedd bychan gyferbyn â'r ffenestr, â rhyw fath o growcwellt hir yn tyfu arno, nad oedd Mr Jones yn hollol sicr beth ydoedd, - `Cnwd,' ebe fe, `o ba beth yw hwn ar y maes yna?' Ebe'r dyn, gan godi ei ysgywddau ac ysgwyd ei ben gydag ochenaid, `that is a war crop!' - Cnwd rhyfel ydyw hwnyna!

Darganfu nad oedd yn gallu dygymod â'i duedd flaenorol i gondemnio Eglwys Rufain am ei llygredd a gwendidau eraill, a gofynnai iddo'i hun tybed ai yr eglwys honno yn unig oedd yn ddigon cryf i amddiffyn crefydd yn erbyn ymosodiadau'r rhyddfrydwyr seciwlar.