Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gopiau

gopiau

I gyd fynd ar lawnsio mi fydd yn recordio sesiwn acwstig i ni ar Gang Bangor i'w ddarlledu mewn pythefnos ac yn ystod yr wythnos honno mi fydd yna gopiau o'r ep wediu harwyddo gan Topper fel cystadleuaeth.

Yn ogystal ag ar y CD arferol, maen debyg y bydd nifer cyfyngedig o 500 o gopïau 7 o'r sengl yn cael eu rhyddhau, ac maen siwr y bydd hi'n werth i chi geisio cael gafael ar un achos mi fydd yna batrwm print teigar arnynt, Grrrrr.

Tybed a oes yn y Rhos gopiau o'r llyfr sydd bellach yn drysor yn wir.

Er mai dim ond 2,000 o gopiau a argraffwyd yn wreiddiol gwerthwyd 15,000,000 erbyn hyn ac y mae'r Misa Criolla gyda'i rhythmau gwerinol, i gyfeiliant gitars, charangos a bombas yn waith y mae parch a phoblogrwydd mawr iddo yn yr Ariannin.

Dim ond 100 o gopïau oedd ar gael yno gan nad yw wedi ei rhyddhau yn swyddogol eto.

Cysylltwch â'r Swyddfa yn Aberystwyth i ofyn am fwy o gopïau o'r ddeiseb.

Clywais son fod swrn o hen gopiau o'r Herald yn Llyfrgell y Brifysgol ym Mangor; os felly, dyna gyfle braf i'n llenorion ifainc.

Prin yr oedd yr Archdderwydd wedi cyhoeddi enw bardd y gadair nad oedd rhai o swyddogion y Cyngor yn gwerthu o gwmpas y Pafiliwn gopïau o gyfrol y cyfansoddiadau buddugol.

Yn anffodus nid oes yna lawer o gopïau gan mai dim ond 100 a gynhyrchwyd - os ydych yn adnabod aelodau o rai o'r grwpiau yna mae gan bob grwp ddeg copi.