Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gosodwyd

gosodwyd

Yn hysbyseb cyntaf y coleg, gosodwyd y Gymraeg ar ben rhestr y pynciau a ddysgid yno ac yr oedd Athro Cymraeg ymhlith y tri aelod cychwynnol o'r staff academaidd.

Gosodwyd rhwydwaith cyfrifiadur yn y swyddfa ym Mhenygroes.

Yn y ganrif honno y gosodwyd Orpheus Gweneth Lilly, ac aeth Rhiannon Davies Jones a ni i ardal y gororau yn y nawfed ganrif yn Eryr Pengwern, ac yna i gyfnod Gruffudd a Dafydd ap Llywelyn yn Cribau Eryri.

Gosodwyd y cerrig sylfaen gan Master Lloyd Mainwaring, Bwlchybeudy, a Mr ET John, aelod seneddol tros Ddwyrain Dinbych, a oedd hefyd yn Gymro gwladgarol, ac yn siarad yr iaith.

Cerddi eraill: Gosodwyd pryddest John Llewelyn Roberts yn uchel yn y gystadleuaeth.

Gosodwyd un o'r testunau ar gais 'Eglwysi Dwyfundodwyr Deheubarth' a oedd yn brin o emynau addas ar y pryd.

Gosodwyd tri nod i'r Swyddog Drama.

Gosodwyd ef mewn cryn benbleth ac yntau wedi rhoi'r gorau i swydd uchel yn y Gwasanaeth Suful yn Llundain i fyw ar dyddyn yn Eifionydd.

Beth bynnag, yn swyddfa plaid genedlaethol yr Alban - yr SNP - yn y senedd yng Nghaeredin gosodwyd blwch rhegi gydag aelodau yn talu rhwng pump ac ugain ceiniog o ddirwy gan ddibynnu ar y rheg.

Oherwydd hynny mae arwyddocad y llyfr yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r cyfnod y gosodwyd y stori ynddo.

Yn wir, fe'i gosodwyd i fod yn dyst yn y byd i ddaioni a gras Duw.

Nid oes gwybodaeth fanwl pryd y gosodwyd i lawr derfynau'r plwyfi ond yn ddiamau fe fu nodweddion ffisegol y wlad fel afon a bryn, toriad y dŵr ynghyd â hen lwybrau dyn ac anifail gwyllt a dof yn help i benderfynu'r ffin.

Trwy ryw amryfusedd trefniadol fe' gosodwyd i a dau arall i rannu pabell â Thalfan o bawb.

Gosodwyd ei weddillion yn y gladdgell ym mynwent eglwys Penbre ac yno y mae gweddillion y Bowsers o'r cylch i gyd ar wahân i'w ferch Elisabeth.

Gosodwyd trefn fonitro yn ei lle.

Gosodwyd y gwaith ar gontract i Francis, ac er syndod i'r stiward a phawb yn y bonc roedd y caban yn barod i'r dynion fynd iddo ymhen deuddydd a hanner.

Yna ychydig dros gan mlynedd yn ôl gosodwyd pulpud a seddau newydd ynddo.

Gosodwyd sylfeini'r gweddnewidiad.

Gosodwyd tair cystadleuaeth i gyd ac yr oedd degau o gynigion i'w gweld ar dudalennau'r Annedd o fewn ychydig ddyddiau i lansio'r Rhestr Testunau.

Gosodwyd carped i'r merched ac eisteddasant yn goesgroes arno, yr ochr draw i'r tân drain a phrysgwydd lle'r eisteddai'r dynion wrth eu bwyd.

Cerddi eraill: Gosodwyd pryddest gan Harri Gwynn yn uchel yn y gystadleuaeth.

Ar yr un pryd gosodwyd bri newydd ar hanesyddiaeth Gristionogol, h.y., hanes fel amlygiad o weithredoedd Duw.

Gosodwyd y brotest i fyny ar fyrddau hysbysebu'r colegau, er mwyn rhybuddio'r myfyrwyr rhag y Traethawd.

Lledwyd y lôn ac, yn bwysicach fyth, gosodwyd palmant drwy'r pentref.

gyferbyn â'r pinnau gosodwyd pwyntiau ", dan reolaeth bwrdd allweddau, gydag allwedd ar gyfer pob llythyren.

"Nid neithiwr y gosodwyd y trap cawell yma yn y berllan, ond rhai nosweithiau cynt.

Gosodwyd yr eiddo cyntaf yn ardal Cyngor Dosbarth Dwyfor.

Sylweddolodd mai ysgyfarnogod oedd yn peri'r golled a gosodwyd maglau yn y gwrych terfyn.

Gosodwyd pryddest gan Harri Gwynn yn uchel yn y gystadleuaeth.

Gosodwyd pryddest John Llewelyn Roberts yn uchel yn y gystadleuaeth.

I arbed llifogydd, gosodwyd yr afon i redeg rhwng argloddiau sylweddol, a chodwyd llifddorau i reoli ei thaith i'r môr ym mhen gogledd orllewinol Cob Malltraeth.