Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

golff

golff

Na, rydw i'n dal i gael rhyw, oedd ateb Michael Schumacker pan ofynnwyd iddo a oedd wedi dechrau chwarae golff.

Fe ddechreuodd y chwaraen brydlon am saith o'r gloch ym Mhencampwriaeth Golff Agored Cymru ar gwrs y Celtic Manor yng Nghasnewydd.

Y ffefryn Tiger Woods syn arwain yn rownd gynta Pencampwriaeth Golff Agored yr Unol Daleithau yn Pebble Beach.

"Dwi'n hoffi arlunio, hefyd, a chwarae golff a gwylio'r teledu."

Gorffennodd Phillip Price un ergyd dros y safon yn y bencampwriaeth golff yn Valderama, Sbaen.

David Park yw'r Cymro mwyaf llwyddiannus yng Nghlasur Golff Dubai.

Mae Ian Woosnam yn ail ym Mhencampwriaeth Golff Agored Cymru.

Sam Torrence syn arwain Grand Prix Golff Ewrop ar gwrs y Slaley Hall.

Mi fyddan nhw'n dod yma i fynd â chdi i ffwrdd hefyd os na fyddi di'n ofalus ar y naw." Y darn o'r prom oedd yn ymestyn cyn belled â'r cwrs golff oedd y darn gafodd Joni i'w chwilio.

Mae'n siwr fod nifer o ddarllenwyr Llafar Gwlad yn chwarae golff.

Dau beth oedd yn cael sylw papurau a theledur wlad - y digwyddiad hwn a pha mor amhosib o annheg oedd maes golff Carnoustie i chwarae arno.

"Mae'r cronji pia fo un ai yn y Clwb Golff neu yn y Clwb Hwylio yn'i yfed hi.

Mae Pencampwriaeth Golff Ryngwladol Agored Benson & Hedges wedi dechrau ar gwrs y Belfry.

Mae'r Cymry Garry Houston, Mark Pilkington, Steven Dodd a Mark Mouland yn gwybod os gwnan nhw barhau yn eu safleoedd presennol yn rownd ragbrofol olaf y gylchdaith golff Ewropeaidd yn Sbaen y bydd gan bob un docyn ar gyfer cylchdaith Golff Ewrop y tymor nesa.

Bydd Phil Price o Bontypridd yn dechrau'i ail rownd ym Mhencampwriaeth Golff Ryngwladol Benson & Hedges, heddiw, bedair ergyd tu ôl i'r arweinwyr a dwy ergyd yn well na'r safon.

Ond mae hon yn alwedigaeth sydd ar gynnydd gydag agoriadau ar feysydd criced ar hyd a lled Prydain heb sôn am Wimbledon ac yn awr ein caeau golff.

Mae'n rhywbeth llawer mwy na chystadleuaeth golff.

Er mor boblogaidd y digwyddiad gyda gwylwyr gartref mae trefnwyr golff yr Alban wedi addo mai ar eu gwaetha nhw y digwydd yr un peth yr wythnos hon yn y Royal and Ancient yn St Andrews lle chwaraeir yr Open eleni.

Mae'r Cymry Garry Houston, Mark Pilkington, Mark Mouland a Stephen Dodd yn cystadlu yn rownd ola y gystadleuaeth ragbrofol ar gyfer Cylchdaith Golff Ewrop y tymor nesaf.

Gorffennodd tîm golff Cymru - Ian Woosnam a Phil Price - yn bymthegfed allan o 24 yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd yn Buenos Aires.

Mae'r Cymry Garry Houston, Steve Dodd, Mark Mouland a Mark Pilkington i gyd wedi sicrhau eu lle ar gylchdaith golff Ewrop y tymor nesa.

Mae pobol yn whare golff yng Nghymru ond ddim cymaint ag sy yna yn Yr Alban.

Mae Pencampwriaeth Golff y Byd yn parhau heddiw yn Valderrama.

Bu cryn bwysau arno i chwarae golff, ond mynnai mai gêm i bobl heb ei gwneud hi oedd honno, gêm lonydd barchus i athrawon a gweithwyr banc, pobl heb lawer o egni meddyliol heb sôn am gorfforol.

Bydd cais Clwb y Celtic Manor i gynnal cystadleuaeth Cwpan Golff Ryder 2009 yn cael ei gyflwyno i Gymdeithas y Golffwyr Proffesiynol y bore yma.

Cafodd Ian Woosnam sgôr o 67 - pedair ergyd yn well na'r safon - yn rownd ola Pencampwriaeth Golff Agored Hong Kong.

Mae tîm golff Cymru - sef Phil Price, Ian Woosnam a David Park - yn yr un grwp â Lloegr, Yr Alban a'r Almaen ar gyfer rownd gynta Cwpan Dunhill sy'n cychwyn yn St Andrew's yfory.

Yn rownd gynta Pencampwriaeth Golff Agored Iwerddon yn Ballybunion, mae Sergio Garcia o Sbaen a Patrick Sjoland o Sweden yn gyfartal ar y blaen gyda sgôr o 64 - saith ergyd yn well nar safon.

Fel llaweroedd o'm cyfoedion 'roeddwn wedi cynilo rhai punnoedd ers dyddiau ysgol trwy fod yn gadi yn y golff.

Pierre Fulke o Sweden enillodd Bencampwriaeth Golff Meistri Volvo yn Hereth.

Methodd Cymru gyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth golff am Gwpan Dunhill yn St Andrews.