Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gol

gol

Cafodd Jason Perry un ergyd at y gôl ond fe'i harbedwyd gan Roger Freestone.

Buasai chwaraewyr 1981 yn fodlon ar berfformiad neithiwr wrth i Abertawe sgorio chwe gôl - ond o flaen torf dila.

Sgoriodd Chris Watkins bedair gôl Llanelli, ac fe llai yn hawdd fod wedi sgorio mwy.

CYDYMAITH BYD AMAETH: CYFROL 3 Huw Jones Gol.

Y sgôr oedd 1 - 0 i Roma - gôl i'r eilydd Gianni Guigou ddeng munud o'r diwedd.

Roedd Lloegr yn ffodus i fod ar y blaen 2- 1 ar yr egwyl diolch i gic o'r smotyn gan Alan Shearer a gôl gan Michael Owen.

'Dwi'n methu cofio llawer am gôl Cymru.

Methiant arall oedd un Ryan Giggs ac yntau bum llath yn unig o'r gôl.

Craig Faulconbridge gafodd gôl arall Wrecsam.

Ergyd arall oedd ildio gôl wedi 25 munud, Geoff Thomas yn penio heibio Kevin Dearden.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol curodd Caerfyrddin Lido Afan o ddwy gôl i ddim.

Romania sgoriodd gynta, gôl gan Cristian Chivu.

SWANSEA REMEMBERED Gol.

Maen nhw'n broffesiynol eu hagwedd a dydyn nhw'n rhoi dim byd i ffwrdd ac ynan gobeithio dwyn gôl - a rydan ni wedi gweld hyn droeon.

A roedden nhw'n ffodus iawn yn y mundau ola wrth i George Demetradze o Kiev fethu gôl gyfan o chwe llath.

Nuno Gomes sgoriodd y gôl fuddugol yn yr ail hanner ac yr oedd amddiffyn Lloegr yn amlwg yn fregus iawn.

Di-swyddwyd Sergei Borovsky wedi i Belarus golli o ddwy gôl i ddim yn erbyn Estonia.

Safai yno fel ceidwad y gol ar Gae Dafydd.

Cafodd Chris Summers gôl i Ferthyr ddeng munud cyn y diwedd, ac er i'r ddau dîm gael cyfleoedd yn y diwedd ni chafwyd gôl arall.

COF CENEDL XVI - YSGRIFAU AR HANES CYMRU Gol.

Yn rownd derfynol Rhanbarth y De ar y Vetch neithiwr, fe gollon nhw o dair gôl i ddwy yn erbyn Brentford.

[Trysorir popeth; dychwelir popeth - Gol.] Er mwyn hybu'r achos, comisiynodd Gerallt rhai o feirdd y Talwrn i gyfansoddi pennill graffiti un tro a dyma un ymgais gwerth chweil:

Valencia sy'n mynd trwodd gan iddyn nhw sgorio gôl oddi cartre yn Highbury yn y cymal cyntaf.

Chwe gôl ond dim ond tri phwynt.

Dwy glincar o gôl, fel basach chi'n ddigswyl gan Mark Hughes - un efo'i ben - ac, wrth gwrs, fe welodd o'r garden felen.

HOFF HWIANGERDDI / FAVOURITE WELSH NURSERY RHYMES Gol.

Cafodd Dickerson ddau gyfle arall yn yr hanner cynta ond methodd fanteisio arnyn nhw ac er i'r cyfleon gorau ddisgyn i ran Llanelli wedi'r ail-ddechrau, Leo Fortune West sgoriodd yr unig gôl gan roi'r pwyntiau i Gaerdydd ond y clod i Lanelli.

Savo Milosevic sgoriodd gôl Iwgoslafia.

Roedd tair gôl Welton - dwy berl yn eu plith - yn allweddol.

Ar ôl ei ddwy gôl Sadwrn diwetha aneffeithiol oedd yr ymosodwr o Venezuela, Giovanni Savarese.

Cafwyd goliau di-ri, sgiliau i ryfeddu arnyn nhw a Ffrainc yn fuddugol yn y diwedd 2 - 1 yn erbyn yr Eidal ar Reol y Gôl Aur wedi amser ychwanegol.

Maen nhw wedi cymryd cam bras tuag at y rownd derfynol a gêm debygol yn erbyn Wrecsam sydd hefyd â dwy gôl o fantais dros Y Barri ar ôl eu gêm cymal cynta' nhw.

McGregor sgoriodd y gôl hollbwysig wedi awr a hanner o chwarae.

YMCHWILIADAU: MYND I'R AFAEL GRAFFIAU Anne Goldsworthy, Rod Watson Gol.

Maen nhw ar y blaen o bum gôl i un ar ôl y cymal cyntaf.

Williams Parry (gol.

CYFLWYNO'R GYMRAEG - LLAWLYFR I DIWTORIAID: Gol.

Paul Jones, Adrian Durston, Gareth Cooper, Steve Jones a Ceri Sweeney sgoriodd y ceisiau gyda Sweeney yn trosi dwy a chicio gôl gosb.

Daeth hynny a Carl Mounty - 19 oed o Gaerffili - i'r maes i chwarae'n y gôl am y tro cynta i Abertawe.

Doedd dim gwerth i'w gofnodi yn yr ail hanner, onibai am gôl Nicky Palmer, naw munud o'r diwedd.

Yna, yn yr amser ychwanegol, sgoriodd yr eilydd arall, David Trezeguet, y gôl fuddugol.

Ond gyda hanner munud yn weddill, bu oedi yn amddiffyn Wrecsam a sgoriodd Connor ei ail gôl a Wrecsam yn edifarhau am fethu'r holl gyfleon.

Caerfyrddin oedd y tîm amlyca yn yr ail hanner a chyda'r gôl hwyr yn cipio'r tri phwynt.

Ildiodd Swindon gôl i Martyn Chalk wedi pymtheg eiliad ond daeth y tîm cartre'n gyfartal hanner awr yn ddiweddarach - Danny Invincible oedd y sgoriwr.

Edwards a hefyd, fel y peth tebycaf i pin-up y pryd hwnnw, yn Gwlad fy Nhadau: Rhodd Cymru i'w Byddin (gol.

Emile Heskey, gyda gôl dair munud o'r diwedd, roddodd fuddugoliaeth i'r tîm cartref.

Daeth pedair gôl o giciau gosod heb i neb o chwaraewyr Abertawe gymryd tacl.

DYDDIAU GYL A DATHLU Gol.

(Gol.)

Yn Woodside, Efrog Newydd yr oeddwn i yn 1998 pan sgoriodd e ddwy gôl yn erbyn Offaly.

Michael Owen gafodd ddwy gôl Lerpwl, Jimmy Floyd Hasselbaink sgoriodd ddwy gôl Chelsea.

Roedd Lerpwl ar y blaen, 2 - 1, tan yr eiliadau olaf pan sgoriodd Alexios Alexandris ei ail gôl i ddod a'r sgôr yn gyfartal.

Maen nhw'n mynd i Bayern Munich gôl i ddim ar ei hôl hi wedi'r cymal cyntaf.

Ond roedd y sgôr yn gyfartal gyda dim ond wyth munud yn weddill a bu raid cael dwy gôl gan Paul Scholes i Man U ennill.

Roedd popeth yn ôl y disgwyl ar hanner amser - Y Barri ar y blaen gyda gôl Gary Lloyd wedi 16 munud.

Yna gôl wych gan chwaraewr y gêm, Mark Dickerson, wedi camgymeriad gan golwr Caerdydd, Jon Hallworth, yn dod a Llanelli yn gyfartal.

Parhaodd Mansfield ar y blaen am awr cyn i Gaerdydd sgorio cystal gôl ag a welwyd ar Field Mill.

Ar un adeg roedd Slovenia ar y blaen 3 - 0, yna sgoriodd Iwgoslafia dair gôl mewn chwe munud, a hynny er bod ganddyn ddim ond deg dyn ar y cae.

Er i David Walsh arbed rhai ergydion yn gôl Wrecsam a Stuart Roberts yn taro'r bar roedd hi'n anodd i Abertawe o flaen torf oedd yn ddigon naturiol yn fach ac yn dawel.

Dolur a achosir gan fath arall o gariad sy'n gwneud i Lewis Glyn Cothi alw ar Ddwynwen cariad tad tuag at fab a fu farw'n ifanc (gweler erthygl Dr Dafydd Johnston yn y rhifyn hwn - Gol.):

A dwi yn poeni bod y nod hwnnw yn diflannu o'r gôl hollbwysig honno a elwir yn ddatganoli grym.

'O'n i wedi sgorio gôl, roedd fy hyder i'n uchel a rown i'n teimlo gallwn i fynd 'mlân i sgorio gôl arall.

Parhaodd y pwysau, ond ni ddaeth ail gôl i Gaerdydd.

Daeth y rheolwr, Alan Cork, mewn i'r stafell newid ar yr hanner a doedd e ddim yn rhy hapus, meddai'r chwaraewr canol cae, Kevin Evans, sgoriodd gôl gynta Caerdydd.

Gôl Richard Rufus yn yr ail hanner enillodd y gêm i'r tîm cartre.

'Dydy o byth yn sgorio, felly mi fydd o'n cofio'r gôl honna am hir iawn.

Mae tair gôl Welton yn golygu, felly, ei fod yn dechrau llygadu y wobr o 30,000 i brif sgoriwr y gystadleuaeth.

Yn ystod ei yrfa ryngwladol fe sgoriodd Saunders 22 gol.

Yn y gêm arall yn y grwp, gwnaeth Yr Eidal barhauu record gant y cant yn y gystadleuaeth drwy guro Sweden 2 - 1 efo gôl hwyr gan Alessandro Del Piero yn Eindhoven.

Troswyd y cais gan Gavin Henson a chiciodd ddwy gôl gosb.

Lloyd aeth i'r gôl ar faes Flexsys Derwyddon Cefn fis diwetha ar ôl i Tony Tucker gael cerdyn coch ar ol dau funud yn unig.

Yna chwarter awr o'r diwedd fe ildion nhw gôl a mae hynny'n golygu bod nhw allan ar goliau oddi cartre.

Hakan Sukur sgoriodd y ddwy gôl a chafodd golwr y Belgiaid, Filip De Wilde, ei ddanfon o'r maes am drosedd.

Fe allai Caerdydd fod wedi talu'n ddrud, ergyd wych o ddeugain llath gan Sasha Opinel yn rhoi gôl i'r ymwelwyr ac yn brawychu ffyddloniaid Parc Ninian.

Roedd angen gôl yn yr eiliadau olaf i warchod record gartre ddi-guro Caerdydd.

Os yw'r gêm ar y teledu mae'n ymwybodol o leoliad y camerâu ac yn gwneud yn siwr ei fod yn cael ei weld; er enghraifft os yw rhywun wedi sgorio gol yn ystod yr hanner cyntaf bydd yn mynd ato i'w longyfarch wrth i'r chwaraewyr adael y maes neu yn achos un reff o Gymro yn ystod gêm rhwng Man U a Tottenham yn gadael y maes adeg tafliad o'r ystlys er mwyn cael sbwnj oer ar ei dalcen.

Sgoriwyd yr unig gôl wedi 74 munud.

Ar ôl sgorio chwe gôl yn eu dwy gêm gynta yn y grwp, dim ond dwywaith y gwnaeth Gwlad Pwyl greu cyfle clir i ychwanegu at eu cyfanswm.

Ildion nhw bedair gôl ofnadwy.

Ymdrechodd Y Barri yn galed i sgorio ail gôl a chliriwyd un ymgais oddi ar y llinell.

Yn y Cwpan Cenedlaethol, gôl gan y Ffrancwr Mathias Verschave, yn ystod amser ychwanegol, ddaeth a buddugoliaeth i Abertawe dros Gaerfyrddin ar y Vetch.

Cafwyd mwy o waith da gan Gôl hefyd yn ei ddarllediadau pêl-droed.

Ond gyda dwy gôl o fantais y cochion ydy'r ffefrynnau clir i gyrraedd y rownd derfynol.

Cafodd Abertawe ddwy gôl ond dim gwobr yn Millmoor neithiwr.

Un gôl ddaru o sgorio ond fe fethodd tua deunaw.

Fe sgoriodd e 3 gôl yn erbyn Norwy ac Armenia ym mis Mawrth.

Mae yr amser anghywir i roi gôl bant.

Fe sgoriodd Jason Koumas gôl i Tranmere yn ei ail gêm o'r bron neithiwr.

Rhoddodd goliau Francesco Totti a Stefano Fiore fuddugoliaeth o ddwy gôl i ddim i'r Eidalwyr dros Wlad Belg ym Mrwsel, neithiwr.

Curodd Arsenal Spartak Moscow o gôl i ddim neithiwr - peniad gan Thierry Henry yn dod â'r unig gôl.

Fydd Olivier Bierhoff, a sgoriodd y gôl enillodd y gystadleuaeth yn 1996 ddim yn nhîm Yr Almaen fydd yn chwarae Lloegr nos Sadwrn.

Yr oedd Robert Earnshaw yn denu sylw cyn iddo sgorio tair gôl yn erbyn Bristol Rovers ddydd Sul.

Eisoes mae nhw wedi disgyn i'r Drydedd Adran a neithiwr ychwanegodd Wrecsam at y diflastod drwy ennill gêm ddarbi Cymru yn yr ail adran - o gol i ddim.

Cafwyd buddugoliaeth gyffyrddus, perfformiad proffesiynol ac un gôl wefreiddiol.

Yna fe'i cosbwyd nhw gan Neil Grayson gyda dwy gôl o fewn pum munud cyn yr egwyl.

Fe ildion nhw gôl wedi dau funud yn unig a diolch i Roger Feestone mai gôl yn unig oedd ynddi hyd chwarter awr o'r diwedd.

Cafwyd deunaw gôl yn y Cynghrair Cenedlaethol dros y Sul.

Gyda Fabio Cannavaro ac Alessandro Nesta yn dal yr amddiffyn efoi gilydd rwyn gweld nhw jyst yn gwrth-ymosod yn sydyn a dwyn gôl efo Inzaghi a Totti fynyn y blaen.

'Fe adawon ni gôl wael mewn o gic rydd.

derbyniodd y gol- geidwad y cyfrifoldeb am y gôl.