Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gomedi

gomedi

Rwy'n digwydd credu fod yn rhaid i gomedi sefyllfa fod a sefyllfa waelodol hollol ddigrif cyn i'r sgrifenwyr ychwanegu'r jocs, ac roedd Fo a Fe yn ateb hynny gyda gwrthgyferbyniad o Dde a Gogledd yn union fel y mae Yes, Minister yn defnyddio sefyllfa oesol Don Quizote/ Sancho Paza neu Sherlock Homes/Watson i greu digrifwch cyn gorfod creu'r episodau unigol.

Mae hyn oll yn dod ag elfen o gomedi ac ysgafnder i'r gyfres.

Beirniadu'n llym heb arlliw cydymdeimlad yw ei swydd, tra geill trasiedi neu 'gomedi', fel y'i diffinnir gan Dante neu Balzac, gynnwys bywyd yn ei amrywiaeth dihysbydd, ei feirniadu yr un mor llym ac eto anwesu dyn yn ei drueni.

Rhydderch a Gwenlyn fu'r tim o fets a ddyfeisiodd rai o sefyllfaoedd gwaelodol mwyaf frwythlon y gomedi sefyllfa Gymraeg: Hafod Henri, Glas y Dorlan, a'r anfarwol Fo a Fe.

Pwysleisia yn yr adroddiad hwn gyflwr y galon - mwy ei thwyll na dim, ac yn ddrwg ddiobaith fel y clywn oddi wrth Edward Matthews a Roger Edwards dro ar ôl tro.' Ceir yn y fan hon beth o gomedi orau Hiraethog, gyda'r hen ŵr yn gwrthdaro â Siôn y Gof.

A chwedyn yn syth, arweinir at ymateb y gymdeithas ac at gomedi Robin sy'n dod â'r mater i ben.

Yna, gwelir newid yn naws y darn fel y mae'r rhythm yn newid i ganiata/ u i Hiraethog ledu'r ffocws er mwyn y gomedi.

Dilynwyd I Bant y Bwgan gan ragor o gomedi%au radio, gydag amryw ohonynt yn cael ail fywyd ar y llwyfan wedyn a rhai yn y man ar deledu hefyd.

"Y peth mawr cynta' i fi wneud ar y teledu oedd y ffilm gomedi Smithfield ac wedyn fe ges i lot o rannau bach.

Cwrw oedd canolbwynt dau gomedi sefyllfa, gyda Trouble Brewing, golwg ysgafn ar y busnes bragu a Pub Globo, a aeth gam ymhellach.

Roedd Lucky Bag yn gyfrwng i actorion bywiog ac awduron pryfoclyd ddangos eu doniau wrth greu brand go arbennig o gomedi.

Ar nodyn ysgafnach, parhaodd BBC Radio Wales gyda'i hymgyrch i ddod â'r gomedi ddiweddaraf i'r tonfeddi.

Ni byddai hanes y ddrama yng Nghymru yn y ganrif ddiwethaf yn gyflawn heb grybwyll ei gomedi ef.