Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

goreuon

goreuon

Gan ddefnyddior ystod lawn o arbenigedd newyddiadurol y BBC, cynigiar rhaglen y goreuon o blith adroddiadaur dydd.

Byddwn hefyd yn cyhoeddi'r goreuon o'r safleoedd a dderbyniwn.

Gynt yr oedd hufen yr arweinwyr a goreuon doniau cymdeithas yn gwasanaethu'r Ffydd ac yn aelodau mewn eglwys.

Ond wrth ystyried Elphin, ar y llaw arall, dichon y cytunem nad oes yn ei waith odid ddim o werth mawr parhaol ac nad oes ganddo gymaint ag un gerdd gron y gellir cymharu ei hansawdd a goreuon ei genhedlaeth nac ag unrhyw genhedlaeth arall.

Yn wir, mae'r Cynulliad ymysg goreuon y byd yn nhermau llywodraeth agored.

Mae rhai ohona ni yn dal yn ddigon hen i gofio'r dyddiau du hynny pan oedd y goleuadau yn diffodd fesul un ag un drwy Brydain ben-baladr - a'n pobl ifanc, goreuon eu cenhedlaeth yn aml, yn gwneud dim byd mwy difrifol yn y tywyllwch dudew hwnnw na blasu siocled.

Barn unfrydol y beirniaid oedd mai Ysgol Gynradd Gymraeg Santes Tudful ac Ysgol Gynradd Llanrug oedd y goreuon.

Cyfrifid ach dda yn gofnod o fawredd hynafiaid ac yn fodd i feithrin rhinweddau'r goreuon o'r rheini.

Mae Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC yn cael ei chyfrif yn un o'r goreuon ymysg cerddorfeydd symffoni gwledydd Prydain.

Rhwng gwynt, glaw a thirwedd bu Carnoustie yn drech na goreuon byd ar unig gysur a gafodd Tiger Woods yno oedd cusan Yvonne Robb, dawnswraig benglin o Gaeredin.

Gallech weld y goreuon isod.

Nid oedd yr ymchwil am hunaniaeth yn llenwi byd y sgrifenwyr Cymraeg i'r un graddau, efallai, ac eto yr oedd pryder ynghylch dyfodol Cymru yn destun cyson yng ngwaith y goreuon ohonynt hwythau, - Gwenallt a Waldo Williams, er enghraifft.

Bob haf, dewisir rhai miloedd o'r goreuon o blith plant ysgol Libya i dreulio tair wythnos mewn gwersylloedd.

Nid y goreuon, yn ei farn o, sydd wedi ennill bob tro.

A chawsom ddisgownt hael gan westy'r Alvear Palace, un o'r goreuon a'r drutaf yn Buenos Aires - lle bu Fergie yn aros yn ddiweddarach, mae'n debyg.

Gan ddefnyddio'r ystod lawn o arbenigedd newyddiadurol y BBC, cynigia'r rhaglen y goreuon o blith adroddiadau'r dydd.

Adeiladwyd llawer o gartrefi modern, ac y mae cyfleusterau siopa a hamddena'r dref ymhlith y goreuon ym Mhrydain.

Yr oedd Emyr Lewis ymhlith y goreuon.

Dyma un o goreuon:

Mewn chwaraeon rhyngwladol fel y rhai hynny, a chwaraeon y Gêmau Olympaidd, mae cyfle i'r goreuon ennill clod byd-eang.