Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

golegol

golegol

Bwriadai i'r eglwys golegol hon estyn croeso a chymorth Cristnogol i ddieithriaid a chrwydriaid yn ôl traddodiad yr efengylau.

Roedd gan Esgob Bec amryw o resymau dros sefydlu'r eglwys golegol hon.

Waeth imi fod yn berffaith onest a chyfaddef fy mod i wedi methu perfformiad Hitchcock ar ddechrau'r Ddawns Ryng-golegol yn Aberystwyth y penwythnos diwethaf ond yn sicr mi oeddwn i'n bresennol pan gamodd Chouchen i'r llwyfan.

Yn union wedi ei ddyfodiad i Dyddewi, fe'i hapwyntiodd ei hun yn bennaeth yr eglwys golegol yn Llanddewi Brefi.

Mae e'n mynd i gyflawni'r gwaith dyngarol hwn o dan adain Canolfan Eglwys Lindon, Y Mwmbls lle mae Rhidian wedi bod yn aelod gweithgar yn ystod ei yrfa golegol.

Roedd eglwys golegol yn debyg i eglwys gadeiriol, ond ar raddfa lai wrth gwrs.

o'u golygu a'u profi a'u caniata/ u ganddynt hwy, i'w hargraffu i'r fath nifer o leiaf fel y bydd un o'r naill fath a'r llall ar gael i bob Eglwys Gadeiriol, Golegol a Phlwyfol a Chapel anwes .

Neilltuwyd côr arbennig yn yr eglwys golegol i'r pedwar swyddog ar ddeg hyn.

Does yna'r un grwp yng Nghymru sydd mor fywiog a chyfoes ê'r Tystion (ag eithrio Anweledig o bosib) ac ni all neb wadu hynny yn dilyn eu perfformiad gwefreiddiol yn y ddawns ryng-golegol.

Cymerodd neu disodlodd yr eglwys golegol honno yr hen gymdeithas o glerigwyr Cymreig a addolai yno gynt.

Yn ystod ei gyfnod yn Nhyddewi, adeiladodd Bec ddau fynachdy yn ogystal â sefydlu Eglwys Golegol Llanddewi Brefi a hefyd un arall yn Llangadog.

Amcan yr eglwys golegol oedd gwasanaethu holl anghenion crefyddol y bobl a bod yn ganolfan gweddi ac ympryd ac addoliad.