Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gomisiynu

gomisiynu

Dychwelodd y gynulleidfa at Peter Karrie - Unmasked yn wythnosol ac mae'r gyfres wedi haeddu cael ei hail-gomisiynu.

Yn bennaf, felly, y mae angen i'r cyfarwyddwyr ar y naill ochr a'r Adran ar y llall gydnabod y gellid cyflawni'r tasgau hyn i gyd naill ai drwy gomisiynu gwaith neu drwy gyflogi person ac mai'r ganolfan a ddylai benderfynu pa un sy'n briodol ym mhob achos er mwyn gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o'r cymorth a ddyranwyd ac o'r arbenigedd sydd ar gael iddynt.

Mae hyn yn ddatblygiad o'r meddalwedd CySill, y gwirydd sillafu Cymraeg a gafodd ei gomisiynu gan Brifysgol Cymru Bangor yn 1995.

Roeddwn i'n meddwl bod hwn yn gyfle gwych i arbrofi a datblygu cynnwys, a dyma pam y gwnes i gomisiynu'r rhaglenni radio.

Ni nodir yn un man a fydd gan yr Awdurdod newydd hawl i gomisiynu gwaith ar gyfer y sectorau eraill.

A derbyn mai'r asiant cynhyrchu, yn y pendraw, a ddylai gael penderfynu rhwng cyflogi neu gomisiynu er mwyn cyflawni gwaith, y mae angen rhai canllawiau pellach i egluro'r disgwyliadau o safbwynt cyflogi, yn arbennig yn y tymor byr wrth symud drosodd at ddull newydd o ariannu projectau.

Pa mor effeithiol yw'r ysgol wrth gomisiynu a defnyddio asiantaethau cynorthwyol allanol?