Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gr

gr

Gan mai dyma gartref y grŵp Anweledig, bachwyd ar y gair hwnnw fel slogan.

Ar hyn o bryd mae grŵp yn Lloegr yn ymgyrchu yn erbyn y cynllun, sef yr Ilusu Dam Campaign, ond y mae ymgais i sefydlu grŵp tebyg yng Nghymru - yn arbennig o gofio am y cysylltiad agos â phrofiad Tryweryn.

Hanes gyrfa'r gršp poblogaidd hyd yn hyn.

Mae gen i go' am deimlo llawenydd, nid yn unig ein llawenydd ni fel gržp ond llawenydd i dawnswyr eraill yn ein llwyddiant ni.

Fel gr^wp maen nhw'n trafod y rhwystrau sy'n eu hwynebu wrth geisio ymuno'n llawn a bywyd y gymuned ac yn ystyried ffyrdd y gellir goresgyn y rhwystrau hyn.

Yn eu tro cyhoeddwyd enw pob gržp a'u gwlad a dawnsient i mewn i gymeradwyaeth fyddarol.

Bu protestio yng Nghymru a ffurfiwyd mudiad Cylch Dewi, y gr^wp protest cyntaf yn ymwneud â darlledu yng Nghymru.

Merched Beca a'u hysbrydolodd yn y lle cyntaf, y gržp hwnnw o ddynion a wrthryfelodd yn llwyddiannus yn ystod y ganrif ddiwethaf yn erbyn y tollbyrth.

Disgwyliwn gyfarfodydd gweithgor yn ogystal â chyfarfodydd grŵp cyflawn.

Bu'n gweithio ac yn arddangos lawer iawn dramor hefyd, mewn llefydd megis Galicia, Rwsia, Tsiecoslofacia a'r Ffindir, lle daeth ei gržp yn bedwerydd yn y byd mewn cystadleuaeth cerflunio eira.

Taflodd rhywun siôl sidan un o'r merched tua'r nenfwd, a daeth sgrechiadau o chwerthin oddi wrth y gržp bychan o'u cwmpas yn gwylio'r dilledyn yn hedfan i lawr i'r llawr yn araf.

Ceisia gyfleu ei deimladau i aelodau eraill y gržp ond eu hunig ymateb yw mynnu bod yr amser am emosiwn heibio ac mai'r hyn sydd ei angen yn awr yw strategaeth a chanllawiau pendant ac astudiaeth o wleidyddiaeth, nid datganiadau o dristwch neu ddicter na hyd yn oed o lawenydd.

Symudai'r arian yn gyflym o law i law, a dyna'r unig gržp gweddol dawel yn y lle i gyd.

Gellir gwneud hyn drwy gynghori unigol a gwaith gr^wp.

Does dim rhaid i waith cyfoed fod yn weithgarwch gr^wp - gellir hefyd ei ddarparu drwy gynghori a chefnogaeth bersonol.

Bydd gan grŵp y brif ymgyrch weithgor arbennig ar gyfer y dair rhan o'r ymgyrch.

Daeth gržp o blant Pontypridd i Swyddfa'r Cyngor i ddarganfod sut mae'r cyngor yn ceisio dod o hyd i bobl sy'n gadael ysbwriel ar ochr y ffordd.

Ar Galan Mai duai gržp o ddynion eu hwynebau a mynd o gwmpas yr ardal yn ail-ddeffro'r ddaear o'i thrwmgwsg gaeafol.

Un ffordd o wneud hyn yw drwy waith cyfoed (peer), neu ar sail unigol neu gr^wp.

Ac â'r gržp Beca y cysylltwn ei enw erbyn hyn.

Cynghori a gwaith gr^wp

Bydd aelodaeth y Senedd gyflawn ar ei newydd wedd fel a ganlyn: (i) cadeirydd; (ii) is-gadeirydd ymchwil a pholisi; (iii) is-gadeirydd cyfathrebu; (iv) is-gadeirydd ymgyrchu gweithredol; (v) is-gadeirydd gweinyddol; (vi) trysorydd; (vii) cynullydd a chynrychiolydd arall o'r grŵp ymgyrch Deddf Iaith i'r Ganrif Newydd; (viii) cynullydd a chynrychiolydd arall o'r grŵp Ymgyrch Addysg; (ix) cynullydd a chynrychiolydd arall o'r grŵp Ymgyrch Cymunedau Rhydd; (x) cadeirydd pob rhanbarth (ynghyd â chynrychiolydd ychwanegol mewn rhanbarthau lle mae celloedd byw oddi fewn iddi, sef adolygiad blynyddol yn unol â'r defn bresennol); (xi) golygydd Y Tafod; (xii) swyddog masnachol; (xiii) swyddog adloniant; (xiv) hawl i gyfethol 3 aelod e.e. i redeg ymgyrch dros dro arbennig neu i gel cynrychiolydd uniongyrchol o gelloedd myfyrwyr.

Gržp o artistiaid yw Beca sy'n gweithio weithiau ar wahân a weithiau ar y cyd ar baentiadau ac ar assemblage, sef darnau tri dimensiwn yncyfuno gwahanol wrthrychau.

I ni fel tîm a gržp o ffrindi yn Nantgarw mae'r wobr yma'n coroni deng mlwydiant o fodolaeth.

'Mae'r kibbutz yn lle grŚt i blant,' meddai.

Roedd y gržp Beca, a sefydlodd paul gyda'i frawd Peter, yn gyfrwng i roi llawer o'i syniadau ar waith, a thros y blynyddoedd ymunodd llawer o artistiaid â'r gržp.

Bydd pob grŵp ymgyrchu canolog yn cael ei gynrychioli ar y senedd gan ei gynullydd, ynghyd ag unigolion penodedig a fydd yn gyfrifol am y dair elfen hanfodol: ymchwil a pholisi; cyfathrebu a lobïo; gweithredu.