Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gofynnwch

gofynnwch

Os cewch anhawster recordio'r rhaglenni hyn, cysylltwch â Cyhoeddiadau Addysg BBC Cymru a gofynnwch am ein gwasanaeth fideo.

Pe bai pobl yn dweud na fedrent ddarllen, byddai ateb parod ganddo, "Gofynnwch i wraig y llety ei ddarllen ichi.

Pryd bynnag y byddwch yn ystyried benthyciad, gofynnwch am y llog blynyddol, sef yr hyn a elwir yn APR (Annual Percentage Rate).

Gofynnwch i'ch cefnogwyr i roi gwobr ymarferol i chi yn lle hynny.

Cysylltwch â LIPU (cymdeithas er diogelu adar yn yr Eidal) a gofynnwch am wybodaeth am adar sy'n teithio drwy'r Eidal.

Gofynnwch am bysgod a chig wedi grilio yn hytrach na bwydydd wedi ffrio.

Gofynnwch i Swyddog Addysg yr RSPB ddod i'r ysgol i siarad â chi ac i ddangos rhai tryloywderau/ sleidiau.

Ceisiwch gynnwys eich teulu/ ffrindiau yn eich cynllun cynnal pwysau a gofynnwch iddynt i ymddiddori yn eich llwyddiant.

Mae rhan o'r wefan yn cael ei alw'n Gofynnwch i'r Athro lle mae'r myfyrwyr yn gallu gofyn cwestiwn drwy'r we a'i anfon i'r BBC ac o fewn 48 awr mae yna ateb gan athro ar gael.

A gofynnwch i Mrs Morris ddangos i chi ble mae'r llyfrau sy'n olrhain hanes capteiniaid a'u llongau.

Gofynnwch i Huw fynd â chi i ryw bost of fis ar y ffordd oddi yma." O'r gora, Dad, er rydan ni'n gwneud yn iawn yn y Cwmwd, cofiwch." "Mi wn i hynny, siwr iawn, ond mi fydd Mam o'i cho os na adawn iddi wybod.