Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gollodd

gollodd

Chwaraeir y gêm brawf gynta rhwng Lloegr a Phacistan ddydd Iau, ac y mae pryder ynglyn â ffitrwydd Craig White Fe gollodd e seswn hyfforddi ddoe gydag anaf i'w gefn.

fe gollodd susan rawlings ei bywyd hefyd am ei bod hi'n gweithio gyda betty.

Tua'r un adeg fe gollodd y rhan fwyaf o'i hen ffrindiau.

Fe alle fod yn waeth! Mi gollodd tîm pêl-droed Guam 16 - 0 yn Tajikistan yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd ddoe.

Fe gollodd'i dad ddeng mlynedd yn ol, pan oedd o'n saith oed.

Yna bydd y rhanbarth a gollodd gwyaf yn ennill camera fideo, felly mae hynny'n ysgogiad iddyn nhw!' Wel, mae sgwrsio gyda'r holl ferched, o Fôn i Fynwy, wedi bod yn ysbrydoliaeth i mi.

Nid oedd yn flwydd oed pan gollodd ei dad ynghyd â'i ddau frawd hynaf yn y dinistr a fu pan dorrodd dŵr i mewn i waith glo Argoed.

Fel y cyfeiria yn y rhagair, mae i Ystad y Goron gefndir o fil o flynyddoeddt a phan gollodd Cymru ei hanibyniaeth yn 1282 aeth darnau ohoni yn rhan o'r Ystad.

Dyma'r cyfnod pan gollodd Cymru gannoedd o'i phobl ieuainc ddisgleiriaf, y bechgyn a'r genethod a ddaeth allan o'n colegau a'n prifysgolion, ac a orfodwyd i fynd dros y ffin i Loegr i chwilio am swyddi am nad oedd gwaith ar eu cyfer yng Nghymru.

Mae Tîm Rygbi Cynghrair Libanus, fydd yn wynebu Cymry ar Barc y Strade nos yfory, wedi gwneud pedwar newid o'r tîm gollodd o 64 o bwyntiau yn erbyn Seland Newydd ddydd Sul.

'Bydd y gangen a gollodd y mwyaf o bwysau, o ran canran, yn ennill hamper o fwydydd iach, i ddathlu!

Yn y gêm arall yng Nghyngrair Cymru a'r Alban fe gollodd Casnewydd o 28 i 20 yn Glasgow.

'Fe gollodd ei le yn nhîm Cymru y tymor dwetha ond fe ddaeth 'nôl a dangosodd e fod cymeriad cryf gydag e.

Fel canlyniad fe gollodd Bowser y cyfan a feddai a'r holl ddiwydiant yn dirwyn i ben.

Llanelli gollodd y gêm, nid bod Northampton wedi ei hennill hi.

Cafodd Tim Henman fraw pan gollodd y set gynta cyn mynd rhagddo i guro Paradorm Srichaphan ac i ail rownd Wimbledon.

Mae White yn un o bump newid i'r tîm gollodd i'r Alban yng ngêm olaf pencampwriaeth y chwe gwlad.

Fo oedd un o arweinwyr y dynion yn y streic ddwytha', ond fe gollodd 'i waith yn y chwaral yn fuan wedyn .

Yn y bore daeth Siôn Corn yr ysbyty heibio i bawb, ac i'r rhai a gollodd eu baban yr oedd ganddo hances boced, ychydig o siocled a gair o gydymdeimlad a chysur.

Yn ei sêl i'th gadw, fe'th gollodd.

Mae chwe newid yn nhîm Lloegr o'r tîm gollodd yn erbyn Yr Almaen.

Sweden a Twrci, a gollodd eu gemau agoriadol yng Ngrwp B syn chwarae heno.

Fe galliodd pawb ychydig pan gollodd Cymru eu dwy gêm nesa o gôl i ddim yn erbyn yr Alban ac yn erbyn Gogledd Iwerddon.

Yr heddwas John Gordon, a gollodd un goes pan ffrwydrodd bom y tu allan i siop Harrods, Llundain, y llynedd, wedi colli'i goes arall yn dilyn llawdriniaeth.

Yn y gêm arall, fe gollodd Manchester United 2 - 1 yn erbyn Southampton.

Yn anffodus fe gollodd Morgannwg yn erbyn Indiar Gorllewin yng Nghaerdydd ddoe - dyw hynna ddim yn mynd i fod yn beth da iddyn nhw.

John Davies oedd ei enw, meddai Edward Ifans, ac fe gollodd ei olwg yn ŵr ifanc iawn.

Diolch i'r miri efo'r hogan wirion yna gollodd ei chot law, roedden nhw chwarter awr yn hwyr yn cychwyn o Bwllheli ac roedd y ddamwain yna ger Llanllyfni wedi achosi iddo golli mwy o amser.

Wrth drafod effeithiau Gwrthryfel Glyndwr cyfeirir at dwyll Thomas Barnelby y Siamberlen yng Nghaernarfon a gollodd ei swydd ond eto'i gyd a fu'n gwnstabl y castell hyd ei farw.

'Dwn i ddim faint gollodd hi, ond yn sicr o hynny ymlaen roedd ei phendantrwydd twrnai'r bais wedi'i sugno ohoni.

Fe gollodd Leeds, 3 - 2, yn Real Madrid.

Ond mae'n fater sensitif; sut fedrwch chi ddweud wrth rieni a gollodd un plentyn ar ôl y llall oherwydd newyn, na ddylen nhw gael rhagor o blant?

Mae gŵr o Lanuwchllyn, a gollodd ei wraig drwy gancr y fron, yn argyhoeddedig fod agosrwydd gorsaf Trawsfynydd, yn ogystal a thrychineb Chernobyl wedi chwarae rhan.

Fe gollodd yn erbyn Fergal O'Brien o Iwerddon yn y ffrâm olaf un o naw ffrâm i wyth.

Hefyd fe gollodd y tîm, 14 - 7, i Dde Affrica yn y Plat.

Bydd teuluoedd eraill a gollodd anwyliaid yn y Rhyfel yn gallu eu huniaethu eu hunain â hiraeth teulu Penyfed o golli eu mab hwythau.

Yn ei fyned ef, fe gollodd Cymru ysgolhaig a beirniad a llenor.

Mi gollodd ei Fab ei waed er eich mwyn chi, er mwyn i chi gael cynnig dihangfa.' Dduw ein Tad, diolch i ti am y cynnig sydd yn dy Air di y cynnig o fywyd tragwyddol i bob un ohonom.

Neithiwr 2 - 1 oedd hi, i'r tîm gollodd yn erbyn United yn y rownd derfynol ddwy flynedd yn ôl.

Rhaid cyffroi ynddynt, hyd yn oed y Cymry yng Ngwent a Morgannwg a gollodd eu Cymraeg ers dwy a thair a phedair cenhedlaeth, yr ymwybod o'u gwahanrwydd, a defnyddio gair J R Jones, fel Cymry.

Mae Llanelli - gollodd yn erbyn Caerdydd ddydd Sadwrn - driphwynt tu ôl iddyn nhw.