Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

graddio

graddio

Yn syml: mae'r naill a'r llall yn graddio patrymau.

Mae yna ystyriaethau eraill heblaw graddio patrymau bid siŵr.

Ond wedi graddio i'r Ysgol Fawr caem drafod.

Peth arall i sylwi arno yw fod y ddau wedi graddio yn y gyfraith yn Rhydychen.

Bu adeg pan reolwyd ein llenyddiaeth gan bregethwyr - yn awr disgwylir i bob aelod o staff adrannau Cymraeg y Brifysgol fod yn llenor, bron na ddywedwn bawb sydd wedi graddio yn y Gymraeg.

Wel, yn syml: allwedd llwyddiant dysgu ail iaith yw graddio da.

Mae'r system graddio yn ceisio crynhoi nodweddion hinsawdd, tirwedd a phriddoedd mewn un system sy'n disgrifio tir yn ôl ei ddefnyddioldeb amaethyddol.

'Ffraeo nid dadlau', pwysleisiai Gwyn, 'dyn oedd o wedi graddio mewn cymdeithaseg a dim chwilfrydedd yn agos i'w groen o'.

Ond aeth yn ei flaen i Gaer ac i Wolverhampton i astudio a graddio mewn cylfyddyd gain, a threulio dwy flynedd a hanner wedyn yn gweithio fel arlunydd ym Methesda, yn peintio portreadau, ond yn fwyaf arbennig, y tirwedd mynyddig o'i gwmpas.

Pan oeddwn i'n ddeunaw oed, a chyn i'r rhyfel dorri, fe es i Goleg Dewis Sant, Llanbedr Pont Sterffan ac ar ôl graddio, mynd ymlaen wedyn i ddarllen diwinyddiaeth a dysgu'r grefft o fod yn berson plwy yng Ngholeg San Mihangel, Caerdydd.

Graddio geirfa.

Mae Dawn wedi graddio mewn Cemeg o Brifysgol Salford.

GRADDIO: Bu'r mis diwethaf yma yn un hynod brysur i lawer o ieuenctid yr ardal oedd yn sefyll arholiadau mewn gwahanol ysgolion a cholegau.