Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

goncrid

goncrid

Wedi camu drwy'r drws yn y wal goncrid-flocs, neu'n hytrach drwy'r agendor lle buasai, gan ei fod wedi cwympo ar ei ben i'r llaid yng ngenau'r twnnel, tynnwyd llun arall o Eluned a minnau - y tro hwn, yn fwy llwyddiannus, ar gamera wincad llygad llo David Lewis, sy'n dangos yn amlwg ein bod yn falch o'n gorchest yn dwyn y cerdyn.

Ym mis Tachwedd gollyngwyd bloc o goncrid o bont ar ben tacsi a gludai'r rhai a oedd yn torri'r streic i'w gwaith, a lladdwyd y gyrrwr.

Gosod pum llwyth arall o goncrid ar y ffordd.

Dilynodd Doctor Treharne y sarjiant ar draws iard goncrid, lydan at adeiladau wedi eu paentio'n llwyd, diflas.

Penderfynodd ddysgu gwers iddynt, a dyma bagio'r lori i'r dreif a thywallt saith tunnell o goncrid drwy'r to meddal i'r car crand!

Denver flino disgwyl i'w gyfaill, Joseph Nelson, symud ei gar o'i ddreif fel y tipiodd lond y car o goncrid.