Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

golygus

golygus

Roedd yn ŵr golygus iawn a dechreuodd carwriaeth rhyngddynt a barodd dipyn o helynt.

Tra yn nesa/ u at y drws fe glywai chwerthin uchel ac o sbecian drwy'r ffenest gwelodd ei wraig a rhyw ūr ifanc golygus yn sipian siampên ac yn amlwg yn cael hwyl iawn.

Mae hi'n dal i chwilio am ddyn ifanc golygus, tebyg i'w chariad, er mwyn dweud wrtho ble mae hi wedi cuddio'r llestri aur gwerthfawr.

Dyn cymesur a golygus oedd Daniel, ac ym mha le bynnag y gwelid ef, yn y gwaith tun neu yn y Sedd Fawr, perthynai rhyw urddas iddo, a rhoddai argraff dda ar bawb a gyfarfyddai ag ef.

Roedd yn ūr golygus iawn a dechreuodd carwriaeth rhyngddynt a barodd dipyn o helynt.

Cyfarfyddodd a Maelon Dafodrill, tywysog ifanc, golygus, mewn gwledd a syrthiodd y ddau mewn cariad a'i gilydd.

'Roedd o'n fachgen golygus ac yn edrych bob amser fel pin mewn papur.

Beth amser yn ôl roedd hyd yn oed wedi clywed ei fodryb Luned yn dweud wrth ei fam, "Ma' Guto chi'n mynd i fod yn fachgen golygus, on'd yw e?'

"Y gaeaf hwnnw fe ddechreuodd hi fflyrtan gyda'r cowmon newydd, bachan ifanc digon teidi o'r North 'na rywle bachgen cryf, yn eitha golygus, ac yn weithwr da.

Pe bai'n dod i hynny, doedd e ddim yn siŵr a oedd am fod yn "fachgen golygus'.

Dyn tal a golygus oedd e pan oedd e'n ifanc, yn enwedig pan oedd e'n gwisgo ei lifrau.

HOGIA' ANHYGOEL!: Mae'n siwr eich bod yn cofio darllen yn rhifyn mis Mai o'r Llais am y ddau ŵr ifanc golygus y gwelir eu lluniau uchod.