Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

graffiti

graffiti

[Trysorir popeth; dychwelir popeth - Gol.] Er mwyn hybu'r achos, comisiynodd Gerallt rhai o feirdd y Talwrn i gyfansoddi pennill graffiti un tro a dyma un ymgais gwerth chweil:

Fandaleiddir y Rex a'i fedyddio a graffiti: 'Swyddogol: Mae'r dref yma wedi marw'.

Ond mae'n siŵr mai'r graffiti mwyaf poblogaidd yw'r hwnnw a roed yno i mwyn un diben yn unig - sef i dynn gwên a diddanu.

Perfformiwyd rhai ou caneuon newydd megis Graffiti Cymraeg, Llenwi Fy Llygaid a Gweld y Llun - does dim dwywaith y bydd y caneuon yma yr un mor boblogaidd â Cae Yn Nefyn, Chwarae Dy Gêm, Dawns y Glaw ar clasuron eraill.

Efallai mai prinder graffiti Cymraeg a ysgogodd y Cyngor Celfyddydau i godi wal blastig mewn un Steddfod gan annog y bobl oedd ar y Maes i sgwennu eu negeseuon arni.

Mewn lle plaen uwchben un porsylîn mewn tū bach dynion, gwelwyd y llinell broffwydol "Mae dyfodol Cymru yn dy ddwylo di% a gwych iawn hefyd yw'r graffiti hwnnw sy'n magu cynffon wrth i eraill ychwanegu eu sylwadau ato.

Sy'n codi cwestiwn - pam fod cyn lleied o graffiti Cymraeg ar gael yn y tai bach?

Graffiti Cymraeg - Mae deugain eiliad cynta'r gân yn eiddo i Alwyn a Dan ar y drymiau a'r bongos.

Cododd y bwced a throi at y graffiti enbyd a baentwyd hyd furiau ei gelloedd.

Daeth yr hanes i glyw ffotograffydd newyddiadurol ond pan aeth ef yno i dynnu llun y graffiti, roedd y tū erbyn hynny wedi cael ei losgi i'r llawr.

Yn ôl rhai, mae rhywbeth cyntefig, tiriogaethol yn perthyn i'r arfer o sgwennu graffiti.

Graffiti masnachol yw llawer o'r posteri sy'n addurno waliau yr ieuenctid yn bennaf ac mae rhai o bosteri mudiadau gwleidyddol Cymru yn enghreifftiau o graffiti gwleidyddol ar raddfa torfol.

Mewn gwledydd eraill, mae graffiti gwleidyddol ar waliau yn gelfyddyd gywrain iawn.

Weithiau bydd graffiti, hun yn cael ei ddychanu - yn arbennig math o graffiti sydd weithiau yn or-glyfar a ffug-athronyddol.

Y mae ambell ddarn o graffiti yn codi dir uchel mewn celfyddyd weledol: Balls to Picasso - Ambell un yn grefyddol ei naws: "Jesus Saves--but Southall is better." Mae amryw byd yn rhywiol wrth gwrs ac mae waliau tū bach yn feysydd ymchwil anhepgorol i'r sawl sydd am lunio Blodeugerdd o Limrigau neu hyd yn oed gasgliad o englynion coch.

Cymerodd Nel y cyfle i ddarllen y graffiti y bu'r heddwas yn ceisio'i lanhau.

Pennill Graffiti Ar wal y tū bach

Fel y gwyddoch, mae amryw o dai bach bellach yn cael eu paentio â gwrth-graffiti.