Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

grafu

grafu

Ffurfiwyd y priddoedd wrth i'r rhewlif grafu a rhygnu ei ffordd dros y graig.

Dw i wedi gweld y ddau fachgen yma o'r blaen yn rhywle!' Dechreuodd grafu'r gwallt hir seimllyd ar ei ben.

Er bod y Bwrdd Marchnata Llaeth yn sicrhau siec fisol i rai ffermwyr, rhyw grafu byw mae'r mwyafrif sy'n gweithio'r tir.

"Cer i grafu,' y carai fod wedi'i ddweud wrthi.

Meddylier am Pliny yn credu mai wrth iddynt grafu eu cyrff yn erbyn creigiau y byddai'r genhedlaeth nesaf yn codi o'r cen!

Mae'r paent ar ei dywyllaf yma lle mae gafael dyn fwyaf brau, dim ond rhyw grafu ar yr wyneb.

Siawns na allai'r Fawrhydi grafu byw tan hynny.

Cyn bo hir roedden nhw wedi cyrraedd y fan lle roedd Belka yn dal i grafu yng nghanol y lluwch eira.

Aeth y brenin druan i ffwrdd dan grafu ei ben mewn penbleth.

Ar ôl hir grafu pen ac ymchwilio, yr unig beth y gallem feddwl amdano oedd y drosedd o geisio camarwain a rhwystro Crwner Sir Aberteifi yn ei ddyletswydd.

Dwi am drio 'ngora' i grafu dan groen y ddelwedd yn ystod y misoedd nesa'.

O grafu'r ddaear â ffyn ac esgyrn i ffermio diwydiannol technolegol a bwydydd GM, bu'r rhaglen hyddysg, llawn gwybodaeth Fruitful Earth, yn olrhain sut y lluniwyd ein hynysoedd gan yr angen i fwyta.

'Does gen i ddim asgwrn i'w grafu efi chdi, Talfan.'