Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gorfodaeth

gorfodaeth

Awdurdodwyd y Prif Swyddog Cynllunio, mewn ymgynghoriad â Chyfreithiwr y Cyngor a Chadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, i roddi rhybuddion gorfodaeth dan y deddfau cynllunio ynglŷn ag unrhyw ddatblygiad marchnad awyr agored (ar y Sul neu unrhyw ddiwrnod arall) ac i erlyn mewn unrhyw achos yn codi o'r rhybuddion hynny.

Gorfodaeth ar yrwyr i wisgo gwregys diogelwch.

Argymhellodd beidio â gweithredu rhybudd gorfodaeth yn yr achos hwn.

Penderfynwyd hefyd symud ymlaen ag achos gorfodaeth mewn perthynas â'r datblygiadau ar y safle.

Erbyn hyn, does dim gorfodaeth arnyn nhw i wisgo'r dillad traddodiadol.

Erbyn hyn, does dim gorfodaeth arnyn nhw hyd yn oed i wisgo'r dillad traddodiadol, duon, hir.

PENDERFYNWYD (i) Gohirio gweithredu rhybudd gorfodaeth hyd nes y ceid tystiolaeth ddigonol bod datblygiad anawdurdodedig yn cymryd lle ar y safle.

Gorfodaeth ar ddynion Prydeinig dros 20 oed i ymuno â'r Lluoedd Arfog.

amgylchiad ffatri rhyfel yn Nhre-cwn, amgylchiad gorfodaeth filwrol, etc.

(a) Rheolaeth Datblygu o ddydd i ddydd yn gyffredinol gan gynnwys (ond nid er cyfyngu ar hawliau'r Pwyllgor mewn unrhyw fodd) ymdrin â'r rhelyw o geisiadau unigol am ganiatâd cynllunio neu dystysgrif defnydd sefydlog neu faterion o'r fath a phob gweithrediad yn deillio o'r cyfryw a hefyd pob mater ynglŷn â gorfodaeth yn codi o'r Deddfau Cynllunio ac unrhyw Is-ddeddfau a Rheoliadau a wneir dan y Deddfau hynny gan gynnwys rheolaeth ar hysbysebion, coed, adeiladau rhestredig a materion o'r fath.