Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gosbi

gosbi

Gwaedai fy nghalon dros John Jones druan, am mai o'm hachos i, ar ryw ystyr, y cafodd ei gosbi.

'Felly, yr unig beth i'w benderfynu yw sut ryn ni'n mynd i gosbi Anti Meg.'

Maen bosib i'r ffaith fod Peter de Villiers wedi torri ei asennau yn y gêm yn erbyn Abertawe a bod e mâs o'r gêm am dair wythnos wedi rhoi mwy o bwyse arnyn nhw i gosbi Garin yn fwy nag Andy Moore.

'Does dim angen i chi gosbi Anti Meg o'n rhan ni ...

'Paid ti â meddwl dy fod ti'n mynd i osgoi cael dy gosbi am be wnest ti heddi, Dilwyn Dafis.

Mae o wedi bod wrthi'n ffoi erstalwm rŵan, yn ffoi'n gylch o amgylch y byd a'r ysbrydion aflonydd ar ei sodlau'n ei hambygio ac yn ei gosbi.

Roedd wedi arfer cael ei gosbi fel hyn gan ei fod mor ddireidus.

Y drefn ym Mhrydain yw ceisio rhyw le canol rhwng y ddau safbwynt - cyfuno'r awydd naturiol i gosbi a dial a'r duedd llai greddfol i ddiwygio.

Doedd Jenkins ddim yn y tîm ond mae wedii gosbi am dorrir rheolau.

Cafwyd cychwyn arbennig o dda i ymgyrch Ann Widdicombe i gosbi rhai gyda chyffuriau yn eu meddaint.

Fel rhan o'i ymgyrch i ddelio ag ymddygiad anghymdeithasol mae'r llywodraeth yn ystyried cynlluniau i gosbi perchnogion tafarndai anghyfrifol.

Yr oedd hefyd, meddai, yr uwch swyddog olaf i fod yn dyst i'r defnydd o'r ‘gath' i gosbi carcharorion.

Ac na ddylai gosbi'r mudiad am nad oedd yn cydweld â syniadau'r ddwy Saesnes: rhydd i bawb ei farn.