Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

goriad

goriad

Dealla'r Goriad mai'r cam diweddaraf yw ceisio prynu garej Foulkes ar Ffordd Ffarrar sy'n union wrth ochr y fynedfa i'r cae pel-droed.

Daeth Miss Lloyd yn ei hol a rhoi'r goriad i mi.

Fe roddodd ei dad y goriad yn y drws a'i droi, ac yna rhoi gwthiad i'r drws i%w agor, ond heb fynd i mewn.

GORIAD Rhif.

Y noson yma roedden nhw wedi dod adre fel arfer; roedd o wedi agor y drws efo goriad fel arfer, ac roedd y ddau wedi cerdded i mewn i'r tŷ i glywed y sŵn malu a thorri mwyaf ofnadwy yn dod o'r gegin.

DIOLCH: Dyna garem wneud i mrs Anona Sweet, Stryd Menai ar ol iddi ddosbarthu'r Goriad am gyfnod.

PRYSURDEB MAWR Y FAENOL - FFILMIO OPERA SEBON YN ADEILADAU'R FFERM: Os yw un ardal yng Ngwynedd yn denu rhai o brif ser Hollywood yr haf hwn ym mro'r Goriad mae'r stori'n wahanol.

Cyn pen dim roedd ei mam yn cadw golwg ar y tū iddo ac yn edrych ar ôl y goriad.

'Ga' i'r goriad, Miss Lloyd?

Yr un ydyw ein dymuniadau i'n cyfeillion sydd wedi cael cyfnod cartref yn ddiweddar, gan obeithio y byddwch i gyd yn holl iach pan ddaw y Goriad nesaf allan.

Ond ar ôl cyrraedd y swyddfa, efo pob stamp a llofnod bosibl, dyma ddarganfod nad oedd y person hollalluog arbennig efo'r goriad ar gael tan y prynhawn.

Felly un prynhawn Sadwrn dyma fi'n cyrraedd drws y Tŷ Capel i ofyn am y goriad.